Post w dniu Aszura

Post w dzień ‘Aszura wymazuje grzechy ubiegłego roku, ponieważ Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: “Poszcząc w dzień ‘Arafah pokładam nadzieję, że Allah wymaże grzechy za rok przed nim i rok po nim, a poszcząc w dzień ‘Aszura, mam nadzieję, że Allah wymaże za rok, który był przed nim.” Przekazane przez Muslim, 1162. […]

Jak przygotować dzieci do Ramadanu ?

Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: “Największym darem jaki ojciec może przekazać swemu dziecku jest nauczenie go dobrej moralności.” (hadis ze zbiorów Tirmidi’ego)   Wiele aspektów Ramadanu – post, modlitwy, wartości moralne, jałmużna, czytanie Koranu, Eid, rodzina – dostarcza nam możliwości edukacyjnych. Mając swoje dzieci lub będąc nauczycielem łatwo zauważysz, że edukacja […]

Post kobiet w ciązy

  Zdania uczonych różnią się co do regulacji odnoszących się do kobiet w ciąży i karmiących, jeśli one nie poszczą. Istnieje kilka opinii:  Muszą one jedynie odrobić zaległe dni postu. Jest to opinia Imama Abu Hanifa (oby Allah się nad nim zmiłował). Wśród Towarzyszy (Sahaba) opinię tę podzielał Ali ibn Abi Talib (oby Allah był […]

Kilka rzeczy o Ramadanie

  Poniżej przedstawiam podstawowe rzeczy, jakie warto wiedzieć o ramadanie: W ramadanie nie chodzi o głód. W godzinach dziennych, kiedy pościmy, prowadzimy normalne życie rodzinne i zawodowe – po prostu powstrzymujemy się od jedzenia, picia, współżycia i złego zachowania, jak np.: przeklinanie, obgadywanie,niemiłe zachowanie. Powstrzymywanie się od tego rodzaju zachowania daje spokój ducha, który pozwala […]

Zaćmienie słońca i księżyca

Jednym z najbardziej smutnych dni w życiu Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwo z nim) był dzień, kiedy jego ukochany, półtoraroczny syn Ibraheem umarł. Wszystkie dzieci Proroka zmarły za jego życia, oprócz jego córki Fatimy, która umarła niedługo po śmierci Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwo z nim).  W tym dniu coś wspaniałego wydarzyło się na niebie, […]

10 Dróg Korzyści dla Miesiączkującej Kobiety w Ramadanie

Bismillahi Ar Rahmani Ar Rahim . Czujesz przerażenie przed swoją miesiączką w błogosławionym miesiącu Ramadan? Czujesz się jakbyś straciła całe oddawanie czci które mogłabyś robić? . Każdego Ramadanu, większość kobiet będzie miała około tygodnia, w którym nie będą w stanie przyłączyć się do głównych praktyk religijnych świętego miesiąca: postu i modlitwy. Wiele kobiet, gdy zaczyna […]

Czy Ramadan kończy się wraz z Id Al Fitr?

Większość Muzułmanów na pytanie, czy Ramadan kończy się wraz z Id Al Fitr odpowiedziałoby twierdząco. Jeśli chodzi o zalecenia dotyczące powstrzymywania się od jedzenia, picia i stosunków seksualnych z naszymi małżonkami, to ustalenie tego jest łatwe na podstawie Al-Qur’anu i Sunny. Jednakże, gdy przyjrzymy się niektórym powodom, dla których miesiąc Ramadan jest błogosławieństwem, zobaczymy, iż […]

Id Al Fitr

  “W każdym narodzie obchodzi się jakieś święto, a to (id) jest naszym świętem. ” – powiedział Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) do Abu Bakra . [Buhari i Muslim]. Określenie “nasze święto” jest bardzo ważne, ponieważ pokazuje, iż jest to święto Muzułmanów i jest ono oparte wyłącznie o prawo muzułmańskie – szariat. Odkąd święta […]

Kaffarah (pokuta za złamanie postu) i Fidyah (okup za niezdolność do postu)

Kaffarah (Pokuta) 1. Wcześniej wspomnieliśmy hadis Abu Hurajry o osobie, która miała umyślny stosunek płciowy podczas dnia w miesiącu Ramadan. Na podstawie tamtego hadisu ustalono, iż musiała ona nadrobić ten dzień, jak również zrobić kaffarah ( pokutę ). Pokuta ta polegała na: i ) uwolnieniu niewolnika, ii ) w przypadki braku (i), poście przez dwa […]

Al Qada (nadrabianie opuszczonych dni postu)

  Nadrabianie opuszczonych dni postu natychmiast po ramadanie nie jest obowiązkowe (wadżib) Obowiązek nadrobienia zależy od możliwości jakie osoba posiada, np według Ajszy , która mówiła: ” Zazwyczaj miałam do odrobienia kilka dni postu z ramadanu i nie byłam w stanie tego zrobić aż do następnęgo miesiąca sha’ban. ” [Buhari i Muslim] Al Hafiz ibn […]