Małżeństwo

 • Małżeństwo

  Zasady dotyczące możliwości uzyskania rozwodu przez kobietę

  Pytanie: Jeżeli para różni się w sposobie postrzegania Islamu, jedno z nich dorastało na zachodzie, drugie na wschodzie i nieustannie się kłócą i nie mogą dojść do porozumienia. W którym momencie talaq (rozwód) jest dopuszczalny? Czy jest dopuszczalne dla kobiety prosić męża o rozwód? Czy będzie ona ukarana w Dniu Sądu Ostatecznego? Czy Arsh (tron) Ar-Rahman (Allaha Miłosiernego) zatrzęsie się gdy ubiega się o rozwód? Właśnie to usłyszała od swojego męża ze wschodu jedna z sióstr dorastających na zachodzie.Jazak Allah khayr za Twoją odpowiedź.   Odpowiedź: Wszelka chwała należy się Allahowi Rozwód Muzułmanki z mężem jest odrażającym dla Allaha i z pewnością nie godnym pochwały wydarzeniem. Wynika to z problemów…

 • Małżeństwo

  Znaczenie małżeństwa

  Bez względu na to co inni twierdzą na temat małżeństwa, Islam uznaję ową instytucję za nadzwyczajnie silną więź – mithakun ghaliiz, za wyznanie w pełnym tego słowa znaczeniu. Małżeństwo jest podjęciem obowiązku życia jako takiego, obowiązku wobec społeczeństwa oraz godziwym jednoznacznym aktem na rzecz ciągłości rodzaju ludzkiego. Małżeństwo jest podjęciem się wzajemnych zobowiązań wobec siebie przez zaślubionych partnerów, a także aktem wierności wobec Allaha (subhanahu wa ta’ala). To rodzaj więzi – wyzwań, które pozwalają małżonką znaleźć drogę do siebie samych, grunt samorealizacji, miłości i pokoju, miejsce wyrozumiałości i uroku, wygody i nadziei. Dzieje się tak dlatego, ponieważ małżeństwo w islamie traktowany jest jako akt godziwości i przejaw odpowiedzialnej wiary. Wstrzemięźliwość seksualna…

 • Małżeństwo

  Trwałość małżeństwa

  Ponieważ Islam uznaje małżeństwo za bardzo poważny obowiązek, zaleca on pewne rygory, które umacniają więź małżeńską sposobami tak ludzkimi jak tylko jest to możliwe. Obie strony muszą być przygotowane do warunków dyktowanych przez odpowiedni wiek, zgodność charakterów i właściwe dary ślubne (mehr), dobrą wolę, swobodę wyboru i altruistyczną ochronę interesów kobiety oraz szlachetne intencje i taktowność. Nowożeńcy zawierający ślub muszą być przekonani o trwałości swych zaślubin, muszą wykazywać wolę umacniania swych więzi, odrzucając jednocześnie wszelką przypadkowość i tymczasowość swoich decyzji. Ze względu na wyżej wymienione warunki zawierania związku małżeńskiego Islam zabrania małżeństw „na próbę”, związków tymczasowych i wszystkich innych typów relacji małżeńskich, które zdają się być eksperymentalnymi, ograniczonymi w czasie lub…

 • Małżeństwo

  Przymusowe Małżeństwa

  Pytanie: Jeśli kobieta poślubiła mężczyznę nie z własnego wyboru i podpisała umowę małżeńską pod naciskiem ojca (lub matki). Czy w takim wypadku małżeństwo jest ważne? Czy jej mąż może zmusić ją to współżycia, jeśli ona nie wyraża na to zgody? Czy z punktu widzenia islamu jest to dopuszczalne czy zakazane? Odpowiedź: Wszelka Chwała należy się Bogu Po pierwsze: Niedopuszczalne jest by opiekun kobiety, zmusił ją do małżeństwa, gdyż Prorok (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: „Dziewica nie może zostać wydana za mąż dopóki sama nie wyrazi na to zgody.” Przekazane prze Bukhariego 6968 i Muslima 1419. Znaczenie tego hadisu jest oczywiste i ta zasada obowiązuje w przypadku każdej dziewicy i każdego…

 • Małżeństwo

  Pierwszeństwo pomiędzy matką a żoną

  Kto ma pierwszeństwo dla muzułmanina: matka czy żona?   Wszelka chwała należy się Allahowi Wśród muzułmanów, pierwszeństwo dane jest matce, biorąc pod uwagę to, co odnotowano w hadisie, w którym mężczyzna powiedział do Proroka (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim): Proroku Allaha! Kto spośród ludzi bardziej zasługuje na lepsze traktowanie? On odpowiedział: “Twoja matka.” Mężczyzna zapytał “Kto potem?”. Prorok odpowiedział: “Twoja matka.” Mężczyzna zapytał po raz trzeci: “Kto potem?”.  I Prorok jeszcze raz powtórzył: “Twoja matka.” Kiedy mężczyzna znów zapytał: “Kto potem?” – Prorok odpowiedział: “Potem twój ojciec.” (przekazane przez Bukhari, 5514 i Muslim, 4621). Tymczasem żona ma pierwszeństwo w odniesieniu do wydatków. Jeśli mężczyzna nie może pokryć niezbędnych wydatków…

 • Małżeństwo

  Mąż a zarobki i majątek żony

  Opierając się o fatwy które zostały wydane mąż nie ma żadnego prawa do majątku jakiego Allah obdarzył kobietę. Szeicha al-Dżibrin powiedział, że zona jest właścicielką jej majątku oraz ma prawo dysponować im całkowicie dowolnie, tak jak zechce. Może go podarować komuś w prezencie, w jałmużnie, spłacić długi, zwolnić kogoś z długu który jest jej winien bądź też zrezygnować z części spadku na rzecz dowolnej osoby. Mąż absolutnie nie ma prawa się temu sprzeciwić jeśli żona jest zdrowa umysłowo. Nie ma prawa dysponować jakąkolwiek częścią jej majątku bez wyraźnej zgody. Żona może dowolnie przekazać coś mężowi wtedy jest o traktowane jako jałmużna. „I dawajcie kobietom wiana jako dar. Jeśli one jednak…

 • Małżeństwo

  Empatia w Małżeństwie: Jak połączyć się emocjonalnie ze swoim współmałżonkiem?

  Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że związek małżeński jest uważany za niezwykle ważny w Islamie. Oprócz spełnienia połowy naszego Deen, małżeństwo jest zabezpieczeniem, miejscem aby znaleźć spokój, a także mocno zalecaną Sunną. Nasz Prorok Muhammad sal allahu alejhi ła sallam (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Małżeństwo jest częścią mojej Sunny, a kto nie podąża za moją Sunną nie ma nic wspólnego ze mną.” [Ibn Majah] Ale dlaczego tak wielu muzułman jest niezadowolonych z ogromnej części swojego życia i religii? Myślę, że to dlatego, że w naszych małżeństwach brakuje empatii, czyli innymi słowy, emocjonalnego zrozumienia. Empatia to po prostu akt odczuwania emocji współmałżonka; łącząc się emocjonalnie z nim lub z nią, jest…

 • Małżeństwo

  Czy mąż może towarzyszyć żonie podczas porodu w szpitalu?

  Nie ma absolutnie nic złego w tym, aby mąż towarzyszył żonie podczas porodu, ponieważ nie ma aury pomiędzy kobietą a jej mężem i jeśli tylko oboje małżonków pragnie razem uczestniczyć w tym jakże ważnym momencie. Dozwolone więc jest mężowi towarzyszenie podczas porodu żonie, tak długo, jak nie przebywa w sali z innymi kobietami, które nie są odpowiednio ubrane. Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) i jego żona brali razem kąpiele, zgodnie z autentycznymi przekazami w zbiorach Sahih [Al-Bukhari i Muslim]. Oboje przekazali również, iż Aisza opisała w jaki sposób Prorok brał kąpiel. Mąż ma więcej praw do towarzyszenia żonie podczas porodu, niż położne. Położnym jest to dozwolone…