Mężczyzna

 • Mężczyzna

  Golenie brody jako oznaka współczesnego zniewieścienia

  Artykuł Muhammada al-Jibaly Za brodę (po arabsku lihija) uważa się zarost pojawiający się na policzkach I na szczękach, włączając w to włosy rosnące na skroniach, pod dolną wargą, na podbródku oraz na dolnej szczęce. Muzułmańskie uregulowania dotyczące brody Noszenie brody jest wajib (obowiązkowe) dla wszystkich mężczyzn, którzy mają taką możliwość. W Sunnie znajdziemy jasne dowody potwierdzające tę zasadę (przytaczamy je poniżej), taka jest także zgodna opinia muzułmańskich uczonych. Niektórzy współcześni szejchowie nie odnoszą się z należytą uwagą do odpowiednich przekazów w Sunnie i wydają słabo ugruntowane fatawa na poparcie własnych twierdzeń – ważne, by nie dać się im zwieść. Wydając tego rodzaju fatawa ci szejchowie sprowadzają wiernych na złą drogę, jak powiedział Prorok (sallallahu alayhi wa salam):…

 • Mężczyzna

  Maniery Męża

  Rodzina jest fundamentem społeczeństwa, składającym się z jednostek powiązanych misterną siecią wzajemnych zależności. W celu właściwego uporządkowania relacji w obrębie tej „najmniejszej komórki”, niezbędne jest ustalenie określonego kodu zachowań czy też zasad etykiety, zapewniającej wszystkim stronom komfort fizyczny i psychiczny. Relacje, o których piszemy to kontakty pomiędzy małżonkami, rodzicami i dziećmi oraz pomiędzy dziećmi. W niniejszym opracowaniu skoncentrujemy się na obowiązkach męża, etykiecie, wzorcach zachowań zalecanych przez Islam – w kontaktach z żoną i dziećmi. „Nie wejdziecie do Raju, dopóki nie uwierzycie, a nie uwierzycie dopóki nie będziecie obdarzać się nawzajem miłością. Czy nie poinformować was o czymś co wprowadzi pomiędzy wami miłość: ‚Rozpowszechniajcie między sobą salaam’”(Abu Dauud [tom: 3,…

 • Mężczyzna

  Zakaz Qaza

  Jakie jest orzeczenie jeśli obetnę włosy dookoła, ale usunę więcej z boków ponieważ na tych stronach włosy rosną szybciej, i nie wyglądają dobrze? Zazwyczaj obcinam włosy raz na miesiąc; na koniec miesiąca dokonuję tego samego strzyżenia.   Opublikowane: 2009-05-23   Chwała niech będzie Allah Ten, który obcina włosy powinien mieć je wszystkie tej samej długości. Ten, który obcina włosy po bokach głowy bardziej niż na środku podchodzi pod „qaza”, co jest zabronione. Al-Bukhari (5921) i Muslim (2120) przekazane od Ibn ‚Umara, że Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) zabronił qaza’. Naafi’ (jeden z narratorów hadisów) powiedział, wyjaśniając qaza’: Golenie części głowy chłopca i pozostawienie części. Al-Nasaa’i (5048) i Abu…

 • Mężczyzna

  Zasady dotyczące ubioru mężczyzn

  Pytanie: W Koranie jest jasno wspomniane jak powinny ubierać się kobiety w każdym kraju i w każdym otoczeniu bez względu na to czy jest to kraj muzułmański czy nie muzułmański. Chciałbym się dowiedzieć, jak mężczyźni powinni ubierać się w każdym kraju i w każdym otoczeniu bez względu czy jest to kraj muzułmański czy nie muzułmański? Odpowiedź:                          Chwała Allahowi Poniżej znajdują się zasady dotyczące ubioru mężczyzn.  Podstawowa zasada dotycząca odzieży mówi że wszystko jest halal (dozwolone) poza tym co jest wspomniane w tekście jako haram (zabronione), jak jedwab dla mężczyzn, ponieważ Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim) powiedział: “Te dwie rzeczy (złoto i jedwab) są zabronione dla mężczyzn mojego ludu…