Post

Id Al Fitr

„W każdym narodzie obchodzi się jakieś święto, a to (id) jest naszym świętem. ” – powiedział Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) do Abu Bakra . [Buhari i Muslim]. Określenie „nasze święto” jest bardzo ważne, ponieważ pokazuje, iż jest to święto Muzułmanów i jest ono oparte wyłącznie o prawo muzułmańskie – szariat. Odkąd święta zazwyczaj określane są według tradycji religijnej, ważną rzeczą jest, abyśmy demonstrowali podczas naszego świętowania wielką wspólną radość, abyśmy odczuli, iż jest to nasze święto i że są one różne od świąt muszrików ( politeistów), Nie obchodzimy pogańskich świąt, takich jak np. Boże Narodzenie czy Hanuka. Nasza wdzięczność okazywana jest wyłącznie Allahowi (subhanahu wa ta`ala)

Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) wiele razy w swoich wypowiedział nakazywał, abyśmy odróżniali się w stosunku do muszrików. Szczególnie w przypadku tych dwóch świąt ( idów) chciał, abyśmy zaznaczyli swoją odmienność. Dlatego też, po tym jak zobaczył mieszkańców Medyny, obchodzących przed Islamem dwa święta, powiedział: ” Allah (sall allahu `alejhi wa sallam) dał wam lepsze niż tamte (święta): Id Al Adha (Święto Ofiarowania) i Id Al Fitr ( Święto Zakończenia Postu).” [Ahmad, Abu Dawud i Nasa’i].

Id Al Adha obchodzi się po zakończeniu Hadżdżu ( Pielgrzymki), natomiast Id Al Fitr po zakończeniu Ramadanu. Nie jest zatem zaskoczeniem, iż powinniśmy je hucznie i demonstracyjne obchodzić. Na podstawie tych jasnych faktów, muzułmańscy uczeni przywiązują wielką wagę do koncepcji odróżniania się od muszrików w obchodzeniu naszych świąt.

Jest tak, ponieważ wszelkie ceremonie mają duży wpływ na nasze umysły i zachowania. Odróżniać się w naszym obchodzeniu świąt oznacza również, iż nie powinniśmy uczestniczyć w w ceremoniach politeistów podczas ich świąt. Umar powiedział: ” Nie uczcie się języków politeistów – bez wyraźnej konieczności – ani nie wchodźcie do ich świątyń podczas ich świąt, gdyż dosięga ich gniew Allaha (subhanahu wa ta`ala) [Bajhaqi].

Muzułmanie mogą również pościć w dniach świąt politeistycznych. Umm Salamah przekazuje, iż Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) miał z zwyczaju pościć w soboty i niedziele. Kiedy zapytano go o powód, odpowiedział: „Są to dwa dni świąteczne muszrików, a ja chciałbym być wobec nich w opozycji. [Ahmad i Nasai]

Aby właściwie zrozumieć koncepcję odróżniania się od muszrików, rzeczą niezwykle ważną jest – jeśli chcemy rzeczywiście odróżniać się od muszrików w naszych ceremoniach, w sposób jaki był określony przez Wysłannika (sall allahu `alejhi wa sallam)- stosowanie Sunny w sposób dosłowny. To gwarantuje nam, iż będziemy prawdziwymi naśladowcami Wysłannika (sall allahu `alejhi wa sallam).

A zatem, jeśli chcemy być jego naśladowcami, to powinniśmy wystrzegać się innowacji ( bid’ah) w tych ceremoniach. Innowacje ( bid’ah) pojawiają się kosztem Sunny, zastępując ją. Ibn Tajmijah mówił: „W sercu nie ma miejsca na Sunnę i bid’ah.” [Al Iqtida] Allah (subhanahu wa ta`ala) objawił:

Powiedz: „Jeśli kochacie Boga, to postępujcie za mną! Wtedy i Bóg będzie was miłował i przebaczy wam wasze grzechy. Bóg jest przebaczający, litościwy!” [Sura Ali Imran – Rodzina Imrana, 31, (3: 31)]

Poniżej przedstawione są niektóre praktyki z Sunny Wysłannika (sall allahu `alejhi wa sallam) dotyczące świąt (id’ów), które muzułmanie powinni stosować. Przedstawione sa również niektóre innowacje (bid’ah), których należy unikać. Rzeczą ważną jest praktykowanie Sunny id’ów, gdyż od tego zależy czy rzeczywiście nasze święta będą się odróżniały od świąt muszrików.

Sunna świąt (id’ów)

1 ) Sunną jest podczas id’u założyć najlepsze ubrania jakie posiadamy. Przekazuje się, iż praktykował to Ibn Umar wraz z innymi Towarzyszami Wysłannika (sall allahu `alejhi wa sallam). [Fath al Bari]

2 ) Jest obowiązkiem (wadżib) odbyć modlitwę Id Al Fitr. Wysłannikowi (sall allahu `alejhi wa sallam) i jego Towarzyszom nigdy nie zdarzyło się, aby jej nie odbyli. Było nawet tak, iż ludzie gromadzili się na tą modlitwę, nie wyłączając kobiet z okresem, dzieci i starych ludzi. [Buhari i Muslim]

3 ) Sunną jest spożycie daktyli przed wyjściem na modlitwę świąteczną, aby pokazać, iż nie pościmy. ” Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) miał w zwyczaju nie wychodzić na modlitwę id’ową, zanim nie zjadł kilku daktyli.” [Buhari i Ahmad]

4 ) Sunną jest recytacja Takbiru na głos po opuszczeniu domu na modlitwę id’ową. Wysłannik miał w zwyczaju recytować to do zakończenia modlitwy. [Silsilat Al Ahadis As Sunnah]

5 ) Nie ma żadnego hadisu, mówiącego dokładnie co Rasulullah (sall allahu `alejhi wa sallam) recytował w drodze na modlitwę, ale Ibn Mas’ud w czasie Takbiru recytował następujące wyrażenia:

  
Allahu Akbar (dwa razy)   [Allah jest większy] 
La Ilaha Illallaha [ Nie ma bóstwa, godnego czci, z wyjątkiem Allaha]   
Allahu Akbar (dwa razy) [Allah jest większy]; 
Wa Lillahil Hamd  ; [ Cała chwała należy do Niego]

[Przekazane przez Ibn Abi Szajbah]

6 ) Sunną podczas modlitwy Id Al Fitr jest odbycie jej w musalli (miejscu odkrytym) i nie w meczecie ( masdżidzie). Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) nigdy nie modlił się modlitwy świątecznej w meczecie. Abu Sa’id relacjonuje: ” Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) miał w zwyczaju w dniu Id Al Fitr i Id Al Adha iść do musalli i i pierwszą rzeczą, którą robił była modlitwa.”[Buhari i Muslim]  

7 ) Nie wykonuje się ani azanu, ani ikamy przed modlitwą id’ową. [Muslim]

8 ) Ibn Abbas relacjonuje: „Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) modlił się dwa rakaty w czasie modlitwy świątecznej. Nie modlił się ani przed tym, ani po tym.” [Buhari]

9 ) Dżabir relacjonuje: „Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) miał w zwyczaju wracać z modlitwy Id Al Fitr inną drogą niż ta, którą szedł na nią. ” [Buhari]

10 ) Dozwolone jest słuchanie pieśni ( bez muzyki ) w dniach świątecznych, szczególnie dla dzieci. [Buhari i Muslim]

Innowacje( bid’ah) świąteczne

Innowacją ( bid’ah) w religii jest:

1 ) Golenie brody specjalnie na id. Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) nakazał nam noszenie bród. To wstydże w tym wielkim dniu, w którym Muzułmanie powinni odróżniać się od muszrików, niektórzy golą brody i upodabniają się do nich w ten sposób.

2 ) Upodabniać się pod względem zachowań i ubioru do muszrików, a także podawać rękę kobiecie. Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) powiedział: ” Lepszym jest dla mężczyzny ukłucie głowy igłą niż dotyk kobiety, która jest dla niego zakazana.” [Silsilat Al Ahadis As Sunnah]

3 ) Słuchać muzyki w czasie święta. Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) powiedział: ” W mojej ummie bedą ludzie, którzy będą uważać, iż cudzołóstwo, jedwabne ubrania dla mężczyzn, picie alkoholu (al – khamr), a także instrumenty muzyczne są dozwolone.” [Buhari, Abu Dawud i Bajhaqi]

4 ) Nie używanie hidżabu przez kobiety. Poprzez zrzucenie hidżabu, co jest wielkim grzechem, celebruje się święto.

5 ) Odwiedzanie cmentarzy, specjalnie na id. Dozwolone jest odwiedzanie cmentarzy przez cały rok, zatem nie powinno się tego robić specjalnie w id.

6 ) Marnotrawstwo pieniędzy i przesada w jedzeniu, zamiast pomoc biednym.  

Prosimy Allaha (subhanahu wa ta`ala), aby pomógł nam uniknąć bid’ah i wskazał nam drogę w przestrzeganiu Sunny Wysłannika (sall allahu `alejhi wa sallam).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *