Relacje społeczne

  • Relacje społeczne

    Unikanie wzajemnej wrogości

    Gdy spór się nasila, jego korzenie wrastają głębiej, jego ciernie stają się jak gałęzie, a ich liczba zwiększa , wtedy świeżość owoców wiary jest dotknięta chorobą. Zaś delikatność, współczucie, zadowolenie i spokój, popierane przez nauki Islamu, zostają zahamowane. Okazywanie czci traci wtedy na swej prawdziwości i nie daje oczekiwanych korzyści. Niejednokrotnie wzajemne spory wytrącają z równowagi osoby uważające się za mądre i doświadczone. Uciekają się one do czynów niskich i płytkich, a czasem ulegają niebezpiecznym pokusą, które w konsekwencji zwiększają trudności i przysparzają kłopotów. Gdy człowiek jest poirytowany, niezadowolony, do wielu spraw staje się uprzedzony, tak że nie zauważy wielbłąda, a zdenerwuje go komar. Takie spojrzenie nie pozwoli zachwycić się…

  • Relacje społeczne

    Społeczne zachowania muzułmanina – relacje małżeńskie

    Moi drodzy to jest dar Boga, że jesteśmy wyznawcami tej pięknej religii. Islam uczy nas wszystkiego, nie ma rzeczy, jakiej by Allah zapomniał nas nauczyć. Aktualnie kontynuujemy temat „zachowania społeczne muzułmanów”, ogólne maniery, etyka, zachowanie muzułmanów, jak my jako muzułmanie powinniśmy się zachowywać.  Relacje między mężem i żoną. Spójrzmy na Adama (pokój z nim), kiedy został stworzony, był bardzo samotny i robił dua (wznosił prośby) do Boga o usunięcie samotności z jego życia i Bóg odpowiedział na jego prośby. Bóg podarował mu Hawa (Ewa) (pokój z nią) jako podarunek. I z tego powodu mężczyźni zawsze powinni dbać o kobiety, swoje żony, jako podarunek od Boga. Jeśli zrozumiemy, że nasze żony…