Szariat

 • Szariat

  Zina – cudzołóstwo

  Koran używa tego samego terminu , zina, na określenie zarówno kontaktów płciowych bez ślubu, jak i cudzołóstwa. Czy dane osoby są zamężne i żonate, czy też nie, Koran uznaje każdy rodzaj niedozwolonego obcowania płciowego za zina. Kary są jednak różne. Cudzołóstwo i rozwiązłość są uznawane za grzech we wszystkich religiach. Biblia orzeka karę śmierci dla obojga: cudzołożnika i cudzołożnicy (Księga Kapłańska, 20:10; Księga Powtórzonego Prawa, 22:22). Jednakże koraniczna definicja cudzołóstwa jest bardzo różna od biblijnej. Zina, według Koranu, to angażowanie się mężczyzny oraz kobiety, czy to w stanie małżeńskim, czy też, w relacje pozamałżeńskie. Biblia traktuje jako cudzołóstwo (zina) jedynie kontakty pozamałżeńskie zamężnej kobiety (Kapłańska 20:10; Powt. Prawa, 22:22, Przysłów, 6:20-35,…

 • Szariat

  Stosunkami pomiędzy państwem islamskim lub narodem muzułmańskim a innymi państwami lub narodami

  Relacja międzynarodowe w islamie są stosunkami pomiędzy państwem islamskim lub narodem muzułmańskim a innymi państwami lub narodami. Podobnie jak inne aspekty życia islamu – wyrastają one z Bożych nakazów i wzorców. Podstawą tych stosunków są następujące założenia: Niewzruszona wiara w początkową jedność rodzaju ludzkiego, statusu człowieka i jego celów (Koran 4:1, 7:189, 49:13). Obowiązkowy szacunek dla prawa do życia, uwzględnienie honoru i własności innych ludzi tak długo jak nie naruszają one praw muzułmanów. Zło jakiegokolwiek rodzaju jest surowo zabronione (2:190-193, 42:42). Pokój jako normalne podłoże stosunków międzynarodowych, wymiana misji dobrej woli i wzajemne uczciwe zobowiązania w imię ludzkości, którą tworzą równo wszyscy ludzie (8:6). Nietolerowanie bezprawnej okupacji i ekspansjanizmu w…

 • Szariat

  Prawo spadkowe w Islamie

  Dla każdego ustanowiliśmy dziedziców tego, co pozostawili rodzice i bliscy krewni oraz ci, z którymi związały was przysięgi – dawajcie im więc ich udział. Zaprawdę, Bóg jest świadkiem każdej rzeczy!Koran, 4:33. W kulturze europejskiej prawo tworzone jest przez ludzi. Nawet nie wyobrażamy sobie innej drogi jego stanowienia. Jednak obok nas są kultury prawne oparte na prawie boskim – prawie sprzed niemal 1,5 tysiąclecia, niezmiennie obowiązującym do dziś. W VII wieku naszej ery, a w I wieku według kalendarza muzułmańskiego, prorokowi Mahometowi została objawiona treść świętej księgi muzułmanów. W treści Koranu zostały zawarte liczne rozwiązania prawne, tak ściśle regulujące kwestie prawa rodzinnego, cywilnego i karnego, że właściwie nie wymagają one żadnych kodeksowych uzupełnień.…

 • Szariat

  Kim są Wahhabici i jakie jest ich przesłanie

  Niedawno przyjąłem islam i niektórzy zwrócili mi uwagę, aby trzymać się z daleka od Wahhabitów, kim oni są i czego nauczają? Wszelka chwała należy się Allahowi.Obowiązkiem muzułmanina jest podążanie za Posłańcem Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim), zgodnie ze ścieżką sprawiedliwych Salafi, którzy podążali za przewodnictwem Proroka (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim), Sabaah oraz tych, którzy podążali za nimi – niech Allah będzie zadowolony z nich wszystkich.  Ludzie ci, nazywani są Ahl al-Sunnah wa’l-Jamaa’ah (Ludźmi Sunny i Wspólnoty). Każdy, kto podąża drogą przedstawioną przez Posłańca Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim)  jest jednym z nich. Posłaniec Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim) przyniósł wiadomość Tawheed  (absolutnej…

 • Szariat

  Al-fikh czyli zbiór regulacji prawa muzułmańskiego

  Al-fikh to zbiór regulacji prawa muzułmańskiego, których przestrzeganie jest obowiązkiem każdego muzułmanina w życiu powszednim. Regulacje te dotyczą zarówno jednostki, jak i grupy. Obejmują one: Rytuały (al-ibadat) – regulacje prawne związane z modlitwą, postem, pielgrzymką i jałmużną; które są tematem tej książki; Sprawy cywilne (al-ahwal asz-szachsijja) – regulacje prawne związane z rodziną od jej powstania do rozwiązania; Zobowiązania (al-muamalat) – regulacje prawne związane z kontaktami między ludżmi tj. Umowy, gwarancje, itd.; Prawo państwowe (al-ahkam as-sulatnijja) – regulacje prawne, które określają stosunki pomiędzy władzą, a społeczeństwem; Prawo międzynarodowe (ahkam as-silm wa al-harb) – normujące stosunki pastwa muzułmańskiego z innymi państwami i społecznościami. To, że fikh obejmuje te regulacje oraz inne nie…