Słuszna wojna a terroryzm i samobójcze zamachy bombowe

Walka w islamie dozwolona jest pod ściśle określonymi warunkami i w określonych granicach. Muzułmanin powinien iść na wojnę tylko po uzyskaniu zezwolenia rządu, np., gdy jego kraj został zaatakowany lub jest zagrożony najazdem. Wojna musi zostać otwarcie wypowiedziana. Muzułmanie powinni skłaniać się ku pokojowi zawsze, kiedy jest to możliwe. Potwierdzają to m.in. poniższe wersety ze […]

Al-fikh czyli zbiór regulacji prawa muzułmańskiego

Al-fikh to zbiór regulacji prawa muzułmańskiego, których przestrzeganie jest obowiązkiem każdego muzułmanina w życiu powszednim. Regulacje te dotyczą zarówno jednostki, jak i grupy. Obejmują one: Rytuały (al-ibadat) – regulacje prawne związane z modlitwą, postem, pielgrzymką i jałmużną; które są tematem tej książki; Sprawy cywilne (al-ahwal asz-szachsijja) – regulacje prawne związane z rodziną od jej powstania […]

Stosunkami pomiędzy państwem islamskim lub narodem muzułmańskim a innymi państwami lub narodami

Relacja międzynarodowe w islamie są stosunkami pomiędzy państwem islamskim lub narodem muzułmańskim a innymi państwami lub narodami. Podobnie jak inne aspekty życia islamu – wyrastają one z Bożych nakazów i wzorców. Podstawą tych stosunków są następujące założenia: Niewzruszona wiara w początkową jedność rodzaju ludzkiego, statusu człowieka i jego celów (Koran 4:1, 7:189, 49:13). Obowiązkowy szacunek […]

Czy islam był szerzony mieczem ? Czy „Koran i krzywa szabla” jest godłem muzułmanów? Czy muzułmanie byli imperialistami i grabieżcami?

Czy islam był szerzony mieczem ? Czy „Koran i krzywa szabla” jest godłem muzułmanów? Czy muzułmanie byli imperialistami i grabieżcami? Niektórzy lubią potwierdzającą odpowiedź na te pytanie. Inni przeczą, jeszcze inni wahają się niezdecydowanie lub nie posiadają własnej opinii. Jakie jest więc stanowisko świętego Koranu w tych kwestach? Co nam mówią dzieje Proroka Muhammada (pokój […]

Kim są Wahhabici i jakie jest ich przesłanie?

Niedawno przyjąłem islam i niektórzy zwrócili mi uwagę, aby trzymać się z daleka od Wahhabitów, kim oni są i czego nauczają? Wszelka chwała należy się Allahowi. Obowiązkiem muzułmanina jest podążanie za Posłańcem Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim), zgodnie ze ścieżką sprawiedliwych Salafi, którzy podążali za przewodnictwem Proroka (pokój i błogosławieństwo Allah z Nim), […]

Jihad w Islamie i jego zasady

.Dosłowne znaczenie słowa JIHAD TO staranie, wysiłek, aby osiągnąć zamierzony cel, natomiast znaczenie Koraniczne to walka z samym sobą, ze swoimi słabościami i swoimi pieniędzmi w sprawie Boga. {Wiernymi są tylko ci, którzy uwierzyli w Boga i Jego Posłańca – potem nie mieli wątpliwości – i walczyli swoimi majątkami i swoimi osobami na drodze Boga. […]

Co Islam mówi o Terroryźmie?

  W imię Allah, Miłosiernego, Litościwego Jedną z charakterystycznych cech czasów, w których żyjemy jest przytłaczająca obecność przemocy w naszych społeczeństwach. Czy jest to bomba wybuchająca na rynku lub porwanie samolotu, gdzie niewinni ludzie są przetrzymywani w celu osiągnięcia celu politycznego, żyjemy w czasach w których manipulowanie i utrata życia niewinnych ludzi stała się powszechna. […]

Prawo spadkowe w Islamie

  Dla każdego ustanowiliśmy dziedziców tego, co pozostawili rodzice i bliscy krewni oraz ci, z którymi związały was przysięgi – dawajcie im więc ich udział. Zaprawdę, Bóg jest świadkiem każdej rzeczy! Koran, 4:33. W kulturze europejskiej prawo tworzone jest przez ludzi. Nawet nie wyobrażamy sobie innej drogi jego stanowienia. Jednak obok nas są kultury prawne […]

Ochrona nowych muzułmanów przed ekstremizmem i radykalizmem

Nourdeen Wildeman – Konwertyta, Holandia,   27.02.2015 Gdy ktoś przychodzi do meczetu lub centrum muzułmańskiego, aby wypowiedzieć Szahadę, radość naszego serca często manifestuje się poprzez łzy spływające z oczu. Gratulujemy temu nowemu członkowi naszej wspólnoty i składamy najlepsze życzenia: ‘‘niech Allah zawsze prowadzi Cię drogą prostą’’- słowa te są poprawnym rozumieniem i zastosowaniem w praktyce […]

Zina – cudzołóstwo

Koran używa tego samego terminu , zina, na określenie zarówno kontaktów płciowych bez ślubu, jak i cudzołóstwa. Czy dane osoby są zamężne i żonate, czy też nie, Koran uznaje każdy rodzaj niedozwolonego obcowania płciowego za zina. Kary są jednak różne. – Cudzołóstwo i rozwiązłość są uznawane za grzech we wszystkich religiach. Biblia orzeka karę śmierci […]