Hadż

 • Filary Islamu,  Hadż

  Zacznij planować HAJJ już DZISIAJ !

  Gdy oglądasz filmy rejestrujące hadżdż na żywo, myślisz zapewne: Chciałbym tam pojechać. Nigdy nie jest za wcześnie, by zacząć planować swoją pielgrzymkę! Przygotowania do pielgrzymki wielu ludzi rozpoczyna na kilka miesięcy lub nawet tygodni przed hadżdżem. Ale jeżeli chcesz, by zmieniła ona twoje życie, musisz zacząć przygotowania już dzisiaj! W tym artykule przytoczymy kilka wskazówek, jak rozpocząć przygotowania do hadżdżu jak najwcześniej, in sza’Allah.   Podejmij intencję To może zdawać się samo przez się zrozumiałe, ale jest bardzo ważne. Wysłannik Allaha (SAW) powiedział: Wszelkie działania są oceniane zgodnie z intencją i każdemu będzie odpłacone zgodnie z jego intencją. Ktokolwiek wyrusza w podróż, by spodobać się Allahowi i Jego Wysłannikowi, podróż…

 • Filary Islamu,  Hadż

  Pielgrzymka w Koranie

  Allah Najwyższy powiedział:  „Odbywajcie dla Boga pielgrzymkę – hadżdż i odwiedzenie – umra!  A jeśli macie trudności, to taką ofiarę, jaka jest dla was łatwa. I nie gólcie swoich głów, dopóki ofiara nie dotrze do swego miejsca. A ten, kto jest chory spośród was albo też ma jakiś uraz w głowie, musi się wykupić przez post, przez jałmużnę lub przez ofiarę rytualną. Ale kiedy jesteście bezpieczni, to każdy, kto zadowala się odwiedzeniem umra do czasu pielgrzymki hadżdż, niech złoży ofiarę, jaka jest dla niego łatwa. A ten, kto nie znajdzie niczego, niech pości przez trzy dni w czasie pielgrzymki, a siedem dni, kiedy powróci, to jest dziesięć w całości. To…

 • Filary Islamu,  Hadż

  Pielgrzymka: jej ocena i pozycja

  Allah Najwyższy powiedział: „W nim są znaki jasne – miejsce, gdzie stał Abraham  a kto wszedł do niego, był bezpieczny. Na ludziach ciąży obowiązek względem Boga – na tych, którzy mają ku temu środki – odprawienia pielgrzymki do tego Domu. A kto nie wierzy… zaprawdę, Bóg jest bogaty,  ponad światami!” Tłumaczenie Koranu 3:97 Czym jest pielgrzymka (al-hadżdż)? Pielgrzymka w islamie, to udanie się do Mekki w celu wykonania tam rytuałów. Pielgrzymka jest jednym z pięciu fundamentów islamu, o czym wiemy ze znanego hadisu – „Islam wznosi się na pięciu fundamentach: świadectwie, że nie ma innego obiektu kultu poza Bogiem, a Muhammad jest posłańcem Boga, wykonywanie modlitw, dawanie jałmużny, pielgrzymowanie do domu…

 • Filary Islamu,  Hadż

  O rytuałach pielgrzymkowych w Koranie

  Allah Najwyższy powiedział: „Zaprawdę, ci, którzy nie wierzą i odsuwają od drogi Boga i od świętego Meczetu, przygotowanego jednakowo dla wszystkich ludzi, zarówno tych, którzy tam przebywają, jak i koczowników; i ci, którzy dopuszczają się tam profanacji, wbrew prawu, zakosztują kary bolesnej.  I oto przygotowaliśmy dla Abrahama miejsce Domu:  „Nie będziesz Mi dodawał niczego za współtowarzyszy! Oczyść Mój Dom dla tych, którzy dopełniają okrążeń, i dla tych, którzy stoją, i dla tych, którzy się skłaniają i którzy wybijają pokłony! I ogłoś wśród ludzi pielgrzymkę: oni przyjdą do ciebie pieszo lub na wszelkiego rodzaju wysmukłych wierzchowcach; oni przybędą z każdego głębokiego jaru, aby świadczyć o doznanych dobrodziejstwach, aby wspominać imię Boga w dni…