To co niewidzialne: Magia

 • To co niewidzialne: Magia

  Złe oko oraz ochrona przed nim

  Czym jest złe oko? Często słyszę to określenie, tak więc czy mogę prośić o przybliżenie tematu? Wszelka chwała należy się Allahowi. Muzułmańskim uczonym ze Stałego Komitetu do Wydawania Fatw (werdyktów religijnych) zadano to pytanie: “Jak definiuje się złe oko (spojrzenie)? Allah objawił nam w Koranie (Al-Falaq 113:5) {… i przed złem człowieka zawistnego, w chwili kiedy żywi zawiść!}. Czy hadis, w którym Prorok ( pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział: Jedna trzecia tych, którzy są w grobie jest tam z powodu złego spojrzenia” – jest wiarygodny? Jeśli ktoś podejrzewa, że inna osoba mu zazdrości co powinien zrobić/powiedzieć w takiej sytuacji? Czy jeśli osoba, która spoglądała z zazdrością na inną wykąpie…

 • To co niewidzialne: Magia

  Wiara w Anioły

  Zobowiązani jesteśmy wierzyć w istnienie aniołów. Tylko Allah zna ich prawdziwą liczbę. Aniołowie są Mu posłuszni, wypełniają Jego rozkazy i strzegą wszechświata i stworzeń na nim żyjących. Wypełniają konkretne nakazy od Allaha począwszy od kontroli, obserwacji, ochrony wszechświata i stworzeń; wszystko to zgodnie z wolą Allaha i Jego nakazem. Allah mówi: ..i na zarządzających sprawami! (79:5) Allah mówi również: ..i na rozdzielające rozkazy! (51:4) Aniołowie zostali stworzeni ze światła. Prorok powiedział: Aniołowie zostali stworzeni ze światła, dżiny z bezdymnego ognia a Adam z tego, co wam zostało opisane ( z gliny). (Muslim) Aniołowie należą do świata niewidzialnego. Pomimo, że zostały stworzone ze światła nie można ich jednak zobaczyć. Allah dał im również umiejętność zmiany…

 • To co niewidzialne: Magia

  Świat dżinnów

  Czytałem w Koranie o dżinnach, ale w zasadzie nadal nie rozumiem, czym one są. Czy możecie przekazać mi o nich trochę wiadomości? Pozostańcie w pokoju! Chwała Allahowi! Koran i Sunna mówią, że dżinny istnieją i że ich istnienie ma swój cel, a jest nim oddawanie czci Jedynemu Bogu, który nie ma ani współtowarzysza, ani nikogo równego Sobie. Allah mówi (tłumaczenie znaczenia): „I stworzyłem dżiny i ludzi tylko po to, żeby Mnie czcili” (sura Rozpraszające, 51:56) „W ten sposób My dajemy władzę jednym niesprawiedliwym nad drugimi za to, co oni uczynili. O zgromadzenie dżinów i ludzi! Czy nie przychodzili do was posłańcy spośród was , opowiadając wam Nasze znaki i ostrzegając…

 • To co niewidzialne: Magia

  Obowiązki aniołów

  ANIOŁY POSIADAJĄ RÓŻNE OBOWIĄZKI: Każdy anioł ma powierzone zadanie, nie spóźnia się w wykonywaniu swoich obowiązków, jest całkowicie poddany i posłuszny Allah: {[Piekło] Wokół niego będą aniołowie, ogromni, straszni; oni nie buntują się przeciw rozkazowi Boga, lecz wypełniają to, co jest im nakazane.} [Koran, 66:6] {Ależ przeciwnie! To są [anioły] tylko słudzy otoczeni szacunkiem! Oni nie wyprzedzają Go w słowie; oni działają na Jego rozkaz. On wie to, co jest przed nimi, i to, co jest za nimi; oni będą się wstawiać tylko za tymi, których On sobie upodobał; oni są przeniknięci obawą przed Nim.} [Koran, 21:26-28] NIEKTÓRE OBOWIĄZKI ANIOŁÓW: 1.Stróże Piekła: {Nad nim czuwa dziewiętnastu.} [Koran, 74:30] {Uczyniliśmy stróżami…

 • To co niewidzialne: Magia

  Główne oznaki Dnia Ostatecznego

  Pojawienie się Dadźdźal’a Lingwistycznie, słowo Dadźdźal pochodzi od słowa Dadźl, które znaczy kłamać i oszukiwać. Religijnie, dotyczy człowieka który jest oszustem mającym się pojawić w Dniach Ostatecznych, przypisując sobie boskość. Jego pojawienie potwierdzone jest w Sunnie oraz w Idźmaa’ (konsensus). Prorok (sal allahu alejhi ła sallam) powiedział: „Powiedz: ‚O Allah, zaprawdę szukam schronienia u Ciebie przed karą Piekła, i szukam schronienia u Ciebie przed karą w grobie, i szukam schronienia u Ciebie przed próbą Masih ad-Dadźdźal, i szukam schronienia u Ciebie przed próbami życia i śmierci.” [i] „Prorok (sal allahu alejhi ła sallam) szukał przed nim schronienia podczas modlitwy.” [ii] i muzułmanie są zgodni co do jego pojawienia się. Jego…

 • To co niewidzialne: Magia

  Dżiny. Silna wiara jako ochrona przed dżinami

  Jeśli sługa trzyma się mocno Islamu, posiada szczerą wiarę w swoim sercu i pozostaje w granicach wyznaczonych przez Allah, to Szatan odchodzi i ucieka od niego. Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział do Umara: „Szatan z pewnością ucieka od ciebie o Umar.” [Ahmad, at-Tirmidhi i ibn Hibban,sahih] Ale sytuacja nie odnosiła się wyłącznie do Umara. Każdy, kto posiada silną wiarę może pokonać szatana, pokonać go i poniżyć go. Zostało stwierdzone w innym hadisie: „Wierzący osłabia swojego diabła w ten sam sposób, jak jeden z was osłabia swojego wielbłąda podczas podróży.”   Ibn Kathir stwierdził na temat tego hadisu: „przywiązanie jego diabła oznacza chwycić go za kosmyk i obezwładnić go jak to się dzieje…

 • To co niewidzialne: Magia

  Dżiny. Czemu ludzie boją się dżinów?

  Istnieją dwa aspekty strachu spowodowanego przez dżiny, prawidłowy i nieprawidłowy. Prawidłowy aspekt jest wtedy, kiedy zdajemy sobie sprawę z istnienia dżinów, które mogą opanować człowieka i spowodować, że będzie on słyszeć głosy, widzieć rzeczy i czuć, że ktoś za nim podąża oraz że będzie się bać przebywać we własnym domu. Sposobem radzenia sobie z tym jest recytowanie Koranu, regularne recytowanie Adhkaar rano i wieczorem. Nieprawidłowy aspekt występuje, kiedy człowiek odczuwa ogromny strach przed dżinami, który jest głęboko zakorzeniony u wielu ludzi.  Z islamskiego punktu widzenia nic nie uzasadnia takiego strachu. POWODY DLACZEGO LUDZIE OBAWIAJĄ SIĘ DŻINÓW: Pierwszym i czołowym powodem jest ignorancja na temat Tawheedu.Jeśli występuje brak wiedzy na temat Tawheedu, w zamian…

 • To co niewidzialne: Magia

  Anioły. Poza wyobraźnią.

  Tyle tajemnic otacza te istoty, i znów spekulacje i wyobraźnia zostały uchwycone w amerykańskiej kulturze popularnej. Filmy, seriale dramatyczne i filmy dokumentalne i inne obrazy wyszły iskrząc nowym zainteresowaniem w tym temacie, który sięga tak daleko, jak historia człowieka. Ale czy rzeczywiście istnieją anioły? A jeśli tak, to jakie one są naprawdę? Każdy Muzułmanin musi wierzyć w anioły, jak wiemy o tym z Koranu. „Nie jest pobożnością, że zwracacie twarze ku wschodowi i ku zachodowi. Lecz prawdziwie pobożny jest: kto wierzy w Boga i w Dzień Ostatni; w Aniołów, w Księgę i w Proroków.” (Koran, Sura Al-Baqarah 2: 177). Ponadto: „A kto nie wierzy w Boga, w Jego Aniołów, w Jego Księgi,…