Ochrona nowych muzułmanów przed ekstremizmem i radykalizmem

Nourdeen Wildeman – Konwertyta, Holandia,   27.02.2015 Gdy ktoś przychodzi do meczetu lub centrum muzułmańskiego, aby wypowiedzieć Szahadę, radość naszego serca często manifestuje się poprzez łzy spływające z oczu. Gratulujemy temu nowemu członkowi naszej wspólnoty i składamy najlepsze życzenia: ‘‘niech Allah zawsze prowadzi Cię drogą prostą’’- słowa te są poprawnym rozumieniem i zastosowaniem w praktyce […]

Prawa niemuzułmanów w islamie: Podstawowe zasady w Islamie (część 1/13)

PRAWA NIEMUZUŁMANÓW W ISLAMIE (część 1/13): Podstawowe zasady w Islamie Opis: Zasady Islamu, które zapewniają ogólne prawa niemuzułmanom.                                           Imam Kamil Mufti (pierwotnie przez- Dr. Saleh al-Aayed) 03.07.2006 (ostatnia modyfikacja- 04.01.2015) Wstęp Islam jest religią miłosierdzia skierowanego zarówno do Muzułmanów jak i do niemuzułmanów. Prorok Muhammad został opisany w Koranie jako miłosierdzie przez wzgląd na przesłanie […]

Prawa niemuzułmanów w islamie: Niemuzułmańscy mieszkańcy (część 2/13)

PRAWA NIEMUZUŁMANÓW W ISLAMIE (część 2/13) Niemuzułmańscy mieszkańcy –Opis: Rodzaje niemuzułmańskich społeczeństw w islamskim państwie oraz wprowadzenie do ogólnych praw niemuzułmanów w Islamie. Imam Kamil Mufti (pierwotnie przez- Dr. Saleh al-Aayed) 03.07.2006 (ostatnia modyfikacja- 04.01.2015) Obecnie wiele mówi sie na temat rozpiętości jaką Islam daje na istnienie innych religii na świecie. Pogląd, że Islam nakazuje […]

Prawa niemuzułmanów w islamie: Prawo do zachowania godności jako istoty ludzkiej I (część 3/13)

PRAWA NIEMUZUŁMANÓW W ISLAMIE (część 3/13) Prawo do zachowania godności jako istoty ludzkiej Opis: Prawo niemuzułmanów do zachowania ich ludzkiej godności wraz z omówieniem historycznych precedensów oraz dowodów tekstowych.    Imam Kamil Mufti (pierwotnie przez- Dr. Saleh al-Aayed) 10.07.2006 (ostatnia modyfikacja- 04.01.2015) Bóg stworzył człowieka wraz z pewną godnością, zarówno Muzułmanów jak i niemuzułmanów i wywyższył […]

Prawa niemuzułmanów w islamie: Prawo do zachowania godności jako istoty ludzkiej II (część 4/13)

PRAWA NIEMUZUŁMANÓW W ISLAMIE (część 4/13) Prawo do zachowania godności jako istoty ludzkie II Opis: Prawo niemuzułmanów do zachowania ich ludzkiej godności wraz z omówieniem historycznych precedensów oraz dowodów tekstowych. – Imam Kamil Mufti (pierwotnie przez- Dr. Saleh al-Aayed) 10.07.2006 (ostatnia modyfikacja- 4.01.2015) – Następujący przykład pokazuje jaki jest wzgląd Islamu na ludzką godność. Słynna […]

Zina – cudzołóstwo

Koran używa tego samego terminu , zina, na określenie zarówno kontaktów płciowych bez ślubu, jak i cudzołóstwa. Czy dane osoby są zamężne i żonate, czy też nie, Koran uznaje każdy rodzaj niedozwolonego obcowania płciowego za zina. Kary są jednak różne. – Cudzołóstwo i rozwiązłość są uznawane za grzech we wszystkich religiach. Biblia orzeka karę śmierci […]

Taqija

Krytycy Islamu uwielbiają wspominać tak zwaną „taqiję”, która według nich wyjaśnia dlaczego są na świecie dobrzy muzułmanie i czemu czasem słyszymy coś dobrego o Islamie. W ich rozumieniu taqija pozwala muzułmanom(inni posuwają się dalej mówiąc, iż jest ona obowiązkiem) mówić kłamstwa na temat swojej religii, jeśli są one w stanie przekonać nie-muzułmanów do Islamu. Przykładowo […]

Jaka jest prawda o muzułmańskich wojnach (Dzihadzie) ?

Świat źle zinterpretował walkę muzułmanów wobec agresji jako świętą wojnę. Prawda jest taka że islam nie uznaje pojęcie „święta wojna”. Islam uznaje wojnę jako sprawiedliwą bądź też niesprawiedliwą. Słowo „dżihad” pochodzi od terminu ‘juhd’, co oznacza „dokładanie starań, podejmowanie największego wysiłku” i dzieli się na dwa rodzaje wysiłku: duchowy i walkę w wojnie usprawiedliwionej i […]

Islam i wojna oraz główne czynniki rozpowszechniania sie islamu

Islam spotyka się z krytyką ze względu na to, że dopuszcza wojnę prowadzoną w celu położenia kresu panowania niesprawiedliwości i tyranii, a przez to wybawienia prześladowanych i ustanowienia środowiska społeczno-politycznego, w którym islam i inne religie mogą być praktykowane w sposób swobodny. Ta krytyka jest niesprawiedliwa, gdyż opiera się na takiej samej argumentacji, jak gdyby […]

Czy islam rozprzestrzenił się za pomocą miecza ?

Jednym z podstawowych praw ustanowionym przez Boga jest prawo do wyboru religii przez człowieka: „Nie ma przymusu w religii” (Koran, 2:256). W związku z tym, islam kładzie nacisk na fakt, że wiara człowieka w islam lub też odrzucenie jej, zależy od własnej woli i szczerego przekonania człowieka. Wyrażone jest to w następującym wersecie Koranu „Przeto […]