Post

Modlitwa nocna – tarawih

Ustanowienie modlitwy nocnej podczas Ramadanu

W szariacie jest ustalone, iż modlitwa ta ( salah ) była prowadzona przez Wysłannika Allaha (sall allahu `alejhi wa sallam) w dżamacie (grupie).

A’isza relacjonuje: „Wysłannik Allaha (sall allahu `alejhi wa sallam) wyszedł raz późno w nocy, aby pomodlić się w meczecie. Kilku ludzi modliło się razem z nim. Następnego dnia wieść o tym rozniosła się wśród ludzi i coraz więcej ich zaczęło modlić się. Następnego ranka ponownie ludzi zaczęli o tym mówić i tak na trzecią noc przyszło ich o wiele więcej. Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) Allaha (T) wychodził i oni wszyscy modlili się razem z nim. Czwartej nocy meczet nie był w stanie pomieścić tak dużej ilości ludzi, którzy przyszli, jednakże Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) nie przyszedł. Przyszedł zaś na modlitwę fadżr (poranną). Po zakończeniu modlitwy odwrócił się do ludzi, wypowiedział szahadę i powiedział: „Wasza sytuacja nie była ukryta przede mną, ale obawiałem się, iż stanie się to ( modlitwa nocna) obowiązkowe, a wy nie będziecie w stanie kontynuować jej odprawiania. ” [Buhari]

Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) Allaha zmarł i zasady dotyczące tarawih pozostawił nie zmienione (tj. zalecał ją i odprawiał ją w dżamacie – grupie). Stało się tak, ponieważ obawy, iż modlitwa ta stanie się obowiązkowa zostały oddalone po Jego (sall allahu `alejhi wa sallam) śmierci. Kalif Sprawiedliwy Umar Ibn al Hattab przyczynił się do ożywienia sunny polegającej na modlitwie tarawih w dżamacie.

Abd Ar Rahman przekazuje: „Pewnej nocy podczas ramadanu wyszedłem do meczetu z Umarem ). (W meczecie) ludzie byli rozdzieleni na grupy. Mógłbyś zobaczyć jak jedna osoba modli się sama podczas gdy druga modląca się obok odprawia modlitwę z innymi. Umar stwierdził wtedy: „Widzę że jeżeli połączę tych ludzi i zrobię z nich jeden dżamat ( grupę) prowadzoną przez jedną osobę, byłoby to lepsze. Wówczas zdecydował się to zrobić: Zebrał ich i wyznaczył Ubayy Ibn Ka’b’a jako ich imama. Po pewnym czasie, w inną noc znów poszedłem z nim (do meczetu) a ludzie modlili się już za ich imamem. Umar powiedział: ” Co za dobra rzecz… „. [ Buhari ]

Liczba raka’atów w modlitwie tarawih

Uczeni muzułmańscy różnią się w swoich opiniach co do liczby raka’atów w modlitwie nocnej podczas ramadanu. Chociaż poprawna ilość jest ustanowiona przez Wysłannika (sall allahu `alejhi wa sallam) tzn. odprawiał osiem raka’atów i trzy raka’aty modlitwie witr.

Ajsza relacjonuje:” Allaha Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) nigdy nie przekraczał jedenastu raka’atów w ramadanie lub podczas innego miesiąca (w modlitwie nocnej). [ Buhari ].

Brak jest dowodów, na podstawie których można stwierdzić, iż Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) odrawiał jednocześnie modlitwę tahadżdżud i tarawih podczas owych czterech nocy (przyjmując, iż modlitwy tahadżdżud i tarawih są różnymi modlitwami). Wszystkie różne nazwy takie jak tahadżdżud, tarawih, qiyamul-lail odnoszą się do ośmiu raka’atów i trzech witr, które Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam)miał w zwyczaju modlić się w ramadanie lub w innym miesiącu jak wyjaśniała Ajsza.

Dżabir Ibn Abdullah potwierdza wypowiedź Ajszy przekazując: ” Gdy Prorok modlił się z ludźmi pewnej nocy podczas ramadanu on odprawiał osiem raka’atów, a następnie robił witr. ” [ Ibn Hibban ].

Kiedy Umar ożywił praktykę modlitwy tarawih w dżamacie pod przewodnictwem Ubayy Ibn Ka’ba, polecił odprawienie jedenastu raka’atów, tak jak praktykował Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam). Sa’id Ibn Yazid przekazuje: ” Umar lbn Al Hattab nakazał, aby Ubayy Ibn Ka’ab i Tamiman Ad Darie odprawiali jedenaście raka’atów w dżamacie. Imam zazwyczaj recytował setki wersetów a my mieliśmy w zwyczaju opierać się o nasze laski z powodu ich długiego stania. Nie opuszczaliśmy aż do początku modlitwy fadżr. ” [ Al-Muwatta Imam Malik ]

Powyżej przedstawiona została najbardziej autentyczna wypowiedź dotycząca liczby raka’atów, które ustanowił Umar ). Jakiekolwiek inne przekazy dotyczące liczby raka’atów ( większość z nich związana z Umarem ) w modlitwie nocnej są słabe. Ponadto są w sprzeczności, z tym co jednoznacznie ustanowił Wysłannik Allaha (sall allahu `alejhi wa sallam).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *