Post

Sahur (posiłek przed świtem w czasie Ramadanu)

Korzyści z sahur

Allah (subhanahu wa ta`ala) nakazał nam, abyśmy pościli tak, jak nakazał to Ludziom Księgi przed nami. Objawione zostało w Al Qur”anie:

O wy, którzy wierzycie! Jest wam przepisany post, tak jak został przepisany tym, którzy byli przed wami – być może, wy będziecie bogobojni – [Sura Baqarah – Krowa, 183, (2:183)]

W pierwszym okresie rozprzestrzeniania się Islamu, czas trwania i zasady postu były zgodne z tym, co Allah (subhanahu wa ta`ala) objawił Ludziom Księgi. Zakaz jedzenie, picia i stosunków seksualnych obowiązywał po tym, jak ktoś zasnął. Jeśli ktoś już zasnął nie mógł dokonywać żadnej powyższej czynności aż do nocy następnego dnia, co oznacza, iż nie spożywano sahur (posiłku przed świtem).

Jednak po tym, jak powyższe zasady zosatały zmienione, Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) nakazał Muzułmanom spożywanie sahur (posiłku przed świtem), abyśmy różnili się w naszym poście od postu Ludzi Księgi. ‚Amr ibn Al-Aas relacjonuje, iż Wysłannik Allaha (sall allahu `alejhi wa sallam) powiedział: „To co odróżnia nasz post od postu Ludzi Księgi, to posiłek przed świtem.” [Muslim]

Błogosławieństwo (baraka) sahur

Salman (R) przekazuje, iż Wysłannik Allaha (sall allahu `alejhi wa sallam) powiedział: ” W trzech rzeczach znajdują się błogosławieństwa (baraka): dżamacie (grupie), saridzie (as-saryt – rodzaj pożywienia) i w sahurze.”[ At Tabarani, Abu Na’im]

Abu Hurajrah (R) przekazuje, iż Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) Allaha (subhanahu wa ta`ala) powiedział: ” Zaprawdę Allah umieścił barakę (błogosławieństwa) w sahurze (posiłku przed świtem) i w prawidłowym odmierzaniu (ważeniu). ” [ Asz-Szairazi]

Haris przekazuje, iż jeden z Towarzyszy Wysłannika (Sahabah) powiedział: ja wchodziłem dom Posłańca (sall allahu `alejhi wa sallam) gdy on brał Sahoor (pre świta posiłek), i on (sall allahu `alejhi wa sallam) mówił: ” Zaprawd jest to (tj sahur) błogosławieństwo od Allaha, a zatem nie pozbawiaj się go.” [Nasai i Ahmad]

W rzeczywistości błogosławieństwa posiłku sahur (przed świtem) są bardzo oczywiste, ponieważ:

(a) jest to sunna, 
(b) stanowi ułatwienie w poście dla osoby poszczącej, 
(c) ułatwiając osobie post zwiększa jej chęci do postu, 
(d) zawiera w sobie zasadę odróżniania się od Ludzi Księgi, ponieważ im sahur jest zabroniony.

Z tego powodu Wysłannik Allahs (sall allahu `alejhi wa sallam) nazywał sahur błogosławionym posiłkiem.

Allah (subhanahu wa ta`ala) i aniołowie zsyłają Salah na osoby spożywające sahur (posiłek przed świtem)

Największym błogosławieństwem sahur (posiłku przed świtem) jest może to, iż Allah (subhanahu wa ta`ala) obdarza tych, którzy go spożywają, Swoim Przebaczeniem, okazuje im Swoje Miłosierdzie, podczas gdy Jego aniołowie proszą Go o przebaczenie i litość dla osób poszczących.

Abu Sa’id al Khudri przekazuje, iż Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) powiedział: ” Spożywanie sahur jest błogosławieństwem. Nie zaniedbuj tego, nawet jeśli (w tym czasie) miałbyś wziąć łyk wody, ponieważ Allah i Jego aniołowie sprowadzają błogosławieństwa na tych, którzy biorą udział w posiłku orzed świtem.” [Ahmad]

Jest rzeczą ważną, aby Muzułmanie nie pozbawiali się błogosławieństw Miłosiernego Pana.

Co najlepiej spożyc w czasie sahur?

Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) powiedział: ” Najlepszy sahur dla wierzących to daktyle.” [Abu Dawud, Al Bajhaqi i Ibn Hibban]

Uwaga: Jeżeli komuś zabraknie jedzenia, wystarczy w tym czasie wziąc łyk wody, tak jak wskazano to w hadisie.

Opóźnianie sahur

Zalecane jest, aby opóźniać spożycie sahur, aż do ostaniego momentu przed świtem. Zaid ibn Sabit powiedział: ” Jedliśmy sahur wspólnie z Wysłannikiem (sall allahu `alejhi wa sallam), a następnie wstawaliśmy na salah (w tym przypadku modlitwę fadżr). Zapytałem: ” Jaka był czas pomiędzy azanem (wezwaniem na modlitwę) a sahurem? ” Odpowiedział:” (Czas potrzebny do) wyrecytowania pięćdziesięciu wersetów.” [Buhari i Muslim]

Powinniśmy wiedzieć, iż dozwolone jest jedzenie, picie i stosunki seksualne z naszymi małżonkami tak długo jak mamy wątpliwości i nie jesteśmy pewni rozpoczęcia świtu. Allah (subhanahu wa ta`ala) i Jego Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) objaśnił nam kryteria potrzebne do ustanowienia czasu fadżr i tego powinniśmy się trzymać.

Zasady sahur

Wysłannik Allahs (sall allahu `alejhi wa sallam) nakazał, aby każdy, kto zamierza pościć spożył sahur (posiłek przed świtem). Powiedział:” Każdy kto zamierza pościć, niech zje coś na sahur.” [ Ibn Abi Szajbah, Ahmad i inni]

Powiedział też: ” Spożywajcie sahur, bo w sahurjest baraka (błogosławieństwa).” [ Buhari i Muslim]

Zakazał też Muzułmanom, aby nie zaniedbywali sahur. Powiedział:” Tym, co odróżnia nasz post od postu Ludzi Księgi jest posiłek sahur.” [Ibn Abi Szajbah, Ahmad]

Autorzy konkludują:

Jasne jest na podstawie trzech różnych aspektów, iż Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) zalecił nam spożywanie sahur:

(a) Jest to jego zalecenie. 
(b) Jest to jedno z istotnych elementów postu Muzułmańskiego i odróżnia to post Muzułmanina od postu innych ludzi. 
(c) Zabronił nam jego zaniedbywania.

Wszystkie trzy powody mają silną podstawę i zdają się wskazywać na  jedną specyficzną rzecz, a mianowiecie konieczność spożycia sahur. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *