Ochrona nowych muzułmanów przed ekstremizmem i radykalizmem

Nourdeen Wildeman – Konwertyta, Holandia,   27.02.2015 Gdy ktoś przychodzi do meczetu lub centrum muzułmańskiego, aby wypowiedzieć Szahadę, radość naszego serca często manifestuje się poprzez łzy spływające z oczu. Gratulujemy temu nowemu członkowi naszej wspólnoty i składamy najlepsze życzenia: ‘‘niech Allah zawsze prowadzi Cię drogą prostą’’- słowa te są poprawnym rozumieniem i zastosowaniem w praktyce […]