Dżihad i wojna

Dlaczego Bóg nakazał muzułmanom walczyć ?

Przyjrzyjmy się poniższemu wersetowi Koranu:

„Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Boga i w Dzień Ostatni, który nie zakazują tego, co zakazał Bóg i Jego Posłaniec, i nie poddają się religii prawdy – spośród tych, którym została dana Księga – dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką i nie zostaną upokorzeni”. Koran 9:29

Ludzie, którzy nie znają islamu mówią „O, spójrz ! Więc wy (muzułmanie) walczycie z ludźmi, bo nie są muzułmanami i nałożyliście na nich podatek (dżizje), w celu zaprzestania walki”

To NIE jest oczywiście prawdą !

Po pierwsze odmienność religijna nie jest w islamie powodem do walki. Wręcz przeciwnie – Islam pozwala muzułmaninowi poślubić chrześcijankę.

„Dzisiaj są wam dozwolone dobre rzeczy; dozwolone wam jest pożywienie tych, którym została dana Księga; a wasze pożywienie jest im dozwolone. I kobiety cnotliwe spośród wierzących, i kobiety cnotliwe spośród tych, którym została dana Księga przed wami, jeśli daliście im należny posag”. (Koran 5:5)

Oznacza to, że matka moich dzieci będzie chrześcijanką ! Oznacza to, oczywiście że wujek, ciotka, dziadek i babcia moich dzieci także będą chrześcijanami. Tak więc, jeśliby mój ojciec poślubił chrześcijankę i moja matka byłaby chrześcijanką, czy możliwe jest abym zwalczył mojego dziadka i mojego wujka, ponieważ nie są muzułmanami ? Nie ma to w ogóle sensu !

Jeżeli poślubiłem chrześcijankę, czy nie jest moim obowiązkiem, abym ją kochał ? W samym koranie jest wspomnienie dotyczące relacji między mężem a żoną.

„…i ustanowił między wami miłość i miłosierdzie”. Koran 30:21

Musimy zwracać uwagę na ten „wytnij-wklej” trik, który jest zawsze stosowany przeciw muzułmanom w celu zniekształcenia ich religii.

W tym samym rozdziale 9 jest wiele innych wersetów tłumaczących jak postępować z chrześcijanami, żydami i nie-muzułmanami w innych aspektach.

Dla pewności przyjrzyjmy się, jakie w islamie są powody do walki.

W rozdziale 9 werset 13 mówi:

„Czyż nie będziecie zwalczać ludzi, którzy złamali swoje przysięgi…” Koran 9:13

Oznacza to, że naruszyli oni umowę i nie poszanowali pokojowego traktatu przez nas zawartego.

„i którzy usiłowali wypędzić Posłańca?” Koran 9:13

Chcieli wypędzić Proroka Muhammada (Pokój z Nim)

Dalej czytamy:

„To oni zaatakowali was po raz pierwszy”. Koran 9:13

Więc mówimy o ludziach, którzy nas zaatakowali ! Więc powodem do walki w islamie jest odparcie ataku.

Ale czy są inne powody ?

Tak, są inne powody takie jak w rozdziale 4, werset 75

„Dlaczego nie walczycie na drodze Boga, jak również za słabych mężczyzn,kobiety i dzieci”. Koran 4:75

Więc wolno mi walczyć w obronie słabszych !

Tak więc dozwolone jest walczyć aby odeprzeć atak oraz walczyć w obronie słabszych

Ale czy są inne powody w islamu, by walczyć ?

Przeczytajmy więc werset 40 z rozdziału 22.

„(…) jeśliby Bóg nie odpędzał jednych ludzi, posługując się innymi, to zostałyby zburzone klasztory, kościoły, synagogi i meczety, gdzie imię Boga jest stale wspominane(…)”. Koran 22:40

Więc, Bóg pozwolił nam walczyć w obronie miejsc kultu religijnego muzułmanów i nie-muzułmanów. Oznacza to, że mogę zginąć jako męczennik, broniąc kościoła!

Chcemy zwrócić na coś uwagę. Koran nakazał mi, chronić ze wszystkich sił nie-muzułmanów, jeżeli wołaliby oni do mnie o pomoc. Co teraz myślisz ?

„A jeśli ktoś z bałwochwalców poszukuje u ciebie schronienia, to daj mu schronienie, tak by mógł usłyszeć słowo Boga, a następnie doprowadź go do miejsca bezpiecznego”. Koran 9:6

Jeżeli nie-muzułmanin poprosiłby mnie, bym go ochronił i powiedziałby do mnie: „Uratuj mnie! Ochroń mnie!” Bóg mówi, abym go ochronił, a potem z nim porozmawiał, dał mu do poczytania książki o islamie, pozwolił mu obejrzeć film albo coś poczytać. Ale jeśli nie przejdzie na islam to co mam z nim zrobić ?

„(…)a następnie doprowadź go do miejsca bezpiecznego”. Koran 9:6

Oznacza to, by go strzec, dopóki nie znajdzie się w bezpiecznym dla niego miejscu. To znaczy, że będę walczyć w obronie jego życia, w przypadku gdy ktokolwiek próbowałby mu zagrozić i nawet jeżeli byłby to muzułmanin! Powinienem walczyć z tą osobą by go ochronić. I chronię go ze wszystkich sił, żeby nie doznał żadnej krzywdy!

To można przeczytać w tym samym rozdziale! Więc jak ktokolwiek mógłby z tego wywnioskować, że powinienem zwalczać ludzi tylko dlatego, że nie są muzułmanami, jeżeli sam Bóg mówi mi, bym ich strzegł i chronił ?!

A teraz co do trzeciej grupy nie-muzułmanów.

„I jak długo oni będą wierni wam, to i wy bądźcie wierni im!” Koran 9:7

Jako ludzie szanujący przymierza i traktaty,żyjemy wspólnie w koegzystencji. Powinienem być w stosunku do nich uczciwy tak długo, jak oni pozostają uczciwi w stosunku do mnie. Jako, że Bóg powiedział do nas:

„Bóg nie zabrania wam, abyście byli dobrzy i sprawiedliwi względem tych, którzy was nie zwalczali z powodu religii ani nie wypędzali was z waszych domostw”. Koran 60:8

Jaki jest problem z podatkami ?

Uważaj.

Dlaczego nie-muzułmanie płacą podatek ? W celu zapewnienia im ochrony ! Jeśli zgodzą się by chronić granice Państwa i gdy oni sami wstąpią do armii i wezmą na siebie obowiązek służby to wtedy nie będą płacić żadnego podatku !

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *