Filary Islamu,  Hadż

O rytuałach pielgrzymkowych w Koranie

Allah Najwyższy powiedział: „Zaprawdę, ci, którzy nie wierzą i odsuwają od drogi Boga i od świętego Meczetu, przygotowanego jednakowo dla wszystkich ludzi, zarówno tych, którzy tam przebywają, jak i koczowników; i ci, którzy dopuszczają się tam profanacji, wbrew prawu, zakosztują kary bolesnej.  I oto przygotowaliśmy dla Abrahama miejsce Domu:  „Nie będziesz Mi dodawał niczego za współtowarzyszy! Oczyść Mój Dom dla tych, którzy dopełniają okrążeń, i dla tych, którzy stoją, i dla tych, którzy się skłaniają i którzy wybijają pokłony! I ogłoś wśród ludzi pielgrzymkę: oni przyjdą do ciebie pieszo lub na wszelkiego rodzaju wysmukłych wierzchowcach; oni przybędą z każdego głębokiego jaru, aby świadczyć o doznanych dobrodziejstwach, aby wspominać imię Boga w dni oznaczone,  nad tym zwierzęciem spośród trzód, jakim ich obdarzyliśmy: Jedzcie i nakarmcie nimi nieszczęśliwych, biednych! Potem niech skończą ze swoim zaniedbaniem,  niech wypełnią całkowicie swoje śluby i niech dokonają okrążeń wokół dawnego Domu.” Tak! A kto szanuje święte zakazy Boga, ten osiągnie dla siebie dobro w obliczu swego Pana. Dozwolone są wam zwierzęta oprócz tych, które wam uprzednio wyliczono. Unikajcie brudu bałwanów; unikajcie słowa fałszu, jako hanifowie przed Bogiem, nie dodający Jemu współtowarzyszy. A z tym, kto dodaje Bogu współtowarzyszy, jest tak, jakby on spadł z nieba i pochwyciły go ptaki; albo jakby go uniósł wiatr w odległe miejsce. Tak jest!  A kto szanuje symbole kultu Boga…  – one przecież pochodzą z bogobojności serc. Wy macie z nich korzyści aż do oznaczonego terminu;  a potem ich miejsce ofiarowania jest przy dawnym Domu. Dla każdego narodu ustanowiliśmy jakieś obrzędy kultowe, aby ludzie wspominali imię Boga nad zwierzęciem z trzody, które On nam dał jako zaopatrzenie. Bo Bóg wasz – to Bóg Jeden! Jemu więc poddajcie się całkowicie! Obwieszczaj radosną wieść ludziom pokornym! Tym, których serca drżą, kiedy jest wspominane imię Boga; tym, którzy cierpliwie znoszą to, co ich spotyka; tym, którzy odprawiają modlitwę; tym, którzy rozdają z tego, w co ich zaopatrzyliśmy.  Dla was umieściliśmy zwierzęta ofiarne wśród symboli kultu Boga. Dla was z nich jest dobro. Wspominajcie więc imię Boga nad nimi, ustawionymi w szeregu. Potem, kiedy leżą na boku, jedzcie z nich i nakarmcie skromnego i proszącego wstydliwie. W ten sposób poddaliśmy je wam – być może, będziecie wdzięczni! Nie dosięgnie Boga ani ich mięso, ani ich krew,  lecz dosięgnie Go wasza bogobojność. W ten sposób On podporządkował je wam, abyście głosili wielkość Boga za to, iż On was poprowadził drogą prostą. I zwiastuj radosną wieść dobrze czyniącym! Tłumaczenie Koranu 22:25-37

Wyjaśnienie:

Tam przebywają – mieszkający na stałe

Koczowników – chodzi o odwiedzających

Dopuszczający się tam profanacji – czyni coś, co jest obrazą religii(…)

Wysmukłych – z powodu długiej i wyczerpującej podróży

Wspominać imię Boga w dni oznaczone, nad tym zwierzęciem spośród trzód, jakim ich obdarzyliśmy – chodzi o złożenie w ofierze bydła w pierwszy dzień święta al-azha o dni zwane at-taszrik

Hanifowie – ludzie zwróceni na cześć Boga Jedynego

Symbole kultu Boga – ofiary złożone podczas pielgrzymki

Macie z nich korzyści – przed złożeniem zwierzęcia w ofierze, można wykorzystać do jazdy

Obrzędy kultowe – miejsce do składania ofiar ze zwierząt

Umieściliśmy zwierzęta ofiarne – najczęściej składaną ofiarą była wielbłądzica (budna)

Spętane nogi – wielbłądy zarzyna się (nahr), gdy stoją na trzech nogach z jedną spętaną

Leżą na boku – gdy już zmarły

Skromnego – biednego, który nie domaga się nakarmienia

Koran o konieczności (wudżub) wykonania pielgrzymki

Allah Najwyższy powiedział: „Zaprawdę, pierwszy Dom  który został ustanowiony dla ludzi, to ten, który jest w Bakka – błogosławiony, – droga prosta dla światów.  W nim są znaki jasne – miejsce, gdzie stał Abraham  a kto wszedł do niego, był bezpieczny. Na ludziach ciąży obowiązek względem Boga – na tych, którzy mają ku temu środki – odprawienia pielgrzymki do tego Domu. A kto nie wierzy… zaprawdę, Bóg jest bogaty, ponad światami! Tłumaczenie Koranu 3:96-97

Wyjaśnienie:

-Miejsce, gdzie stał Abraham – to duży kamień, na którym wchodził Abraham, gdy budował Kabę. Kiedyś stał on blisko Kaby. Kalif Umar ibn al-Chattab nakazał odsunąć go od budowli, aby pielgrzymi i modlący się w pobliżu tego kamienia, nie przeszkadzali sobie nawzajem. Sunną jest pomodlić się obok niego, gdy wykona się okrążenie Kaby: „I bierzcie sobie miejsce Abrahama na modlitwę…”.

Czas, w którym pielgrzymuje się do Kaby (al-mawakit)

Allah Najwyższy powiedział: „Oni będą ciebie pytać o fazy księżyca w nowiu. Powiedz: „To są oznaczenia czasu dla ludzi i dla pielgrzymki.” Pobożność nie polega na tym, że będziecie wchodzić do waszych domów od tyłu;  ale pobożnym jest ten, kto jest bogobojny. Wchodźcie więc do domów przez bramy, i bójcie się Boga! Być może, będziecie szczęśliwi!” Tłumaczenie Koranu 2:189.

Wyjaśnienie:

– fazy księżyca – chodzi o widoczność księżyca w pierwszych trzech nocach nowiu. Muzułmanie zapytali się o to i dostali odpowiedź, że zmiany faz księżyca umożliwiają wyznaczenie czasu na kult i inne zajęcia.

Chodzenie między wzgórzami (as-sai)

Allah Najzwyśzy powiedział: „Zaprawdę, As-Safa i Al-Marwa są wśród drogowskazów rytualnych Boga. A ten, kto odbywa pielgrzymkę do Domu albo odprawia odwiedzenie, nie popełni grzechu, jeśli dokona okrążenia wokół nich. A ten, kto dobrowolnie czyni dobro… – zaprawdę, Bóg jest wdzięczny, wszechwiedzący!” Tłumaczenie Koranu 2:158

Wyjaśnienie:

– nie popełni grzechu – muzułamanie początkowo niechętnie chcieli chodzić między dwoma wzgórzami, bo był to czyn znany przed islamem. Dlatego Bóg wskazał, że chodzenie jest jednym z kultów. Arabowie chodzili między wzgórzami naśladując tym Abrahama, lecz później umieścili na nich bożki. Islam te bożki zlikwidował, więc nie było już podstaw po temu,by unikać chodzenia między wzgórzami.


Fragment książki „Prosty wykład głównych praktyk religijnych Islamu” Fajsal Mawlawi

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *