Ekstremizm

  • Ekstremizm

    Ochrona nowych muzułmanów przed ekstremizmem i radykalizmem

    Nourdeen Wildeman – Konwertyta, Holandia,   27.02.2015 Gdy ktoś przychodzi do meczetu lub centrum muzułmańskiego, aby wypowiedzieć Szahadę, radość naszego serca często manifestuje się poprzez łzy spływające z oczu. Gratulujemy temu nowemu członkowi naszej wspólnoty i składamy najlepsze życzenia: ‘‘niech Allah zawsze prowadzi Cię drogą prostą’’- słowa te są poprawnym rozumieniem i zastosowaniem w praktyce Islamu. Kiedy wymawiamy te słowa, radość z samego faktu, że osoba ta pragnie podążać prostą drogą może w jakiś sposób sprawić, że zapomnimy o dużej odpowiedzialności pomocy i kierownictwa, jakie mamy w stosunku do tej osoby. I choć ostateczna odpowiedzialność za własne czyny spoczywa na danej osobie, to nie możemy wyrzekać się naszej odpowiedzialności do pomocy…