Modlitwa

 • Dua

  Dlaczego nie otrzymujemy odpowiedzi na nasze Dua?

  W Imię Allah Miłosiernego, Litościwego   Modlitwa do kogoś innego niż Allah:   Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) nauczał swojego kuzyna Ibn ‚Abbasa, niech Allah będzie z niego zadowolony: „Gdy prosisz, poproś Allah; i kiedy szukasz pomocy, szukaj pomocy u Allah.” (Tirmidhi) Dlatego, Zawsze proś Allah bezpośrednio nie szukając żadnego pośrednika między nami a Nim.   Allah mówi: „A kiedy zapytają ciebie Moi słudzy o Mnie, to zaprawdę, Ja jestem bliski! Odpowiadam na wezwanie każdego wzywającego, kiedy Mnie wzywa; niech więc oni odpowiedzą na Moje wezwanie i niech we Mnie uwierzą!” (2: 186)   Bycie niedbałym:   Wykonując Dua, powinniśmy zebrać swoje serce, skoncentrować się i świadomie myśleć o Tym, którego prosimy…

 • Dua

  Zasady wykonywania du’a w językach innych niż Arabski w modlitwie.

  Chwała Allahowi.   Po pierwsze:Jeśli wyznawca może dobrze powiedzieć du’a po Arabsku, to nie jest dopuszczalne, żeby wykonywał du’a w jakimkolwiek innym języku.Ale jeśli wyznawca nie jest w stanie wykonać du’a w języku arabskim, nie ma powodu, dlaczego nie powinien wykonać du’a w swoim własnym języku, tak długo jak tylko rozpocznie naukę języka Arabskiego w międzyczasie.W odniesieniu do wykonywania du’a „w językach innych niż arabski po modlitwie, nie ma nic w tym złego, zwłaszcza jeśli to sprawi, że wyznawca będzie bardziej skupiony na swoim dua.   Szejk al-Islam Ibn Tajmijja powiedział:Dopuszczalne jest, aby wykonywać du’a w języku Arabskim oraz w językach innych niż Arabski. Allah zna zamiary wykonującego suplikację i…

 • Modlitwa

  Zasady związane z nie uczestnictwem w Jummuah

  Jaka jest kara za nie uczestniczenie w modlitwie Jummuah. Czy mogę prosić o odpowiedź wraz z hadisem? Chwała Allahowi. Jeżeli osoba, dla której Jummuah jest obowiązkowa nie uczestniczy w niej i nie ma ona ważnego usprawiedliwienia, jest to grzech główny. Kto nie uczestniczy w trzech Jummuah (z rzędu) poprzez zaniedbanie zostaje umieszczona pieczęć na jego sercu i jest on uważany za jednego z ghaafileen (zaniedbujących, niedbałych). Muslim przekazał w swoim Sahih od Abu Hurayrah i Ibn ‚Umara (oby Allah był zadowolony z nich obu), że słyszał Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) mówiącego z minbaru: „Ludzie powinni bezwarunkowo zaprzestać zaniedbywanie Jummuah, albo Allah z pewnością zapieczętuje ich serca, i…

 • Modlitwa

  Warunki modlitwy

  Aby modlitwa była poprawna, obowiązkiem każdego Muzułmanina przed przystąpieniem do modlitwy jest przestrzeganie następujących warunków: 1. Czystość ciała, ubrania oraz miejsca modlenia się.2. Dokonanie łudu (ablucji) lub jeżeli zachodzi taka potrzeba wykonanie ghusl czy wykonanie tajammum w szczególnych przypadkach.Odpowiedni ubiór.Kobieta musi zakryć całe ciało oprócz twarzy i dłoni.Mężczyzna musi zakryć ciało minimum od pępka do kolan oraz powinien okryć ramiona w oparciu o hadis Proroka Muhammada (Pokój z Nim): ,, Nie wolno mi modlić się z podwiniętymi rękawami’’ (Relacjonował Muslim). Nastanie czasu modlitwy.Modlitwa Al-Fadżr (poranna)Pora tej modlitwy trwa od brzasku do wschodu słońca.Modlitwa Al-Zuhr (południowa)Jej pora nadchodzi gdy słońce osiągnie najwyższe swe położenie na niebie (zenit) i trwa do czasu modlitwy…

 • Modlitwa

  Skracanie modlitwy ze względu na płacz dziecka

  Chwała Allahowi Uczeni są zgodni co do tego, że przerywanie modlitwy beż ważnego powodu jest haram (niedozwolone). Jeżeli dziecko płacze a ojciec albo matka nie są w stanie go uspokoić wykonując tym samym modlitwę, mogą ją przerwać z obawy, że dziecko spotkało jakieś nieszczęście, krzywda bądź w obawie że jego płacz może zakłócać innym wykonywanie modlitwy. Jeżeli rodzic jest w stanie uspokoić dziecko ruchem, nie odwracając twarzy z kierunku Kaba to jest to lepsze i nie unieważnia jego modlitwy. Poniższy hadis dowodzi, że Prorok Muhammad (pokój z Nim) starał się przyspieszyć modlitwę jeśli usłyszał płacz dziecka. Relacjonował Abu Qatada, że Prorok (pokój z Nim) powiedział: Gdy wstaję do modlitwy, chcę…

 • Modlitwa

  Modlitwa w butach

  Często powielanym stereotypem jest przekonanie, ze muzułmanie maja obowiązek ściągać buty przystępując do modlitwy, jednak istnieją hadisy, które udowadniają, ze modlitwa w butach jest Sunna Proroka Muhammada (salla Allahu alejhi wa sallam). Wykonywanie modlitwy mając na sobie buty jest dozwolone, jeśli są czyste ( bez nieczystości, jak mocz I kal; zwykły kurz nie jest traktowany jako nieczystość). Podstawą do tej zasady jest hadis przekazany przez Saeed ibn Zayd, który powiedział: “Zapytałem się Anasa: “Czy Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) miał w zwyczaju modlić się w butach?” Odpowiedział: „Tak”. Istnieje również hadis przekazany przez Shaddad ibn Aws, ze Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „Zachowuj się inaczej niż Żydzi,…

 • Modlitwa

  Modlitwa piątkowa (salatul Dżumu’a)

  Dotychczas omawialiśmy modlitwy codzienne. Omówimy teraz piątkowe zgromadzenia modlitewne. Wspólna modlitwa piątkowa jest obowiązkiem każdego muzułmanina. Powstrzymywanie się od uczestnictwa w tej modlitwie nie może być usprawiedliwione. Koran nałożył na wiernych obowiązek regularnego uczestniczenia w zbiorowych modlitwach piątkowych: {O wy, którzy wierzycie! Kiedy zostanie ogłoszone wezwanie do modlitwy – w Dniu Zgromadzenia śpieszcie gorliwie wspominać Boga i pozostawcie wszelki handel! To będzie dla was lepsze, o, gdybyście mogli to wiedzieć!}Koran 62:9 Modlitwa ta przypada w każdy piątek tygodnia, jest ona specjalnie ważnym wydarzeniem ponieważ jest ona: Okazją wyznaczoną przez Boga dla muzułmanów wyrażających wspólnie swoją pobożność.2. Spotkaniem mającym na celu przegląd naszych duchowych osiągnięć minionego tygodnia i przygotowaniem się do następnego…

 • Modlitwa

  Łączenie dwóch modlitw

  Dopuszcza się modlącemu, aby połączył modlitwę az-zuhr i al-asr oraz al-maghrib i al-isza – o czasie pierwszej (takdiman) lub o czasie drugiej (tachiran) – w następujących przypadkach: 1.Na Arafah i w al-Muzdalifa podczas pielgrzymki. Uczeni zgodni są co do tego, gdyż Prorok (pokój z Nim) tak robił. Hanafici są zdania, że łączenie jest uzasadnione jedynie w tych miejscach, nigdzie indziej. 2.W podróży, co do czego zgadza się większość uczonych, oprócz hanafitów. Za tym przemawiają relacje. Za Anasem przekazano, że gdy Wysłannik (pokój z Nim) wyruszał w podróż przed południem to opóźniał az-zuhr do pory modlitwy al-asr, następnie zatrzymywał się i łączył je. Jeśli było już południe to najpierw modlił az-zuhr,…

 • Modlitwa

  Ktoś nie może modlić się o wyznaczonej porze z powodu pracy. Co powinien zrobić?

  PYTANIE Mieszkam w Australii i pracuję w restauracji typu fast-food, gdzie serwuje się głównie drób. Pracuję trzy razy w tygodniu. Za każdym razem zmiana trwa 3-4 godziny bez przerwy (przerw nie ma, bowiem nie przysługuje ona nikomu, kto pracuje mniej, niż 5 godzin).  Z powodu zmiany czasu na letni oraz zmieniających się pór modlitw, w pewnym momencie musiałbym opuścić jedną modlitwę (Asr), która przypada w czasie mojej zmiany. W takim wypadku, czy jest dopuszczalne, bym połączył modlitwy, np. Asr i Magrib? Na razie nie opuściłem jeszcze żadnej modlitwy, bowiem jej czas na razie nie koliduje z moją pracą. Myślę o tym i wywołuje to  mój niepokój. Proszę o wyjaśnienie tej…

 • Modlitwa

  Jak ustalić właściwy czas modlitwy fajr ?

  Czas modlitwy Fajr rozpoczyna się, kiedy drugi brzask (świt) zaczyna się, następuje to wtedy, kiedy biała linia rozprzestrzenia się poziomo wzdłuż prawego i lewego horyzontu. Czas kończy się z chwilą wschodu słońca. Pierwszy brzask (świt) jest fałszywym brzaskiem, wygląda jak biel występująca pionowo na niebie, jak filary. Występuje to mniej więcej 20 minut przedprawdziwym brzaskiem (świtem) (al-fajr al-saadiq), czas ten zwiększa się lub zmniejsza w zależności od sezonu. Jest wiele hadisów, które mówią o tych dwóch brzaskach: prawdziwym i fałszywym. Prorok (pokój i błogosławieństwo Boga z nim) powiedział: „Istnieją dwa brzaski, brzask kiedy jedzenie jest haram (zabronione), a modlitwa jest dozwolona oraz brzask, kiedy modlitwa (chodzi o Fajr) jest zabroniona, a jedzenie…