Codzienność

 • Charakter i Emocje

  Pojęcie życia

  Życie jest wspaniałą demonstracją Bożej mądrości i wiedzy oraz żywym odbiciem Jego stworzenia i siły. On jest Dawcą i stworzycielem życia. Nic nie zostało stworzone przez przypadek i nikt nie stworzył sam siebie oraz kogoś jeszcze. Życie jest drogim i wspaniałym kapitałem. Żadna wrażliwa i normalna osoba nie zamierza go utracić przez przypadek. Również ci, którzy czują się zdesperowani i zrozpaczeni oraz próbują popełnić samobójstwo, do ostatniej minuty starają się odzyskać ich egzystencję i pragną złapać drugą szansę życia. Allah obdarzył człowieka życiem i tylko On jest Odpowiedzialnym za jego odebranie, nikt poza Nim nie jest uprawiony do zniszczenia go. Tłumaczy to dlaczego islam zakazuje samobójstw i samozagłady oraz zaleca…

 • Charakter i Emocje

  Aspekt Moralny Islamu

  Islam został objawiony po to, by udoskonalić system moralny. Prorok (SAAWS) powiedział: Zostałem wysłany, by udoskonalić i dopełnić szlachetne cechy moralności. (Hakim) Każda dobra cecha jest przez islam wychwalana a każda zła jest potępiana. Allah mówi: Trzymaj się przebaczenia! Nakazuj dobro, a odsuwaj się od nieświadomych! (7:199) Pewnego razu Prorok (SAAWS) zadał swym towarzyszom pytanie, czy wiedzą, kim jest bankrut? Towarzysze odparli, że jest nim ten, kto stracił swój majątek. Wtedy Prorok (SAAWS) wyjaśnił im: …Bankrut to muzułmanin, który przychodzi do Boga w Dniu Sądu z modlitwami, jałmużną i postem, ale po drodze skrzywdził jednego, zagarnął własność drugiego, przelał krew innego i uderzył tamtego. Wtedy Bóg odda poszkodowanym z jego…

 • Codzienność,  Dobre uczynki

  Zło dobrem zwyciężaj

  Tafsir Ibn KathirSurat Fussilat, 41:34-36 {Odsuwaj więc gorszy czyn tym, co jest lepsze.} znaczy, jeśli ktoś ciebie źle traktuje, odsuwaj to dobrze go traktując, jak to powiedział `Umar, „Nie ma lepszej kary wobec tego który nieposłuszny jest Bogu względem ciebie, niż twoje posłuszeństwo Bogu względem niego.” {Wtedy ten, który jest tobie wrogiem, będzie jak bliski przyjaciel.} znaczy, jeśli dobrze będziesz traktował tych, którzy ciebie źle traktują, twój dobry uczynek doprowadzi do zgody, miłości i empatii. Człowiek ten stanie się jak bliski przyjaciel, współczując tobie i okazując litość. Następnie Allah mówi: {Lecz tego nie dano nikomu innemu, jak tylko tym, którzy są cierpliwi} znaczy, że nikt nie przyjmuje tej rady, i nie postępuje według niej,…

 • Codzienność,  Dobre uczynki

  Utrzymuj swoje dobre uczynki w sekrecie

  IHLAS: jest kiedy nie oczekujesz, ze ktoś inny będzie świadkiem twoich uczynków oprócz Allah i że nie oczekujesz,ze ktos cię za nie wynagrodzi z wyjątkiem Allah. Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: ”Ktokolwiek z was jest w stanie uczynić dobry uczynek trzymajc go w sekrecie, niech to zrobi.” [Sahih al-Jami’] Abdullah ibn al-Mubarak: “Rozwijaj miłość do skromności, bycia ukrytym przed ludźmi i nielubienia sławy. Nie pokazuj, że kochasz skromność w ten sposób, że podnosisz siebie ponad innych.” [Al-Atqiya’ al-Akhfiya’ by Dr. Sa’id ‘Abd al-‘Adhim] {Ich boki wyrywają się z pościeli ,oni wzywają swego Pana z obawą i nadzieją  i rozdają z tego, w co ich zaopatrzyliśmy. I żadna dusza…

 • Codzienność,  Dobre uczynki

  Które z dobrych uczynków są najbardziej skuteczne w wymazywaniu grzechów?

  Po pierwsze:Allah, niech będzie wywyższony, wymazuje grzechy poprzez żal za grzechy, nieszczęścia, dobre uczynki, które wymazują grzech i inne.Ibn al-Qayim (oby Allah się nad nim zmiłował) powiedział: „Ślady grzechu mogą być usunięte poprzez szczerą skruchę, szczere zaświadczenie o Jedności Allah (Tawheed), dobre uczynki które wymazują grzech, nieszczęścia które wymazują grzech, wstawiennictwo tych, którzy wstawiają się wśród tych, którzy potwierdzają jedność Allah, i wreszcie, jeśli jest on ukarany za jakikolwiek grzech, zostanie wyprowadzony z Piekła ze względu na jego Tawheed (afirmacja Jedności Allah).Koniec cytatu z Hidaayat al-Hayaari, str. 130 Dobre uczynki które wymazują grzech uwzględniają wudoo’, pięć codziennych modlitw, Hajj i Umrah. Największym dobrym uczynkiem jest Tawheed (afirmacja Jedności Allah) i…

 • Codzienność,  Dobre uczynki

  Filantropia – sposobem na powiększenie majątku

   Czasem przychodzi taka myśl, że dawanie jałmużny uszczupla nasz stan posiadania, zbliża do ubóstwa, odbiera ten rodzaj spokoju i pewności, której doświadcza się w blasku bogactwa. Myśl taka powstaje za sprawą szatana i wzrasta w umysłach płytkich i chciwej natury. Jest faktem, ze jałmużna to środek uzyskania pożywienia i rozwoju. To zdawanie bogactwa jest długą i szeroką drogą. Ten, kto rozdaje dary Allaha szczodrze obiema rękami, będzie miał zawsze ręce pełne jego darów. Jest on wciąż otoczony łaską i błogosławieństwem Allaha. Jeden hadis mówi: „ O trzy sprawy mogę złożyć przysięgę. Żadne ludzkie bogactwo nie może być pomniejszone jałmużną. Cierpliwość w obliczu zagrożenia jest poważana przez Allaha. Temu, kto daje…

 • Codzienność,  Śmierć

  Znaki dobrego przyjęcia zmarłej osoby przez Allaha

  Wypowiedzenie szahady tuż przed śmiercią. Odejście z tego świata, z potem na czole. Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam) powiedział: Wierzący umiera z potem na czole. An-Nasai. Śmierć w piątek. Wysłannik Allaha (sallallahu alayhi wa salam): Allah ochroni przed próbą grobu muzułmanina, który zmarł w piątek, zarówno za dnia, jak i w nocy. Ahmad i at-Tirmizi. Męczeńska śmierć na polu walki. I nie uważaj tych, którzy zostali zabici na drodze Allaha, za umarłych. Przeciwnie, oni są żyjący! Oni u swojego Pana otrzymują zaopatrzenie, radując się tym, co dał im Bóg ze Swojej łaski. I oni radują się na myśl o tych, którzy się jeszcze z nimi nie połączyli i pozostali…

 • Codzienność,  Śmierć

  Wiek ludzi w Raju

   Ile lat będą mieć ludzie w Raju ? Czy będą się starzeć, czy pozostaną tacy sami jak w momencie wejścia do Raju? I czy możecie mi powiedzieć dlaczego? Bardzo dziękuję. Chwała Allahowi. Allah przygotował Raj jako nagrodę dla Swych bliskich przyjaciół, którzy są mu posłuszni  na tym świecie oraz którzy są cierpliwi wypełniając Jego nakazy i unikając tego, czego On zakazał. On umieścił w nim (Raju) wszystko, co jest im drogie, jak rzekł (interpretacja znaczenia): [Koran 43:71] {Będzie w nich to, czego zapragną dusze, i czym rozkoszują się oczy. I będziecie tam przebywać na wieki.}   Przekazano, że Abu Hurajra (oby Allah był z niego zadowolony) powiedział: „Wysłannik Allaha (pokój…

 • Codzienność,  Śmierć

  As –Sirat – most wiodący do raju

  As-Sirat w języku arabskim oznacza drogę. Ten termin w islamie ma także, jeszcze drugie znaczenie – symbolizuje most w dniu Sądu Ostatecznego, przez który musi przejść każdy człowiek. As-Sirat jest ostatnim przystankiem prowadzącym do raju. Wyobraź sobie, że teraz wchodzisz na ten most, który znajduje się nad piekłem. Każdy człowiek będzie widział piekło. Czytamy w Koranie: „Nie ma wśród was takiego, kto by tam nie miał przybyć. To jest rozstrzygające postanowienie twojego Pana!” (tłumaczenie koranu 19:71). As –Sirat ma długość równą długości piekła. Ile ma kilometrów ? – nie wiemy, znamy natomiast jego głębokość, bo raz Wysłannik Allaha (pokój z Nim) był z przyjaciółmi i usłyszeli hałas. Wysłannik zapytał ich…

 • Codzienność,  Etykieta

  Czy jest dozwolone muzułmaninowi jeść żelatynę ?

  Wa alaykum As-Salaamu Warhmatullahi Wabarakaatuh.W Imię Allah, Najbardziej Miłosiernego, Najbardziej Litościwego. Wszelka Chwała i Podziękowania należą się tylko Allah, pokój i błogosławieństwo Jego Posłańcowi. Wszechmogący Allah pobłogosławił swoje sługi poprzez stworzenie dla nich różnego rodzaju zaopatrzenia na ziemi i On pozwolił im jeść wszystko, co jest Halal (dozwolone) i dobre. Allah mówi: „O ludzie! Jedzcie z tego, co jest na ziemi dozwolone i dobre, i nie chodźcie śladami szatana! Zaprawdę, on jest dla was wrogiem jawnym! ” (Al-Baqarah: 168) Jakkolwiek, Allah zabrania ograniczoną liczbę produktów, które są złe i mogą być szkodliwe dla zdrowia. On Wszechmogący mówi: „Powiedz: Ja nie znajduję w tym, co mi zostało objawione, niczego zakazanego dla człowieka…