Jałmużna

  • Filary Islamu,  Jałmużna

    Jak płacić Zakat Al Fitr?

    Ramadan, dziewiąty miesiąc w kalendarzu muzułmańskim (wg Hidżry) jest miesiącem znanym z: (1) Sijamu- postu (czyli powstrzymywania się od jedzenia, picia, stosunków seksualnych, a także bezwzględniejszego unikania kłamstwa, plotek, oszczerstw, próżnej mowy, walki, która nie jest na drodze Allaha etc., jak również abstynencji od palenia, muzyki, filmów, niepotrzebnego oglądania telewizji, przekleństw, etc., od świtu do zmierzchu). ( 2 ) Modlitwy Tarawih: zamiennika dla modlitwy nocnej – Tahadżdżut, który jest odprawiana jako wielokrotność dwóch rakatów, jednak nie więcej niż osiem rakatów. Jednak oprócz intensywniejszej praktyki taqwa (bojaźni i świadomości Allaha), pozbycia się pewnych ułatwień życiowych na kilka godzin, bycia bardziej wyczulonym jest jeszcze parę innych aktów czci praktykowanych w Ramadanie. Najbardziej…

  • Filary Islamu,  Jałmużna

    Definicja az-zakat, ocena i powstrzymywanie się od płacenia Az-zakat

    Definicja. Az-zakat to określona część majątku, którą Bóg kazał wydzielić i dać tym, którym się ona należy. Az-zakat to obowiązkowy podatek od nadwyżki indywidualnego majątku, którego zbiór jest rozprowadzany pośród ubogich w islamie. Historia Az-zakat. Ostatecznie Az-zakat stał się obowiązkiem w Medynie, gdzie ustalone zostały wartość, od której płaci się Az-zakat, jej kwotę, własność podlegającą Az-zakat i cele, na które wydaje się Az-zakat. Państwo natomiast, zajęło się organizacją systemu. Wysłano namiestników (ummal 1.p.: amil), których celem było zbiór i rozdział Az-zakat. Należy pamiętać, że Az-zakat był już obowiązkiem w okresie mekkańskim misji Proroka.  Wiele ajatów Koranu wylicza pomiędzy cechami wiernych dawania Az-zakat. Fikihowie uzasadniając obowiązek Az-zakat z płodów rolnych powołują…