Sunna

  • Sunna

    Znaczenie Sunny w Islamie

    Wprowadzenie Chwała Allahowi, błogosławieństwo i pokój z Posłańcem Boga, jego Rodziną, Towarzyszami oraz tymi, którzy za nim podążyli. Wykład ten wygłosiłem w mieście Doha, stolicy Kataru, podczas błogosławionego miesiąca Ramadan w 1392 r. h. Część moich przyjaciół zasugerowała, abym opublikował mój wykład ze względu na zapotrzebowanie na tego rodzaj pracę wśród muzułmanów. W odpowiedzi na ich prośby, wydaję to dla ogólnego rozpowszechnienia ze względu na jego zalety, mając na względzie wspomnienia i historię. Dodałem parę oddzielnych tytułów, aby pomóc czytelnikowi zebrać najważniejsze myśli. Modlę się do Allaha, Najpotężniejszego, Najwspanialszego, aby zapisał mnie wśród tych, którzy bronią Islamu i tych, którzy pomagają ustanawiać prawo oraz aby mnie za to wynagrodził. Zaprawdę, On jest…

  • Sunna

    Obowiązek wiary w Wysłannika, podporządkowania się Mu oraz postępowania wg zasad Jego Sunny.

    Na poprzednich stronach wskazaliśmy niezbite dowody Posłannictwa i jego Prawdziwości, z czego wynika, że należy w nie wierzyć i spełniać. Allah mówi (znaczenie): „Wierzcie w Boga i w Jego Posłańca; i w światło, które zesłaliśmy!” (Koran, 64:8)oraz„Zaprawdę, wysłaliśmy ciebie jako świadka, głosiciela radosnej wieści i jako ostrzegającego; abyście uwierzyli w Boga i Jego Posłańca, abyście mu pomagali, abyście go szanowali i abyście głosili Jego chwałę o świcie i o zmierzchu.” (Koran, 48:8-9) i „Wierzcie więc w Boga i w Jego Posłańca, Proroka rodzimego, który wierzy w Boga i w Jego słowa!” (Koran, 7:158). Jak widać, wiara w proroka Muhammada (sallallahu alayhi wa salam) jest obowiązkowa dla każdej osoby. Bez niej, wiara jest…