Filary Islamu,  Jałmużna

Jak płacić Zakat Al Fitr?

Ramadan, dziewiąty miesiąc w kalendarzu muzułmańskim (wg Hidżry) jest miesiącem znanym z: (1) Sijamu- postu (czyli powstrzymywania się od jedzenia, picia, stosunków seksualnych, a także bezwzględniejszego unikania kłamstwa, plotek, oszczerstw, próżnej mowy, walki, która nie jest na drodze Allaha etc., jak również abstynencji od palenia, muzyki, filmów, niepotrzebnego oglądania telewizji, przekleństw, etc., od świtu do zmierzchu). ( 2 ) Modlitwy Tarawih: zamiennika dla modlitwy nocnej – Tahadżdżut, który jest odprawiana jako wielokrotność dwóch rakatów, jednak nie więcej niż osiem rakatów.

Jednak oprócz intensywniejszej praktyki taqwa (bojaźni i świadomości Allaha), pozbycia się pewnych ułatwień życiowych na kilka godzin, bycia bardziej wyczulonym jest jeszcze parę innych aktów czci praktykowanych w Ramadanie. Najbardziej szlachetnym jest Zakat Al Fitr, zwany też Sadaqat Al Fitr. Fitr oznacza zakończenie postu: zakat jest podatkiem jałmużnym, który oznacza dosłownie oczyszczenie, wzrost, a sadaqa oznacza wkład lub dar. Zapłacenie Zakat Al Fitr jest obowiązkowe dla każdego muzułmanina.

Kto powinien zapłacić Zakat Al Fitr?

Ibn Umar relacjonuje, iż Wysłannik Allaha przypisał płacenie Zakat Al Fitr każdemu muzułmaninowi: niewolnikowi, wolnej osobie, mężczyźnie, kobiecie, młodym i starszym [Buhari tom I nr 579, Muslim nr 2149, Abu Dawud nr 1608]. Głowa domu może przekazać całość Zakat Al Fitr przysługującą z jego domu. Sadaqat Al Fitr jest obowiązkowy nawet dla osoby, która przyjęła Islam w ostatnich sekundach Ramadanu.

Sytuacja jest podobna w przypadku, gdy kobieta urodzi dziecko. Z kolei, w przypadku, gdy ktoś umrze przed zakończeniem Ramadanu, jego lub jej spadkobiercy są zwolnieni od zapłacenia w imieniu zmarłego.

Kiedy powinno się zapłacić?

Zakat Al Fitr powinien zostać zapłacony przed modlitwą świąteczną. Jeżeli ktoś nie zdąży zapłacić, bez istotnego powodu, przed modlitwą, to późniejsze wpłacenie nie jest liczone jako zakat, lecz jako sadaqa (jałmużna).

Nafi’ przekazuje, iż Umar miał w zwyczaju płacić dzień lub dwa przed modlitwą id’ową [Buhari, Muslim, Abu Dawud]. Ktokolwiek zapłaci fitr po modlitwie id’owej nie otrzyma należnego błogosławieństwa, ponieważ będzie to traktowane jako zwykła sadaqa [zob. Abu Dawud nr 1605 ]

Szczególnie zaleca się zapłacenie Zakat Al Fitr przed modlitwą, ponieważ oczyszcza to poszczącego z grzechu próżnych uczynków i mowy w okresie Ramadanu [Abu Dawud nr 1605] jak również przekazanie go odpowiednim osobom w czasie świąt.

Jaka jest jego wartość?

Wartość Zakat Al Fitr określa jednostka jednego Sâ’[1] daktyli, jęczmienia, rodzynków, sera, ziaren pszenicy [zob. Muslim nr 2151 i 2154]. Niektórzy uczeni twierdzą, iż każdy rodzaj pożywienia, charakterystyczny dla danego regionu może być użyty do określenia Zakat Al Fitr np.: mąka, gruntowa wołowina ( ground beef) lub mleko w Stanach Zjednoczonych.


[1] Jedna Sâ’ równa się czterem (4) Mudd, a jeden (1) Mudd równa się ilości zawartej w dłoniach trzymając je złożone w kształt miseczki. Jest to miara ilości nie wagi

 

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *