Święta

  • Święta

    Sunna Al-Eid

    Jest potwierdzone przez Towarzysza Ibn Umar, żekąpał się rano w dniu Eid. Tabi’ee, Sa’eed ibn al Musayyib powiedział: „Sunną fitr są trzy rzeczy: iść piechotą na modlitwę, zjedzenie przed wyjściem i kapiel.” [Saheeh – Al Firyaabee & al-Irwaa (2/104)] Wiemy, że Towarzysz Ibn Umar ubierał również swoje najlepsze ubraniez okazji dwóch Eids, jak zostało przekazane przez Ibn Hajr w jego Fathul Baaree (2/439). Jest obowiązkiem dla każdego świadomego dorosłego muzułmanina modlić się Świąteczną modlitwę. Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) nakazał każdemu łącznie z kobietami, dziećmi i starszymi brać udział w tej modlitwie. Nawet kobieta podczas jej okresu miesięcznego powinna iść na miejsce zebrania, aby mogła wziąć udział w błogosławieństwach. [Buhari i Muslim] Jest sunną spożyć daktylezanim…

  • Święta

    Id Al Fitr

    „W każdym narodzie obchodzi się jakieś święto, a to (id) jest naszym świętem. ” – powiedział Wysłannik (sall allahu `alejhi wa sallam) do Abu Bakra . [Buhari i Muslim]. Określenie „nasze święto” jest bardzo ważne, ponieważ pokazuje, iż jest to święto Muzułmanów i jest ono oparte wyłącznie o prawo muzułmańskie – szariat. Odkąd święta zazwyczaj określane są według tradycji religijnej, ważną rzeczą jest, abyśmy demonstrowali podczas naszego świętowania wielką wspólną radość, abyśmy odczuli, iż jest to nasze święto i że są one różne od świąt muszrików ( politeistów), Nie obchodzimy pogańskich świąt, takich jak np. Boże Narodzenie czy Hanuka. Nasza wdzięczność okazywana jest wyłącznie Allahowi (subhanahu wa ta`ala) Wysłannik (sall…