Codzienność,  Śmierć

Znaki dobrego przyjęcia zmarłej osoby przez Allaha

 1. Wypowiedzenie szahady tuż przed śmiercią.
 2. Odejście z tego świata, z potem na czole.

Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: Wierzący umiera z potem na czole. An-Nasai.

 1. Śmierć w piątek.

Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam): Allah ochroni przed próbą grobu muzułmanina, który zmarł w piątek, zarówno za dnia, jak i w nocy. Ahmad i at-Tirmizi.

 1. Męczeńska śmierć na polu walki.

I nie uważaj tych, którzy zostali zabici na drodze Allaha, za umarłych. Przeciwnie, oni są żyjący! Oni u swojego Pana otrzymują zaopatrzenie, radując się tym, co dał im Bóg ze Swojej łaski. I oni radują się na myśl o tych, którzy się jeszcze z nimi nie połączyli i pozostali w tyle, ponieważ oni nie doznają żadnego strachu i nie będą zasmuceni. Oni się radują błogosławieństwem i łaską od Allaha, i tym, że Bóg nie gubi nagrody wierzących.Koran, 3:169-171.

– Allah odpuszcza grzechy męczennikowi, w chwili gdy wróg przelewa pierwszą kroplę jego krwi.

 1. Śmierć w czasie epidemii.

Aisza zapytała Proroka (sallallahu alayhi wa salam) o epidemię i odpowiedział: „To kara, którą Allah doświadcza tego, kogo chce, ale uczynił ją miłosierdziem dla wiernych. Ten, kto jest w mieście dotkniętym dżumą lub epidemią cierpliwość zachowuje cierpliwość i oczekuje nagrody Allaha, wiedząc, że nie spotka go nic innego niż to, co Allah dla niego przeznaczył, otrzyma nagrodę równą nagrodzie męczennika”. Al-Buchari.

 1. Śmierć spowodowana chorobą żołądka, przygniecenie i utonięcie.

Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam): Jest pięć kategorii męczenników: Ci, którzy umierają w czasie plagi, ci którzy umierają z powodu choroby żołądka, ci którzy umarli w skutek utonięcia, ci którzy zostali przygnieceni i ci którzy umierają na polu walki.At-Trimizi.

 1. Kobieta umierająca w krótkim czasie po porodzie.

Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: Kobieta, która zmarła w wyniku porodu, zmarła śmiercią męczennika.Abu Daud.

 1. Śmierć w pożarze.

Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: Śmierć w pożarze, jest śmiercią męczeńską.Ibn Madża.

 1. Oddanie życia za swój dorobek.

Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam): Ten kto zmarł broniąc swego dobytku, zmarł śmiercią męczennika.Al-Buchari i Muslim.

Przykładowo broniąc swojego domu – muzułmanin nie może pozwolić się okradać.

 1. Oddanie życia za rodzinę i religię.

Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: Ten kto zmarł broniąc majątku jest męczennikiem; ten kto zmarł broniąc religii jest męczennikiem; i ten kto zmarł chroniąc swoje życie jest męczennikiem. At-Tirmizi.

 1. Śmierć w czasie wykonywania jakiegokolwiek dobrego uczynku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *