Modlitwa za niemuzułmanów

Pytanie: Jakie jest podejście sunnickiego Islamu do modlitw za nie-muzułmanów którzy zginęli wspierając muzułmanów, takich jak Rachel Corrie? Czy możemy robić za nich du`a, lub wspominać ich w khutba jako męczenników, którzy zginęli dla interesu muzułmanów? Odpowiedź: W imię Boga, Najbardziej Miłościwego i Współczującego Walaikum assalam, Są tutaj dwie kwestie: a) orzeczenie b) rozumienie dwóch […]

Wiek ludzi w Raju

PYTANIE: Ile lat będą mieć ludzie w Raju ? Czy będą się starzeć, czy pozostaną tacy sami jak w momencie wejścia do Raju? I czy możecie mi powiedzieć dlaczego? Bardzo dziękuję. ODPOWIEDŹ: Chwała Allahowi. Allah przygotował Raj jako nagrodę dla Swych bliskich przyjaciół, którzy są mu posłuszni  na tym świecie oraz którzy są cierpliwi wypełniając […]

Piekło. Horror Piekła II.

  Allah (Subhan wa Ta’ala) będzie oczerniać twarze ludzi Piekła:   „W Dniu kiedy jedne twarze pojaśnieją, a inne pociemnieją. A jeśli chodzi o tych, których twarze pociemniały: „Czy wy staliście się niewiernymi, choć przedtem uwierzyliście? Zakosztujcie więc kary za to, iż nie wierzyliscie!” (Koran 3: 106) . Ich twarze będą takie, jak gdyby pokryła […]

Piekło. Horror Piekła I.

  Intensywność ognia Piekła będzie taka, że ludzie będą gotowi oddać swoje najukochańsze posiadłości, by go uniknąć:   „Zaprawdę, od tych, którzy nie uwierzyli i zmarli, będąc niewiernymi, nie zostanie przyjęta nawet ziemia pełna złota, jeśliby oni chcieli się dzięki niej wykupić. Czeka ich kara bolesna i nie będą mieli pomocników.” (Koran 3:91) . Prorok […]

Piekło. Jego jedzenie i napoje.

  Jego Gorąco . Allah mówi:   „A towarzysze lewicy – Co to są towarzysze lewicy? ”- będą w palącym podmuchu i wrzącej wodzie, w cieniu czarnego dymu, ani nie orzeźwiającego , ani dobroczynnego” (Koran, 56: 41-44)   Wszystko czego ludzie używają do ochłody na tym świecie – powietrze, woda, cień – będzie bezużyteczne w […]

Piekło. Jego wygląd.

  Jego Lokalizacja . Nie ma dokładnej wzmianki z Koranu lub powiedzeń Proroka Muhammada (pokój z nim), które wskazywałoby lokalizację Piekła. Nikt nie zna jego dokładnego miejsca, z wyjątkiem Allah. Ze względu na pewne dowody językowe i kontekst niektórych hadisów, niektórzy uczeni stwierdzili, że Piekło jest w niebiosach, jeszcze inni twierdzą, że jest w dolnej […]

Piekło. Wprowadzenie.

  Bismillahi Ar RahmaniAr Rahim . Islam naucza, że Piekło jest prawdziwym miejscem przygotowanym przez Allah dla tych, którzy nie wierzą w Niego, buntują się przeciwko Jego prawom i odrzucają Jego posłańców. Piekło jest miejscem rzeczywistym, a nie jedynie stanem umysłu i duchowej istoty. Okropności, ból, cierpienie i kara wszystkie są prawdziwe, ale mają inny […]

Dusza po śmierci – Al-Barzakh

Jak wiemy z Koranu, śmierć to nie koniec życia danej osoby, to przeniesienie się z jednego świata do drugiego. Dusza zmarłego nie zostaje unicestwiona, lecz znajdzie się w al-Barzakh (przestrzeni pomiędzy tym światem a Życiem Wiecznym). Choć po stanięciu przed Obliczem Allaha powraca do ciała, pozostaje nim połączona w inny sposób niż miało to miejsce […]

Pogrzeb

1. Zmarły musi być pochowany, bez względu na to czy jest on muzułmaninem, czy nie. 2. Muzułmanie i nie-muzułmanie nie mogą być chowani na tym samym cmentarzu. 3. Muzułmanie nie powinni być chowani w swoich domach (m.in. z uwagi na innych domowników). 4. Muzułmanie powinni być pochowani w kraju, w którym zmarli. 5. Nie należy […]

Modlitwa Dżanaza

  1. Modlitwa dżanaza to fard kifaja. – Prorok (sallallahu alayhi wa salam) nakazał nam modlić się za zmarłych i sam prowadził modlitwy pogrzebowe za zmarłych Towarzyszy. * Fard kifaja to obowiązek, który nie musi być wykonany przez wszystkich muzułmanów, a jedynie przez część z nich. 2. Za kogo modlitwa pogrzebowa nie jest odprawiana? a) […]