Al Qada (nadrabianie opuszczonych dni postu)

  Nadrabianie opuszczonych dni postu natychmiast po ramadanie nie jest obowiązkowe (wadżib) Obowiązek nadrobienia zależy od możliwości jakie osoba posiada, np według Ajszy , która mówiła: ” Zazwyczaj miałam do odrobienia kilka dni postu z ramadanu i nie byłam w stanie tego zrobić aż do następnęgo miesiąca sha’ban. ” [Buhari i Muslim] Al Hafiz ibn […]

Noc Qadr (Przeznaczenia)

  Zaprawdę, korzyści z tej Błogosławionej Nocy są bardzo wielkie dla każdego człowieka wierzącego, który dużo się modli, błaga i wspomina Allaha (subhanahu ła ta`ala) ze szczerością i ma nadzieję na nagrodę u Niego. Muzułmanie, którym zaleca się w całości praktykowanie Sunny Wysłannika (sal allahu alejhi ła sallaam) nie muszą podnosić jakiegokolwiek sztandaru specjalnie na […]

Al I’tikaf (odosobnienie w meczecie)

  Znaczenie i’tikaf I’tikaf oznacza stan odosobnienia. Osoba, która postanawia pozostawać w meczecie przez pewien czas w odosobnieniu nazywana jest mu’takiff-em ( tj. ktoś, kto wszedł w stan i’tikaf ). Zasasdy Jest to zalecane podczas Ramadanu, jak również w innych miesiącach podczas roku muzułmańskiego. Ustalono, iż Wysłanik (sall allahu `alejhi wa sallam) robił i’tikaf w […]

Modlitwa nocna – tarawih

Ustanowienie modlitwy nocnej podczas Ramadanu W szariacie jest ustalone, iż modlitwa ta ( salah ) była prowadzona przez Wysłannika Allaha (sall allahu `alejhi wa sallam) w dżamacie (grupie). A’isza relacjonuje: „Wysłannik Allaha (sall allahu `alejhi wa sallam) wyszedł raz późno w nocy, aby pomodlić się w meczecie. Kilku ludzi modliło się razem z nim. Następnego […]

Co unieważnia post?

  Jest wiele rzeczy, które osoba poszcząca powinna unikać w ciągu dnia w ramadanie ponieważ unieważniają one jej post i powiększają jej grzechy. Poniżej wymienione są czynności, które unieważniają post: Umyślne jedzenie i picie Allah objawił: (…) Jedzcie i pijcie, aż odróżnicie nitkę białą od nitki czarnej. Następnie wypełnijcie post do nocy (…) [ Kur’an: […]

Czego należy unikać podczas postu?

  Osoba, która pości chroni swoje części ciała od grzechu, swój język od kłamstw, sprośności i wszystkich typów fałszywości, a swój żołądek od jedzenia i picia. Dlatego też, jeżeli ktoś coś mówi powinien nie mówić czegoś co zmniejsza wartość jego postu. Jeżeli z kolei ktoś coś robi, niech nie robi czegoś co unieważnia jego post. […]

Kiedy można przerwać post?

  Pytanie: W jakich sytuacjach dopuszczalne jest przerwanie postu? Odpowiedź: Poniżej podane są sytuacje, w których dopuszczalne jest przerwanie postu: 1. Choroba. 2. Podróż. 3. Ciąża podczas której kobieta czuje, iż post jest dla niej zbyt uciążliwy lub zagraża dobru jej dziecka. 4. Karmienie piersią, podczas której kobieta ma podobne odczucia jak w pkt. 3. […]

Czyny dopuszczalne dla poszczącego

  Nie ma wątpliwości dla wiernego, który rozumie choć trochę przesłanie Quran-u i Sunny, iż Allah pragnie ułatwić Swoją Drogę dla Jego wiernych. Allah dopuszcza pewne rzeczy osobom, które poszczą. Post dzienny jest ważny dla osoby, która obudzi się w stanie dżunub (ciało po oddaniu nasienia przechodzi w stan dzunub, w którym nie wolno modlić […]

Al Iftar (Posiłek po zachodzie słońca na zakończenie dziennego postu)

  Kiedy osoba prawidłowo kończy post dzienny Allah (subhanahu wa ta`ala) objawił w Al-Qu’ranie: „Dozwolone wam jest nocą w czasie postu” [Sura Baqarah – Krowa, 187, (2:187)] Wysłannik Allaha (sall allahu `alejhi wa sallam) objaśnił, iż w powyższym fragmencie „noc” oznacza przyjście nocy i odejście dnia, w momencie kiedy słońce zniknie za horyzontem. Pośpiech przy […]

Sahur (posiłek przed świtem w czasie Ramadanu)

  Korzyści z sahur Allah (subhanahu wa ta`ala) nakazał nam, abyśmy pościli tak, jak nakazał to Ludziom Księgi przed nami. Objawione zostało w Al Qur”anie: O wy, którzy wierzycie! Jest wam przepisany post, tak jak został przepisany tym, którzy byli przed wami – być może, wy będziecie bogobojni – [Sura Baqarah – Krowa, 183, (2:183)] […]