Szariat

Kim są Wahhabici i jakie jest ich przesłanie

Niedawno przyjąłem islam i niektórzy zwrócili mi uwagę, aby trzymać się z daleka od Wahhabitów, kim oni są i czego nauczają?

Wszelka chwała należy się Allahowi.
Obowiązkiem muzułmanina jest podążanie za Posłańcem Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim), zgodnie ze ścieżką sprawiedliwych Salafi, którzy podążali za przewodnictwem Proroka (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim), Sabaah oraz tych, którzy podążali za nimi – niech Allah będzie zadowolony z nich wszystkich.  Ludzie ci, nazywani są Ahl al-Sunnah wa’l-Jamaa’ah (Ludźmi Sunny i Wspólnoty). Każdy, kto podąża drogą przedstawioną przez Posłańca Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim)  jest jednym z nich. Posłaniec Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim) przyniósł wiadomość Tawheed  (absolutnej jedności Allah) oraz odrzucenia shirk (politeizmu oraz dodawania współtowarzyszy Allahowi); nawoływał ludzi do czcenia jedynie Allaha i nikogo innego.

W odniesieniu do słowa „Wahhabici”, niektórzy ludzie używają tego słowa odnosząc się do Szejka Muhammada ibn ‘Abd al-Wahhaab ibn Sulaymaan al-Tameemi al-Hanbali (niech Allah ma nad nim litość), nazywając zarówno jego, jak i jego zwolenników „Wahhabitami”. Każdy, kto ma jakąkolwiek wiedzę dotyczącą ruchu Szejka Muhammada ibn ‘Abd al-Wahhaab (niech Allah ma nad nim litość) oraz jego orędzia wie, że starał się on rozpowszechnić wiadomość czystego Tawheed i ostrzec przed shirk we wszystkich jego formach , takich jak przywiązanie do zmarłych, drzew, kamieni, itd.  W swoim  ‘aqeedah (wierzeniu), podążał on drogą sprawiedliwych Salafi i Taabi’een [najwcześniejsze generacje islamu], na co wskazują jego książki i fatwy oraz książki jego zwolenników spośród jego synów, wnuków i innych. Wszystkie te książki są drukowane i znajdują się w obiegu wśród ludzi. Jego przesłanie było zgodne z Księgą Allaha oraz Sunną Jego Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim).

Wahhabizm nie jest nową drogą lub nową szkołą myślenia; jest to raczej nawoływanie do Tawheed i odnowienia zapomnianych aspektów religii. To, co należy zrobić, to wystrzegać się tych, którzy ostrzegają przed Wahhabizmem, ponieważ ostrzegają oni przed podążaniem za prawdą oraz wczesnymi generacjami Ummy. Przypisywanie słowa „Wahhabizm” tym, którzy przestrzegają prawidłowej wiary i ostrzeganie ludzie przed nimi jest wyrazem ignorancji i uprzedzeń. Prosimy Allaha aby zapewnił Ci bezpieczeństwo i zdrowie.
Allah wie najlepiej.


Źródło: https://islamqa.info/en/10867

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *