Filary Islamu,  Hadż

Pielgrzymka w Koranie

Allah Najwyższy powiedział:

 „Odbywajcie dla Boga pielgrzymkę – hadżdż i odwiedzenie – umra!  A jeśli macie trudności, to taką ofiarę, jaka jest dla was łatwa. I nie gólcie swoich głów, dopóki ofiara nie dotrze do swego miejsca. A ten, kto jest chory spośród was albo też ma jakiś uraz w głowie, musi się wykupić przez post, przez jałmużnę lub przez ofiarę rytualną. Ale kiedy jesteście bezpieczni, to każdy, kto zadowala się odwiedzeniem umra do czasu pielgrzymki hadżdż, niech złoży ofiarę, jaka jest dla niego łatwa. A ten, kto nie znajdzie niczego, niech pości przez trzy dni w czasie pielgrzymki, a siedem dni, kiedy powróci, to jest dziesięć w całości. To ma ważność tylko dla tego, którego rodzina nie jest obecna w świętym Meczecie. Bójcie się Boga! Wiedzcie, że Bóg jest straszny w karaniu! Pielgrzymka przypada na miesiące wiadome. A kto się podjął w nich pielgrzymki, niech się powstrzyma od wszelkich zalotów, od wszelkiej rozpusty czy sprzeczki w czasie trwania pielgrzymki. Bóg wie, co czynicie dobrego. Bierzcie na drogę zaopatrzenie dla siebie! Lecz najlepsze zaopatrzenie na drogę to bojaźń Boża! Przeto bójcie się Mnie, o wy, którzy posiadacie rozsądek! Nie jest dla was grzechem, że poszukujecie łaski od waszego Pana.  A kiedy wyruszycie z Arafatu,  wspominajcie Boga przy świętym drogowskazie; wspominajcie Go, jak was poprowadził na drogę prostą, chociaż przedtem byliście między błądzącymi. Następnie wyruszajcie pośpiesznie tam,skąd wyruszyli ludzie, i proście Boga o przebaczenie! Zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy! A kiedy skończyliście wypełniać wasze pobożne ceremonie, wspominajcie Boga, jak wspominacie waszych ojców, albo jeszcze mocniejszym wspomnieniem! „‚ Wśród ludzi są tacy, którzy mówią: „Panie nasz!. Daj nam na tym świecie!” Ale taki nie będzie miał udziału w życiu ostatecznym.  Wśród nich są też tacy, którzy mówią: „Panie nasz! Daj nam na tym świecie dobro i w życiu ostatecznym dobro! I uchroń nas od kary ognia!” Oni będą mieli udział w tym, co zarobili. A Bóg jest szybki w rachunku! I wspominajcie Boga w dniach oznaczonych!  Kto się śpieszy i zdąży w ciągu dwóch dni, nie popełnia grzechu; a kto się opóźni, nie ma grzechu, jeśli jest bogobojny. Bójcie się Boga! I wiedzcie, że do Niego zostaniecie zebrani!” Koran 2:196-203

Wyjaśnienie:

Odbywajcie – jeśli rozpoczniecie rytuały pielgrzymki, macie obowiązek ich dopełnienia, a gdybyście ich nie dopełnili, musicie odrobić

Trudności – to przeszkody – różnych typów – stojące na drodze do wykonania rytuałów

Ofiara- to trzoda (owca, krowa,wielbłąd), które składa się dla Boga. W wypadku trudności składa się w ofierze co najmniej owcę

Miejsca –  to miejsce, w którym składa się w ofierze zwierzę. Pielgrzym składa ofiarę w Mina, a wykonujący umrę na al-marwa

Post, jałmużnę, ofiarę – każdy, kto nie jest w stanie ostrzyc się ze względu na chorobę lub innego powodu, musi wykupić (al-fidja) poszcząc trzy dni, nakarmić sześćdziesięciu biedaków lub złożyć w ofierze owcę

Bezpieczni – czyli możecie dopełnić rytuały

A kto zadowala się odwiedzaniem – chodzi tutaj o typ pielgrzymki zwany at-tamatu, czyli wejście w stan sakralizacji (al-ihram) na terenie jednego z wyznaczonych miejsc, aby wykonać umrę – odwiedziny meczetu mekkańskiego. Najpierw taka osoba przybywa do Mekki, gdzie dopełnia umrę. Po niej desakralizuje się i czyni to, co zwykle, aż do dnia ósmego miesiąca zu al-hidżdża. W tym dniu ponownie wchodzi w stan al-ihram i dopełnia rytuałów pielgrzymki. Ponieważ w czasie oczekiwania na pielgrzymkę czyni, co chce, ma obowiązek złożenia ofiary w postaci owcy. Jeśli nie może dać takiej ofiary, pości dziesięć dni: trzy dni podczas pielgrzymki, a siedem po niej po powrocie do kraju. Ten typ pielgrzymki może wykonać jedynie osoba mieszkająca poza Mekką.

Miesiące – chodzi o miesiące muzułmańskie: szawwal, zu al-kaza i dziesięć dni z miesiąca zu al-Hidżdża

A kto się podjął – zobowiązał się do wykonania pielgrzymki przez wejście w stan al-ihram

Zaloty – myśli o kontakcie intymnym z mężem lub żoną, lub sam kontakt

Rozputy – czynienie rzeczy grzesznych

Sprzeczek – rozmów i dysput, które mogą kogoś urazić i rozgniewać

Bierzcie na drogę zaopatrzenie – chodzi o zaopatrzenie dosłowne i przenośne: prowiant i bogobojność. Przed islamem Arabowie, gdy udawali się do Mekki, nic ze sobą nie brali, mówiąc : „Ma nas Bóg nie nakarmić, skoro idziemy tam dla Niego?!”.

Poszukujcie łaski od waszego Pana –  to dopuszczenie, aby muzułmanie podczas pielgrzymki, zajmowali się handlem. Przekazał al-Buchari

Wyruszycie – przeniesiecie się

Święty drogowskaz – na przełęczy al-Muzdalifa

Następnie wyruszycie pospiesznie – to nakaz, aby wszyscy, nawet Kurejszyci, byli na terenie Arafat i z innymi przemieszczali się do al-Muzdalifa

Dni oznaczone – chodzi o jedenasty, dwunasty i trzynasty dzień zu al-hidżdża


Fragment książki „Prosty wykład głównych praktyk religijnych Islamu” Fajsal Mawlawi

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *