Ważne daty

 • Ważne daty

  Zaleta miesiąca Allah Muharram

  Chwała Allahowi. Chwała niech będzie Allah, Panu Światów i błogosławieństwo i pokój niech będzie z naszym Prorokiem Muhammadem, Pieczęcią Proroków i Liderem Posłańców, i na całej jego rodzinie i towarzyszach. Miesiąc Allah Muharram jest wspaniałym i błogosławionym miesiącem. Jest to pierwszy miesiąc roku Hidżry i jest jednym ze świętych miesięcy, w związku z którym Allah mówi (interpretacja znaczenia): „Liczba miesięcy u Boga: dwanaście miesięcy (przypis: w roku) zaznaczonych w Księdze Boga w Dniu, kiedy On stworzył niebiosa i ziemię. Wśród nich – cztery Święte (przypis: 1-szy, 7-my, 11-ty i 12-ty miesiąc kalendarza Islamskiego). To jest religia prawdziwa. Przeto nie czyńcie sobie niesprawiedliwości (…)” [at-Tawbah 9:36]. Zostało przekazane od Abu Bakrah (oby Allah…

 • Ważne daty

  Post w dniu Aszura

  Post w dzień ‚Aszura wymazuje grzechy ubiegłego roku, ponieważ Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Poszcząc w dzień ‚Arafah pokładam nadzieję, że Allah wymaże grzechy za rok przed nim i rok po nim, a poszcząc w dzień ‚Aszura, mam nadzieję, że Allah wymaże za rok, który był przed nim.” Przekazane przez Muslim, 1162. Jest to łaska, którą Allah obdarza nas, przy czym post jednego dnia wymazuje grzechy za cały rok. A Allah jest Właścicielem wielkiej dobroci. Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) był bardzo gorliwy w tym, by pościć w dniu ‚Aszura ze względu na jego wielki status. Zostało przekazane, że Ibn ‚Abbas (oby Allah był z…

 • Ważne daty

  Miesiąc (Dhul) Hijjah i jego pierwsze 10 dni

  Czynienie dobrych uczynków: Pierwsze dziesięć dni miesiąca Hijjah (Dhul-Hijjah) są najlepszymi i najbardziej wartościowymi dniami roku. Są to dni, podczas których Allah subhana wa taala najbardziej lubi dobre uczynki. Na ten temat Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: “Najlepsze dni na świecie to te dziesięć dni.” [Saheeh: przekazany przez al-Bazzaar (1/234). Uznany za autentyczny przez Shaykh al-Albaanee w Saheehul-Jaami’ (no. 1133).] Imaam Ibnul-Qayyim (d.751H) – rahimahullaah – powiedział: “Zaprawdę, te dni są najbardziej wspaniałe wśród wszystkich dni u Boga. I zostało potwierdzone w Sahih Buhari (2/382), od Ibn’Abbas (radiyallaahu ’anhumaa), który powiedział, że Wysłannik Boga (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: “Nie ma dni podczas których dobre uczynki byłby…

 • Ważne daty

  Jakie są zalety dnia Arafaah ?

  Chwała niech będzie Allah. To jest dzień, w którym religia została udoskonalona i łaska Allah została dopełniona. W Al-Saheehayn odnotowano od ‚Umar ibn al-Khattaab (oby Allah był z niego zadowolony), że Żydowski mężczyzna powiedział do niego: „O Amiir al-Mu’mineen istnieje w twojej Księdzę aayah, który recytujesz; gdyby przyszli do nas Żydzi, przyjęlibyśmy ten dzień jako „Eid (święto).” ‚Umar powiedział: „Któryaayah” On powiedział: „Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią; wybrałem dla was Islam jako religię. „[al-Maa’idah 5: 3 – interpretacja znaczenia]. Umar powiedział: „Wiemy, którego dnia, i w jakim miejscu zostało to objawione Prorokowi (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim). Stało się to wtedy,  gdy stał  na Arafaah w Piątek. Jest to dzień Eid dla ludzi, którzy…

 • Ważne daty

  10 powodów dla których powinniśmy traktować poważnie 10 pierwszych dni Dhul Hidżdża

  Są to dni wspomniane w Koranie Allah mówi (interpretacja znaczenia): Na jutrzenkę!  Na dziesięć nocy! Sura Al Fajr, 1-2 Zdaniem wielu uczonych sformułowanie „Na dziesięć nocy!” odnosi się do dziesięciu pierwszych dni Dhul Hidżdża. Dhul Hidżdża jest świętym miesiącem Allah wspomina w Koranie 4 święte miesiące: Liczba miesięcy u Boga: dwanaście miesięcy zaznaczonych w Księdze Boga w dniu, kiedy On stworzył niebiosa i ziemię. Wśród nich – cztery święte. To jest religia prawdziwa. Przeto nie czyńcie sobie niesprawiedliwości w tych miesiącach… Sura At-Tauba, 36 Świętymi miesiącami są: Dhul Qa’dah, Dhul Hijjah, Muharram and Rajab. Są to najlepsze dni dla wypełniania dobrych uczynków  Zaiste, te dni są najbardziej doskonale u Allaha. Potwierdza to hadis…

 • Ważne daty

  10 pierwszych dni Zul-Hijjah

  W imię Allaha Miłosiernego Litościwego Chwała niech będzie Allah, Który obdarzył swoje sługi błogosławionymi porami (sezonami) do wykonywania większej ilości dobrych uczynków. Pokój z naszym Prorokiem Muhammadem, i pokój niech będzie z jego rodziną, towarzyszami i ze wszystkimi tymi, którzy podążyli za jego wyraźną drogą. Pierwsze dziesięć dni Zul-Hijjah są cenniejsze niż złoto, więc należy zrobić z nich dobry użytek. Wysłannik Allah (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: “Nie ma dni podczas których dobre uczynki byłby bardziej miłe Allah niż te (dziesięć) dni.” Wówczas został zapytany: “Nawet nie jihad na drodze Allah?” On odpowiedział: “Nawet nie jihad na drodze Allah, z wyjątkiem tego, kto poszedł (walczyć w bitwie) samym sobą…