• Kobieta

  Polskie prawo zezwala na zakrycie głowy na zdjęciu do dowodu osobistego i paszportu

  Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 78, poz. 716) zarządza się, co następuje: „[…]5a. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. (Dz. U. z dnia 1 kwietnia 2003 r.) Nakrycie głowy Jeśli nosisz nakrycie głowy, bo tego…

 • Małżeństwo

  Zasady dotyczące możliwości uzyskania rozwodu przez kobietę

  Pytanie: Jeżeli para różni się w sposobie postrzegania Islamu, jedno z nich dorastało na zachodzie, drugie na wschodzie i nieustannie się kłócą i nie mogą dojść do porozumienia. W którym momencie talaq (rozwód) jest dopuszczalny? Czy jest dopuszczalne dla kobiety prosić męża o rozwód? Czy będzie ona ukarana w Dniu Sądu Ostatecznego? Czy Arsh (tron) Ar-Rahman (Allaha Miłosiernego) zatrzęsie się gdy ubiega się o rozwód? Właśnie to usłyszała od swojego męża ze wschodu jedna z sióstr dorastających na zachodzie.Jazak Allah khayr za Twoją odpowiedź.   Odpowiedź: Wszelka chwała należy się Allahowi Rozwód Muzułmanki z mężem jest odrażającym dla Allaha i z pewnością nie godnym pochwały wydarzeniem. Wynika to z problemów…

 • Rodzice

  Utrzymanie rodziców

  Utrzymanie rodziców Kiedy jest obowiązkiem wydawać na rodziców?   Wydatki dla rodziców są obowiązkowe od chwili, gdy nie są oni w stanie zarobić na życie i zaspokoić własnych potrzeb, a także nawet jeśli są w stanie to zrobić, ale nic nie zarabiają. Ponieważ wśród ludzi są tacy, którzy otwierają firmę, pracują, ale którzy nie zarabiają niczego w tym życiu doczesnym, albo mogą otworzyć firmę i zbankrutować lub pójść daleko do pracy i zachorować. Jeśli pracuje, i nie może tego zrobić właściwie lub nie jest w stanie tego zrobić… Nawet jeśli rodzic jest w doskonałym stanie zdrowia i znajduje się w potrzebie, dziecko ma obowiązek wydać na niego. A Prorok (pokój…

 • Rodzice

  Szacunek dla Rodziców

  „I nakazaliśmy człowiekowi co do jego rodziców: – matka nosiła go poród wielu trudów, a odłączenie jego nastąpiło po dwóch latach – „Bądź wdzięczny Mnie i twoim rodzicom! Do Mnie zmierza wędrowanie!” A jeśli oni będą jednak próbowali zmusić cię, żebyś Mi dodawał współtowarzyszy – o czym nie masz żadnej wiedzy – to nie słuchaj ich! jednak zachowuj się w stosunku do nich na tym świecie w sposób godny! Idź drogą tych, którzy się do Mnie nawrócili. Potem do Mnie powrócicie i Ja obwieszczę wam to, co czyniliście.” (Koran, 31:14-15) „Czcijcie Boga i nie dodawajcie współtowarzyszy! Okazujcie dobroć rodzicom i bliskim krewnym” (Koran, 4:36) Posłuszeństwo względem rodziców „I postanowił twój…

 • Rodzice

  Opieka nad muzułmańskimi seniorami

  Źródło Muzułmańskie czasopismo społeczno-kulturalne AS-SALAM „Opieka nad muzułmańskimi seniorami”, Ahmed Nezar Kobeisy, przekład Katarzyna Szczerek, kwartalnik nr 1 (32) 2015/1436. Zachęcam do zamówienie prenumeraty http://www.as-salam.pl/   Islam kładzie nacisk na to, by troszczyć się i szanować tych, którzy stoją u progu swojej ziemskiej podróży, co stanowi także naukę, jak powinno wyglądać godne szacunku pożegnanie. Ma to również być formą przypomnienia, że wszyscy z nas odejdą pozbawieni rzeczy, które były źródłem przyjemności za życia. Nasze życie – dar od Allaha – jest o wiele lepsze dzięki poświęceniu i ciężkiej pracy naszych rodziców. To oni nas karmili, ubierali, ochraniali i darzyli troską. Z tego powodu Bóg wspomniał o przysługujących im prawach zaraz…

 • Rodzice

  Jak musze traktowac swoich rodziców którzy nie sa muzułmanami i jakie sa moje obowiązki względem nich ?

  Pytanie: Jestem konwertytką, alhamdulillah. Chciałabym wiedzieć jak muszę traktować swoich rodziców którzy nie są muzułmanami i jakie są moje obowiązki względem nich, jeśli nie powstrzymują mnie od praktykowania Islamu ? Twoje pytanie jest bardzo ważne. Wielu muzułmanów wydaje się separować od rodziny i kształtować postawę „my i oni”, myśląc, że nie powinni dobrze traktować swoich niemuzułmańskich rodziców lub przyjaciół, lecz to w żadnym wypadku nie jest poprawne. Jeśli twoi rodzice w mniejszym lub większym stopniu akceptują twoja decyzje, jesteś bardzo błogosławiona. Mogą nie rozumieć do końca twojej decyzji lub nie być z tego powodu całkowicie szczęśliwi, jednak jeżeli nie walczą z tobą lub nie próbują ci uniemożliwiać praktykowanie Islamu, masz…

 • Relacje społeczne

  Unikanie wzajemnej wrogości

  Gdy spór się nasila, jego korzenie wrastają głębiej, jego ciernie stają się jak gałęzie, a ich liczba zwiększa , wtedy świeżość owoców wiary jest dotknięta chorobą. Zaś delikatność, współczucie, zadowolenie i spokój, popierane przez nauki Islamu, zostają zahamowane. Okazywanie czci traci wtedy na swej prawdziwości i nie daje oczekiwanych korzyści. Niejednokrotnie wzajemne spory wytrącają z równowagi osoby uważające się za mądre i doświadczone. Uciekają się one do czynów niskich i płytkich, a czasem ulegają niebezpiecznym pokusą, które w konsekwencji zwiększają trudności i przysparzają kłopotów. Gdy człowiek jest poirytowany, niezadowolony, do wielu spraw staje się uprzedzony, tak że nie zauważy wielbłąda, a zdenerwuje go komar. Takie spojrzenie nie pozwoli zachwycić się…

 • Relacje społeczne

  Społeczne zachowania muzułmanina – relacje małżeńskie

  Moi drodzy to jest dar Boga, że jesteśmy wyznawcami tej pięknej religii. Islam uczy nas wszystkiego, nie ma rzeczy, jakiej by Allah zapomniał nas nauczyć. Aktualnie kontynuujemy temat „zachowania społeczne muzułmanów”, ogólne maniery, etyka, zachowanie muzułmanów, jak my jako muzułmanie powinniśmy się zachowywać.  Relacje między mężem i żoną. Spójrzmy na Adama (pokój z nim), kiedy został stworzony, był bardzo samotny i robił dua (wznosił prośby) do Boga o usunięcie samotności z jego życia i Bóg odpowiedział na jego prośby. Bóg podarował mu Hawa (Ewa) (pokój z nią) jako podarunek. I z tego powodu mężczyźni zawsze powinni dbać o kobiety, swoje żony, jako podarunek od Boga. Jeśli zrozumiemy, że nasze żony…

 • Relacje rodzinne

  Życie Rodzinne – charakterystyka

  Istnieje wiele definicji i opisów rodziny. W naszym przypadku przyjmujemy następującą, uproszczoną charakterystykę: Rodzina jest społeczną grupą ludzi, której członkowie połączeni są więzami krwi i małżeństw. Więzi rodzinne zakładają istnienie wzajemnych zespołów oczekiwańoraz praw i obowiązków nakazanych przez religię, umocnionych prawodawstwem przestrzeganym przez członków tej grupy. Zgodnie z tym, członków rodziny dotyczą pewne wzajemne zobowiązania. Pozwala to określać ich tożsamość, wysokość udziałów, uczestnictwo w naradach oraz dziedzictwo, sfery uczuć okazywanych dzieciom, świadczenia zabezpieczające los starców, a także sferę działań intensyfikujący wysiłki rodziny na rzecz jej spokojnej egzystencji. Łatwo można więc zauważyć, iż podstawą rodziny w islamie są więzy krwi i związki małżeńskie. Adopcja, sojusze, prywatne stosunki seksualne, tak zwane „małżeństwa próbne„czy też małżeństwa zawarte…

 • Relacje rodzinne

  Stosunki pomiędzy rodzicami i dziećmi

  Prawa dziecka, obowiązki rodziców Ogólny stosunek Islamu wobec dzieci może być ujęty w kilku zasadach: Po pierwsze, Boży nakaz głosi, iż dziecko nie może być przyczyną szkody dla rodziców (św. Koran, 2: 233), po drugie, rodzice nie powinni szkodzić swym dzieciom. Święty Koran jasno mówi, że rodzice nie zawsze wolni są od przesadnej nadopiekuńczości jak i też od lekceważenia swoich obowiązków wobec dzieci. Po trzecie, na podstawie tych dwóch poprzednich ustaleń została sformułowana pewna myśl przewodnia dotycząca traktowania dzieci. Wskazuje ona na fakt mówiący, iż dzieci są zarówno radością życia i źródłem dumy rodzicielskiej jaki też nasionami próżności, przyczyną fałszywego poczucia bezpieczeństwa, a także fontanną zmartwień i pokus. Jednakże radość życia jest większą siłą ducha i przyczyną ostrożności rodziców,pozwalają…