Allah

 • Allah,  Ogólne informacje o Islamie

  Wiara w imiona i atrybuty Allaha

  To wiara w to, co Allah powiedział o Sobie w Księdze i co potwierdził Wysłannik Allaha r odnośnie imion i atrybutów Allaha opisujących Go w sposób odpowiadający Jego majestatowi. Allah I posiada najpiękniejsze imiona i doskonałe atrybuty. Wszystkie Jego imiona i atrybuty są wyjątkowe, jak głosi Koran: „Nic nie jest do Niego podobne. On jest Wszystko Słyszący, Wszystko Widzący!” (Asz Szūrā, 42:11). Tak więc żadne ze stworzeń Allaha nie ma takich imion i atrybutów jakie ma On. –Niektóre z pięknych imion Allaha Allah I powiedział o Sobie, że jest: „Miłosierny, Litościwy” (Sūrat Al Fātiḥa, 1:3). Oraz: „Wszystko Słyszący, wszystko Widzący” (Asz Szūrā, 42:11). A także: „Potężny, Mądry” (Luqmān, 31:9). Powiedział też: „Bóg! Nie ma boga,…

 • Allah,  Ogólne informacje o Islamie

  Koncepcja Boga w Islamie

  Powszechnie wiadomo, że w każdym języku jest wiele terminów używanych na określenie Boga, a czasem także pomniejszych bóstw. Inaczej jest ze słowem Allah, które jest imieniem własnym Jedynego Prawdziwego Boga. Nikt i nic nie może zostać nazwane „Allah”. Słowo to nie tworzy liczby mnogiej, ani nie ma rodzaju. To pokazuje jego wyjątkowość w porównaniu ze słowem „bóg”, które może tworzyć liczbę mnogą – „bogowie”, lub może przybrać formę żeńską – „bogini”. Warto też zauważyć, że Allah to także imię własne Boga w języku aramejskim, pokrewnym arabskiemu. Idea Jedynego Prawdziwego Boga to odbicie wyjątkowego konceptu, jaki islam łączy z Bogiem. Dla muzułmanina Allah jest Wszechmogący, jest Stwórcą i Podtrzymującym świat. Jest…

 • Allah,  Ogólne informacje o Islamie

  Definicja monoteizmu i znaczenie „Nie ma boga poza Allahem”

  Allah (Subhanahu wa Ta’ala) powiedział: Ci, których oni wzywają (Jezusa, Ezrasza, anioły, itp.) sami poszukują sposobu największego przybliżenia się do ich Pana (Allaha) i mają nadzieję na Jego Miłosierdzie i obawiają się Jego kary. Zaprawdę, kary twojego Pana należy się strzec! [Koran 17:57] Należy zdać sobie sprawę z istoty oraz powagi tawhid – wyznawania monoteistycznej wiary w Jedynego Boga, islamu, są to najistotniejsze kwestie dla człowieka. Wiara w Jedynego Boga nazywana jest monoteistyczną (arab. tawhid) i opiera się na kulcie i czci tylko i wyłącznie Jedynego Boga, Stwórcy Wszystkiego. Cześć – arab. ibadah – szacunek, poważanie, poszanowanie, uznanie; kult, uwielbienie; postawa pełna czci; mieć w wielkiej czci; otaczać czcią; żywić cześć; na cześć kogoś,…