Shahada

  • Shahada

    Jak zostać Muzułmaninem?

    Przechodząc na Islam stajesz się muzułmaninem (w języku arabskim muslim), co znaczy poddany Woli Bożej bez względu na rasę, kolor skóry, czy narodowość. Konwersja na Islam nie jest trudna i jedyne, czego potrzebujesz to wiary i minimum wiedzy. Powinieneś wiedzieć, że Islam jest doskonałą religią, która obejmuje wszelkie dziedziny ludzkiej działalności. Islam to wierzenia, rytuały, normy moralne, zasady życia codziennego oraz system społeczny, ekonomiczny i państwowy. Islam jest religią, którą Bóg Wszechmogący zesłał dla swoich stworzeń i dzięki, której człowiek może osiągnąć sukces i być szczęśliwy zarówno w tym jak i w przyszłym życiu. Religią prawdziwą w oczach Boga jest islam! Ci, którym została dana Księga, przez zawiść poróżnili się…