Post

Czego należy unikać podczas postu?

Osoba, która pości chroni swoje części ciała od grzechu, swój język od kłamstw, sprośności i wszystkich typów fałszywości, a swój żołądek od jedzenia i picia. Dlatego też, jeżeli ktoś coś mówi powinien nie mówić czegoś co zmniejsza wartość jego postu. Jeżeli z kolei ktoś coś robi, niech nie robi czegoś co unieważnia jego post. Tak więc niech jego mowa będzie dobra a jego działania prawe. A zatem przypisany post jest nie tylko zwykłym powstrzymywaniem się od jedzenia, picia i pożądania, ale na poszczącej osobie ciąży również obowiązek trzymania się z dala od jakiegokolwiek działania, które umniejszyłoby wartość postu czy w ogóle go pozbawiało. W ten sposób osoba poszcząca osiągnie korzyści ze swojego postu i będzie miała Taqwa ( świadomość Allaha – będzie bogobojna ), jak Allah objawił w Quranie:

” O wy, którzy wierzycie! Jest wam przepisany post, tak jak został przepisany tym, którzy byli przed wami – być może, wy będziecie bogobojni -. ” [ Al Baqarah 2: 183 ]

Taqwa- bojażń Boża może być osiągnięta tylko przez osobę, która powstrzymuje się od wszelkiego zła, choćby najmniejszego.

Abu Huraira relacjonuje, iż Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) Allaha mówił: ” Ktokolwiek nie unika obmawiania i działania z tym związanego, Allah nie żąda od niego, aby powstrzymał się od jedzenia i picia”. [ Buhari ]

Abu Huraira relacjonuje, iż Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) mówił: ” Poszczenie nie jest ( tylko ) powstrzymywaniem się od jedzenie i picia, ale ma powstrzymywać próżną rozmowę i nieprzyzwoite zachowanie „. Dlatego, jeżeli ktoś cię obraża lub zachowuje się głupio wobec ciebie, powiedz: ” Poszczę, poszczę. ” [ Buhari ]

Z tego powodu Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) bezwzglednie potępił osoby, które zachowują sie w tak naganny sposób. Mówił (sall allahu `alejhi wa sallam): ” Niektórzy ludzie od swojego postu nie otrzymują nic prócz głodu i pragnienia. ” [ Ibn Majah, Darami ]

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *