Ważne miejsca

  • Ważne miejsca

    Ważność Meczetu al-Aqsa

    Bismillahi Ar Rahmani Ar Rahim Dla Muzułmanów, Jerozolima jest domem z jednym z najświętszych Meczetów, Meczetem al-Aqsa, reprezentującym miejsce o znaczeniu religijnym. Musi to być docenione przez Zachód zanim szczery most wzajemnej przyjaźni zostanie zbudowany. Wołanie Muzułmanów do panowania nad Jerozolimą nie jest napędzane przez kolonistów, nacjonalistów lub z pobudek materialnych. Miłość do każdego ziarnka w Świętym Mieście jest nienaruszalna dla Muzułmanów. Tak jak Muzułmanie szanują wszystkich Proroków czczonych w Judaiźmie i Chrześcijaństwie, ich miejsca czci mają również kluczowe znaczenie dla etosu Islamu. Dlatego też tylko poprzez powierzenie pieczy Świętego Miasta Muzułmanom może obecna Judaizacja Jerozolimy zatrzymać się i otworzyć miasto dla wszystkich trzech wyznań. Zacytujemy kilka wersetów Koranu i…