Filary Islamu

 • Dua

  Dlaczego nie otrzymujemy odpowiedzi na nasze Dua?

  W Imię Allah Miłosiernego, Litościwego   Modlitwa do kogoś innego niż Allah:   Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) nauczał swojego kuzyna Ibn ‚Abbasa, niech Allah będzie z niego zadowolony: „Gdy prosisz, poproś Allah; i kiedy szukasz pomocy, szukaj pomocy u Allah.” (Tirmidhi) Dlatego, Zawsze proś Allah bezpośrednio nie szukając żadnego pośrednika między nami a Nim.   Allah mówi: „A kiedy zapytają ciebie Moi słudzy o Mnie, to zaprawdę, Ja jestem bliski! Odpowiadam na wezwanie każdego wzywającego, kiedy Mnie wzywa; niech więc oni odpowiedzą na Moje wezwanie i niech we Mnie uwierzą!” (2: 186)   Bycie niedbałym:   Wykonując Dua, powinniśmy zebrać swoje serce, skoncentrować się i świadomie myśleć o Tym, którego prosimy…

 • Dua

  Zasady wykonywania du’a w językach innych niż Arabski w modlitwie.

  Chwała Allahowi.   Po pierwsze:Jeśli wyznawca może dobrze powiedzieć du’a po Arabsku, to nie jest dopuszczalne, żeby wykonywał du’a w jakimkolwiek innym języku.Ale jeśli wyznawca nie jest w stanie wykonać du’a w języku arabskim, nie ma powodu, dlaczego nie powinien wykonać du’a w swoim własnym języku, tak długo jak tylko rozpocznie naukę języka Arabskiego w międzyczasie.W odniesieniu do wykonywania du’a „w językach innych niż arabski po modlitwie, nie ma nic w tym złego, zwłaszcza jeśli to sprawi, że wyznawca będzie bardziej skupiony na swoim dua.   Szejk al-Islam Ibn Tajmijja powiedział:Dopuszczalne jest, aby wykonywać du’a w języku Arabskim oraz w językach innych niż Arabski. Allah zna zamiary wykonującego suplikację i…

 • Shahada

  Jak zostać Muzułmaninem?

  Przechodząc na Islam stajesz się muzułmaninem (w języku arabskim muslim), co znaczy poddany Woli Bożej bez względu na rasę, kolor skóry, czy narodowość. Konwersja na Islam nie jest trudna i jedyne, czego potrzebujesz to wiary i minimum wiedzy. Powinieneś wiedzieć, że Islam jest doskonałą religią, która obejmuje wszelkie dziedziny ludzkiej działalności. Islam to wierzenia, rytuały, normy moralne, zasady życia codziennego oraz system społeczny, ekonomiczny i państwowy. Islam jest religią, którą Bóg Wszechmogący zesłał dla swoich stworzeń i dzięki, której człowiek może osiągnąć sukces i być szczęśliwy zarówno w tym jak i w przyszłym życiu. Religią prawdziwą w oczach Boga jest islam! Ci, którym została dana Księga, przez zawiść poróżnili się…

 • Post

  Id Al Fitr

  „W każdym narodzie obchodzi się jakieś święto, a to (id) jest naszym świętem. ” – powiedział Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) do Abu Bakra . [Buhari i Muslim]. Określenie „nasze święto” jest bardzo ważne, ponieważ pokazuje, iż jest to święto Muzułmanów i jest ono oparte wyłącznie o prawo muzułmańskie – szariat. Odkąd święta zazwyczaj określane są według tradycji religijnej, ważną rzeczą jest, abyśmy demonstrowali podczas naszego świętowania wielką wspólną radość, abyśmy odczuli, iż jest to nasze święto i że są one różne od świąt muszrików ( politeistów), Nie obchodzimy pogańskich świąt, takich jak np. Boże Narodzenie czy Hanuka. Nasza wdzięczność okazywana jest wyłącznie Allahowi (subhanahu wa ta`ala) Wysłannik (sall…

 • Post

  Czy Ramadan kończy się wraz z Id Al Fitr?

  Większość Muzułmanów na pytanie, czy Ramadan kończy się wraz z Id Al Fitr odpowiedziałoby twierdząco. Jeśli chodzi o zalecenia dotyczące powstrzymywania się od jedzenia, picia i stosunków seksualnych z naszymi małżonkami, to ustalenie tego jest łatwe na podstawie Al-Qur’anu i Sunny. Jednakże, gdy przyjrzymy się niektórym powodom, dla których miesiąc Ramadan jest błogosławieństwem, zobaczymy, iż lekcje, które wynosimy powinny być z nami codziennie przez cały rok. Po pierwsze, fakt, iż przez cały dzień od świtu do zachodu słońca odmawiamy sobie wypełniania normalnych potrzeb i przyjemności Tego świata, hartuje nas i dyscyplinuje. Umożliwia to nam ( jeśli Allah pozwoli) rozwinąć najcenniejszą cnotę cierpliwości. Allah objawił nam w Al Qur’anie: O wy,…

 • Post

  Noc Qadr (Przeznaczenia)

  Zaprawdę, korzyści z tej Błogosławionej Nocy są bardzo wielkie dla każdego człowieka wierzącego, który dużo się modli, błaga i wspomina Allaha (subhanahu ła ta`ala) ze szczerością i ma nadzieję na nagrodę u Niego. Muzułmanie, którym zaleca się w całości praktykowanie Sunny Wysłannika (sal allahu alejhi ła sallaam) nie muszą podnosić jakiegokolwiek sztandaru specjalnie na tą noc. Muszą oni jednak prześcigać się wzajemnie w czczeniu Allaha (subhanahu ła ta`ala) z prawdziwą wiarą (imanem) i nadzieją na nagrodę od Niego. Błogosławieństwa Nocy Przeznaczenia Wystarczy wspomnieć jedną korzyść, iż Noc Qadr (Przeznaczenia) jest lepsza niż tysiąc miesięcy. Allah (subhanahu ła ta`ala) objawił: „Zaprawdę, zesłaliśmy go w Noc Przeznaczenia! A co cię pouczy, co…

 • Post

  Modlitwa nocna – tarawih

  Ustanowienie modlitwy nocnej podczas Ramadanu W szariacie jest ustalone, iż modlitwa ta ( salah ) była prowadzona przez Wysłannika Allaha (sall allahu `alejhi wa sallam) w dżamacie (grupie). A’isza relacjonuje: „Wysłannik Allaha (sall allahu `alejhi wa sallam) wyszedł raz późno w nocy, aby pomodlić się w meczecie. Kilku ludzi modliło się razem z nim. Następnego dnia wieść o tym rozniosła się wśród ludzi i coraz więcej ich zaczęło modlić się. Następnego ranka ponownie ludzi zaczęli o tym mówić i tak na trzecią noc przyszło ich o wiele więcej. Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) Allaha (T) wychodził i oni wszyscy modlili się razem z nim. Czwartej nocy meczet nie był…

 • Post

  Kaffarah (pokuta za złamanie postu) i Fidyah (okup za niezdolność do postu)

  Kaffarah (Pokuta) Wcześniej wspomnieliśmy hadis Abu Hurajry o osobie, która miała umyślny stosunek płciowy podczas dnia w miesiącu Ramadan. Na podstawie tamtego hadisu ustalono, iż musiała ona nadrobić ten dzień, jak również zrobić kaffarah ( pokutę ). Pokuta ta polegała na: i ) uwolnieniu niewolnika, ii ) w przypadki braku (i), poście przez dwa kolejne miesiące, iii ) w przypadku niemożliwości (ii), nakarmieniu sześćdziesiąt biednych ludzi (miskin). Powiedziane jest również, iż rodzaj kaffarah ( pokuty ) w przypadku umyślnego stosunku płciowego podczas dnia w miesiącu Ramadan, można wybrać spośród trzech wymienionych wyżej czynności. Jakkolwiek, większość uczonych uważa, iż rodzaj pokuty w tym przypadku jest wyraźnie określony i jeżeli pierwszy przypadek nie jest możliwy,…

 • Post

  Al Qada (nadrabianie opuszczonych dni postu)

  Nadrabianie opuszczonych dni postu natychmiast po ramadanie nie jest obowiązkowe (wadżib) Obowiązek nadrobienia zależy od możliwości jakie osoba posiada, np według Ajszy , która mówiła: ” Zazwyczaj miałam do odrobienia kilka dni postu z ramadanu i nie byłam w stanie tego zrobić aż do następnęgo miesiąca sha’ban. ” [Buhari i Muslim] Al Hafiz ibn Hadżar twierdził: „W tym hadisie znajduje się dowód na to, iż dozwolone jest odkładanie na czas niekreślony momentu nadrabiania postu niezależnie od przyczyny. „ Jakkolwiek zalecane jest, aby opuszczone dni postu nadrobić jak najwcześniej ze względu na wiele przekazów, które wskazują na to, iż muzułmanin powinien śpieszyć się z robieniem dobra i nie odkładać tego na…

 • Post

  Al I’tikaf (odosobnienie w meczecie)

  Znaczenie i’tikaf I’tikaf oznacza stan odosobnienia. Osoba, która postanawia pozostawać w meczecie przez pewien czas w odosobnieniu nazywana jest mu’takiff-em ( tj. ktoś, kto wszedł w stan i’tikaf ). Zasasdy Jest to zalecane podczas Ramadanu, jak również w innych miesiącach podczas roku muzułmańskiego. Ustalono, iż Wysłanik (sall allahu `alejhi wa sallam) robił i’tikaf w meczecie podczas ostatnich dziesięciu dni miesiąca Szawal. [Buhari i Muslim] Umar powiedział do Proroka (sall allahu `alejhi wa sallam): ” Złożyłem przysięgę w okresie Dżahilijjah, iż zrobię i’tikaf na jedną noc w meczecie al Haram (meczet w Makce – Ka’ba). ” On (sall allahu `alejhi wa sallam) powiedział: „Wypełnij swoją przysięgę [ i on ją wypełnił…