Ablucja

 • Ablucja

  W jaki sposób chora osoba powinna dokonywać ablucji oraz modlić się

  OCZYSZCZENIE CHOREJ OSOBY: Chora osoba ma takie same obowiązki jak zdrowa odnośnie oczyszczenia się wodą, z mniejszej lub większej nieczystości, dlatego powinna zrobić wudu w przypadku mniejszej nieczystości i ghusl w przypadku większej nieczystości.   Przed zrobieniem wudu, ważne jest oczyszczenie się wodą (istinja) lub kamieniami, papierem itp, po skorzystaniu z toalety. Używając kamieni do oczyszczenia, ważnym jest użycie trzech kamieni. Nie jest dozwolonym oczyszczanie się łajnem, kośćmi, jedzeniem itp. Najlepiej oczyścić się kamieniami, chusteczkami itp, a następnie użyć wody, bo kamienie usuwają nieczystość,a woda oczyszcza miejsce, więc ten sposób jest najlepszy. Jeśli ma się do wyboru tylko kamienie (chusteczki) lub wodę, to lepiej użyć wody, ale jeśli nie ma…

 • Ablucja

  Przecieranie skórzanych lub materiałowych skarpet

  Poniżej przytoczymy dowody potwierdzające dopuszczalność przecierania skórzanych skarpet wilgotną dłonią podczas wudu, bez ich zdejmowania. Sunna zaświadcza, iż nie ma potrzeby zdejmowania skórzanych skarpet, czy to podczas podroży czy w domu. Pomiędzy najsilniejszymi hadisami na ten temat, jest przekazany przez Bukhariego, od Jarir bin Abdullah: „Widziałem, jak Wysłannik Allaha udał się za potrzebą, a następnie wykonał wudu i przetarł skórzane skarpety”. Przykłady potwierdzające przetarcie materiałowych lub nylonowych skarpet. Była to praktyka wielu sahaba (towarzyszy Proroka). Abu Dawud powiedział: „Ali bin abi Talib, Abdullah bin Mas’ud Bara’bin ‘Azib, oraz Anas bin Malik zwykli byli przecierać swoje materiałowe skarpety; dotyczyło to również Umar bin Al-Khattab oraz Ibn’Abbas. Ibn Al-Qayyim w swojej książce…

 • Ablucja

  Masz (mash-h), przecieranie bandaża lub/i gipsu.

  Dozwolone jest przetarcie bandaża lub innego materiału użytego do ochrony kończyn zranionej lub chorej osoby. Jeżeli nie możemy umyć kończyny, kończyn podczas wudu, wówczas zalecane jest przetarcie bandaża. Kiedy zalecane jest przetarcie? Kiedy osoba ma złamaną nogę, ranę i chce wykonać wudu lub gusl, normalnie musiałby umyć uszkodzoną kończynę, nawet jeżeli wymagałoby to podgrzania wody (tolerancja organizmu). Aczkolwiek jeżeli obawia się iż obmycie może zaszkodzić uszkodzonej kończynie lub opóźnić proces regeneracji, wówczas wymagane jest aby pokropił ją wodą. Jeżeli obawia się, iż może to mu zaszkodzić, powinien opatrzyć ranę, kończynę bandażem lub gipsem. Następnie powinien przetrzeć raz cała powierzchnię okrytą bandażem, czy to podczas wykonywania wudu czy gusl. Nie ma…

 • Ablucja

  Kurz, który może zostać użyty do tajammum

  Wolno wykonać tajammum czystym kurzem lub jakąkolwiek inną substancją, pochodzącą z ziemi, piasku, skały, kamieni, opierając się na oświadczeniu Allaha: [Koran 4:43] „O wy, którzy wierzycie! Nie zbliżajcie się do modlitwy, kiedy jesteście pijani, dopóki nie będziecie wiedzieć, co mówicie, ani też będąc nieczystymi – chyba że jesteście podróżnikami w drodze – dopóki nie dokonacie ablucji. A jeśli jesteście chorzy albo jeśli jesteście w podróży, albo jeśli któryś z was przyszedł z miejsca ustronnego, albo też gdy dotykaliście kobiet i nie znaleźliście wody, to posłużcie się czystym piaskiem i obcierajcie sobie twarze i ręce. Zaprawdę, Bóg jest pobłażliwy, przebaczający!” Uczeni specjalizujący się w języku arabskim zgodni są co do tego, iż…

 • Ablucja

  Modlitwa osoby, która nie ma dostępu do wody ani do czystego kurzu

  Osoba w tym stanie, powinna odmówić modlitwę i nie musi jej powtarzać. Dowodem na to jest hadis przekazany przez Muslim powołującego się na Aiszę  :„Aisza pożyczyła od siostry Asmy naszyjnik, który zaginął podczas ekspedycji, podczas której Aisza towarzyszyła Prorokowi. Prorok wysłał jednego z towarzyszy, aby odnalazł naszyjnik. Czas modlitwy rozpoczął się, kiedy byli na pustyni, tak więc odmówili modlitwę bez wudu. Kiedy wrócili do Proroka przekazali mu to, albowiem męczyło ich to. Wówczas wersety dotyczące tajammum zostały objawione. Usaid bin Hudhair rzekł do Aiszy: „Niech Allah cię wynagrodzi. Na Allaha, Allah ześle rozwiązanie, każdej sytuacji, która się wam przydarzy, i będzie ono (rozwiązanie) błogosławieństwem dla każdego muzułmanina.” W tym przypadku, towarzysze…

 • Ablucja

  Rzeczy zabronione dżunub (osobie w stanie głównej nieczystości rytualnej wymagającej gusl)

  Modlitwa, na podstawie wypowiedzi Allaha: [Koran 5:6] „O wy, którzy wierzycie! Kiedy stajecie do modlitwy, to obmyjcie wasze twarze i ręce aż do łokci; przetrzyjcie lekko wasze głowy, a nogi myjcie – aż do kostek. A jeśli jesteście w stanie nieczystym, to oczyszczajcie się. A jeśli jesteście chorzy albo w podróży, albo jeśli ktoś z was przyszedł z ustronnego miejsca, albo jeśli dotykaliście kobiet, a nie znajdziecie wody, to poszukajcie dobrego piasku i wycierajcie nim twarze i ręce. Bóg nie chce sprawiać wam trudności, lecz chce was tylko oczyścić i chce w pełni obdarzyć was Swoją dobrocią. Być może, będziecie wdzięczni!” Tałaf (okrążenie Kaaby w Mekce). Dotykanie Mushaf, czyli oryginału Koranu…

 • Ablucja

  Obowiązkowa kąpiel – gusl oraz rzeczy, które czynią nią konieczną

  Obowiązkowa kąpiel, gusl to obmycie wodą każdej części ciała. Allah rzekł: [Koran 5:6] „O wy, którzy wierzycie! Kiedy stajecie do modlitwy, to obmyjcie wasze twarze i ręce aż do łokci; przetrzyjcie lekko wasze głowy, a nogi myjcie – aż do kostek. A jeśli jesteście w stanie nieczystym, to oczyszczajcie się. A jeśli jesteście chorzy albo w podróży, albo jeśli ktoś z was przyszedł z ustronnego miejsca, albo jeśli dotykaliście kobiet, a nie znajdziecie wody, to poszukajcie dobrego piasku i wycierajcie nim twarze i ręce. Bóg nie chce sprawiać wam trudności, lecz chce was tylko oczyścić i chce w pełni obdarzyć was Swoją dobrocią. Być może, będziecie wdzięczni!” [Koran 2:222] „Będą ciebie pytać…

 • Ablucja

  Podstawy gusl

  Zgodnie z szariatem, gusl jest ważny, jeżeli składają się nań następujące elementy: Intencja, która odróżnia gusl od zwykłej kąpieli (intencją jest oczyszczenie się poprzez gusl ze stanu większej nieczystości rytualnej oraz uzyskanie przyzwolenia na dokonanie czynów takich jak modlitwa). Ponieważ intencję nosimy w sercu, nie musimy wymawiać jej na glos. Ludzie którzy to czynią, popełniają herezje. Dokładne oczyszczenie wodą każdej części ciała, opierając się na stwierdzeniu Allaha: [Koran 5:6] „O wy, którzy wierzycie! Kiedy stajecie do modlitwy, to obmyjcie wasze twarze i ręce aż do łokci; przetrzyjcie lekko wasze głowy, a nogi myjcie – aż do kostek. A jeśli jesteście w stanie nieczystym, to oczyszczajcie się. A jeśli jesteście chorzy albo…

 • Ablucja

  Kilka dodatkowych kwestii dotyczących gusl

  Jeden gusl „obejmuje” dwie różne przyczyny: na przykład, kobieta miała mokry sen tuż przed zakończeniem menstruacji; muzułmanin wziął kąpiel z okazji Eid, święta, które wypada w piątek; czy też muzułmanin był w stanie dżunub w piątek. Aczkolwiek niezbędna jest intencja oczyszczenia z obu nieczystości. Prorok (sallallahu alayhi wa sallam) powiedział: „Każdy człowiek otrzyma to, co zamierzał zrobić.” (będzie sądzony oraz nagradzany za swoje intencje). Jeżeli wykonaliśmy gusl ze względu na dżunub (stan nieczystości), a nie wykonaliśmy wudu, gusl jest wystarczający. Abu Bakr Ibn Al-Arabi powiedział, iż uczeni zgodni byli co do kwestii podlegania wudu pod jurysdykcje gusl. Intencja (nijah) oczyszczenia z głównej nieczystości obejmuje oczyszczenie z mniejszej nieczystości. Nie stanowi…

 • Ablucja

  Jak prawidłowo wykonać wudu

  Allah rzekł: [Koran 5:6] „O wy, którzy wierzycie! Kiedy stajecie do modlitwy, to obmyjcie wasze twarze i ręce aż do łokci; przetrzyjcie lekko wasze głowy, a nogi myjcie – aż do kostek. A jeśli jesteście w stanie nieczystym, to oczyszczajcie się. A jeśli jesteście chorzy albo w podróży, albo jeśli ktoś z was przyszedł z ustronnego miejsca, albo jeśli dotykaliście kobiet, a nie znajdziecie wody, to poszukajcie dobrego piasku i wycierajcie nim twarze i ręce. Bóg nie chce sprawiać wam trudności, lecz chce was tylko oczyścić i chce w pełni obdarzyć was Swoją dobrocią. Być może, będziecie wdzięczni!” Przed rozpoczęciem wudu, naszą intencją powinno być wejście w stan rytualnej czystości poprzez…