Wiara

 • Wiara

  Znaczenie Aqeeda

  Słowo “Aqeedah”, pochodzi od “Aqd” co oznacza: „trzymać się mocno czegoś oraz być absolutnie pewnym tego”. W terminologii islamu oznacza: „wierzyć w coś z pełnym przekonaniem”. Al-Aqeedah jest tym, co człowiek bierze jako religię. Mówi się, że “ma dobrą Aqeedah”, co oznacza, “chronioną od wątpliwości”. Aqeedah jest aktem serca, którym jest wierzyć i potwierdzać coś w sercu. Znaczenie Aqeedah w Szariah: To jest wiara w Allah, w Jego aniołów, w Jego księgi, Jego Wysłanników, Dzień Sądu Ostatecznego, Wiara w al-Qadar (Przeznaczenie) – jego dobro i zło. Są to tak zwane Filary Eeman (wiary). Szaria dzieli sie na dwie części: Wierzenia i Czyny Wierzenia: są to sprawy, które nie są związane z tym,…

 • Wiara

  Węzły Islamu

  Prorok Muhammad (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Zaprawdę węzły islamu zostaną rozwiązane jeden za drugim. Kiedy jeden węzeł zostanie rozwiązany, ludzie złapią za następny. Pierwszym z tych węzłów będą zasady rządzenia (al-hukm), a ostatnim będzie modlitwa.”[ przekazany przez Imam Ahmad w Musnad] [Al-Tabarany w „Al-Mu`jam Al-Kabir” i Ibn Hibban w jego Sahih (autentyczny) Księdze Hadisów z dobrym Isnad (łańcuchem narracji) poświadczone przez Abu Umamah Al-Bahily] „Pierwszym aspektem waszej religii jaki zostanie zagubiony, będzie pokora, a ostatnim będzie modlitwa. I zaprawdę węzły islamu zostaną rozwiązane jeden za drugim. Kobiety będą sie modlić podczas menstruacji.” [al-Hakim, al-Mustadrak cala ’l-Sahihayn, 4:469, hadith no.7022 gdzie zadeklarował isnad jako sahih ale nie powiązany ani…

 • Wiara

  Pokora i Skromność/Uniżoność wobec Allah (Tadaru’)

  Musimy zawsze być skromni/uniżeni wobec Allah. Tadaru’ to termin, który oznacza ogromną pokorę i skromność/uniżoność spowodowaną zwątpieniem/rozpaczą i wyraża się, gdy dana osoba osiągnęła swój ostateczny punkt. Imam Ahmad ibn Hanbal wyjaśnił to mówiąc: „Wyobraźmy sobie człowieka tonącego na środku morza i wszystko co ma to kawałek drewna, którego się trzyma. Jest on coraz słabszy i słabszy a słone fale przybliżają go bardziej do śmierci. Wyobraź sobie jego gorliwe oczy patrzące desperacko w niebo, wołającego głośno: „o Panie, o Panie !!!” Wyobraź sobie, jak jest on zdesperowany i jak jest szczery prosząc Allah o pomoc.” To jest tadaru’ przed Allah”. Allah uczy nas w Koranie, że tadaru’ jest formą kultu/uwielbienia, którą wierzący używa w sytuacjach nagłej konieczności…

 • Wiara

  Pokładanie Zaufania w Allah

  Musimy mieć niezachwianą ufność w Kompetencje Allaha Czy kiedykolwiek miałeś wątpliwości co do Kompetencji Allaha? Niekoniecznie pokazując, ale głęboko w środku czy znajdziesz siebie mówiącego: „Nie … Nie sądzę, żeby Allah mógł to zrobić?”. Jako Muzułmanie powinniśmy mieć niezachwianą pewność, że Allah ma Ostateczną Suwerenność nad tym Wszechświatem. On kontroluje wszystko i nic nie dzieje się bez Jego Woli. Czy wiesz, dlaczego czasami wpadamy w taką pomyłkę? To dlatego, że korelujemy Ostateczne Kompetencje Allaha z pojawieniem się wyników, które chcemy zobaczyć. Jeśli chcemy aby coś konkretnego się wydarzyło, jak ktoś bliski nam który jest poważnie chory, aby poczuł się dobrze, i modlimy się do Allah za to, a następnie ta osoba umrze,…

 • Wiara

  Kim jest Ghoul?

  W imię Allah Miłosiernego, Litościwego Abu Hurayra (radi Allahu anhu) przekazał: „Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) przydzielił mnie do pilnowania Ramadanowego zakatu. Ktoś przyszedł i próbował zabrać trochę jedzenia, więc chwyciłem go i powiedziałem: „Na Allah! Przyprowadzę cię przed Wysłannika Allaha (pokój i błogosławieństwo Allah z nim)! „On powiedział: „Jestem biedny, mam rodzinę, i jestem w wielkiej potrzebie!” Więc pozwoliłem mu odejść. Rankiem, Prorok (pokój i błogosławieństwo Allah z nim) powiedział do mnie: „O Abu Hurayra! Co twój uwięziony zrobił wczoraj?” Powiedziałem: „O Wysłanniku Allaha! Narzekał, że jest biedny, że ma rodzinę, i że jest w wielkiej potrzebie, więc zlitowałem się nad nim i pozwoliłem mu odejść.”…

 • Wiara

  Ibaadah – oddawanie czci

  Oddawanie czci jest kompleksowym słowem dla wszystkiego, co Allah kocha i z czego jest zadowolony zarówno mowa i działanie, wewnętrzne i zewnętrzne, a także to, co jest wolne od wszystkiego, co neguje lub przeczy temu. (al-Haafidh al-Hakamee ,A‘laam As-Sunnah Al-Manshoorah li I’tiqaad At-Taaifah An-Naajiyah Al-Mansoorah ) Autor: Izabela Sanak  

 • Wiara

  Czym jest Iman – wiara

  Ibn Umar powiedział: „Na Tego, w Którego Ręce jest dusza Ibn Umara! Jeśli ktoś miałby złota jak góra Uhud, i wydał wszystko na drodze Boga,  Bóg nie przyjąłby tego, jeśli nie wierzyłby on w qadar (przeznaczenie)”. Potem wyrecytował słowa Proroka na dowód: „Iman to wiara w Allaha, Jego aniołów, Księgi, Proroków, Dzień Sądu, i w qadar (Allaha) –  dobry i zły”. [Muslim] Ubada Ibn Al-Samit powiedział do swego: „Synu mój! Nie doświadczysz wiary pokąd nie posiądziesz pewności że to, co ci się przydarzyło, nigdy by cię nie ominęło, zaś to, co ci się nie przydarzyło, nigdy by cię nie spotkało. Sam słyszałem, jak Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) mówił: „Pierwszą…

 • Wiara

  Czy Mahdi jest prawdziwy czy nie?

  Czy hadis o pojawieniu się Mahdiego jest Sahih? Ponieważ powiedział mi mój przyjaciel, że nie jest i że jest to słaby hadis. Chwała Allahowi. Istnieją Sahih hadisy, które wskazują, że Mahdi (niech pokój będzie z nim) pojawi się na końcu czasów. Jest On jednym ze znaków Godziny. Wśród tych hadisów są następujące: 1. Abu Sa’eed al-Khudri przekazał, że Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Pod koniec czasu mojej Ummy, pojawi się Mahdi. Allah obdarzy go deszczem, ziemia będzie przynosić swoje owoce, będzie rozdawał dużo pieniędzy, liczba bydła wzrośnie i Umma będzie wielka. Będzie rządził przez siedem lub osiem lat.”(Mustadrak al-Haakim, 4/557-558; powiedział: to jest hadis, którego isnaad…

 • Wiara

  Ahkam – status prawny

  AHKAM – status prawny. Według islamskiego prawa istnieje 5 rodzajow Ahkam: OBOWIAZKOWY- Wajib POŻĄDANY ale NIEOBOWIĄZKOWY- Mustahab ZABRONIONY- muharram ZNIENAWIDZONY ale NIEZABRONIONY -Makruh ZGODNY Z PRAWEM i DOZWOLONY – Halal Autor: Izabela Sanak