Dobre uczynki

 • Codzienność,  Dobre uczynki

  Zło dobrem zwyciężaj

  Tafsir Ibn KathirSurat Fussilat, 41:34-36 {Odsuwaj więc gorszy czyn tym, co jest lepsze.} znaczy, jeśli ktoś ciebie źle traktuje, odsuwaj to dobrze go traktując, jak to powiedział `Umar, „Nie ma lepszej kary wobec tego który nieposłuszny jest Bogu względem ciebie, niż twoje posłuszeństwo Bogu względem niego.” {Wtedy ten, który jest tobie wrogiem, będzie jak bliski przyjaciel.} znaczy, jeśli dobrze będziesz traktował tych, którzy ciebie źle traktują, twój dobry uczynek doprowadzi do zgody, miłości i empatii. Człowiek ten stanie się jak bliski przyjaciel, współczując tobie i okazując litość. Następnie Allah mówi: {Lecz tego nie dano nikomu innemu, jak tylko tym, którzy są cierpliwi} znaczy, że nikt nie przyjmuje tej rady, i nie postępuje według niej,…

 • Codzienność,  Dobre uczynki

  Utrzymuj swoje dobre uczynki w sekrecie

  IHLAS: jest kiedy nie oczekujesz, ze ktoś inny będzie świadkiem twoich uczynków oprócz Allah i że nie oczekujesz,ze ktos cię za nie wynagrodzi z wyjątkiem Allah. Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: ”Ktokolwiek z was jest w stanie uczynić dobry uczynek trzymajc go w sekrecie, niech to zrobi.” [Sahih al-Jami’] Abdullah ibn al-Mubarak: “Rozwijaj miłość do skromności, bycia ukrytym przed ludźmi i nielubienia sławy. Nie pokazuj, że kochasz skromność w ten sposób, że podnosisz siebie ponad innych.” [Al-Atqiya’ al-Akhfiya’ by Dr. Sa’id ‘Abd al-‘Adhim] {Ich boki wyrywają się z pościeli ,oni wzywają swego Pana z obawą i nadzieją  i rozdają z tego, w co ich zaopatrzyliśmy. I żadna dusza…

 • Codzienność,  Dobre uczynki

  Które z dobrych uczynków są najbardziej skuteczne w wymazywaniu grzechów?

  Po pierwsze:Allah, niech będzie wywyższony, wymazuje grzechy poprzez żal za grzechy, nieszczęścia, dobre uczynki, które wymazują grzech i inne.Ibn al-Qayim (oby Allah się nad nim zmiłował) powiedział: „Ślady grzechu mogą być usunięte poprzez szczerą skruchę, szczere zaświadczenie o Jedności Allah (Tawheed), dobre uczynki które wymazują grzech, nieszczęścia które wymazują grzech, wstawiennictwo tych, którzy wstawiają się wśród tych, którzy potwierdzają jedność Allah, i wreszcie, jeśli jest on ukarany za jakikolwiek grzech, zostanie wyprowadzony z Piekła ze względu na jego Tawheed (afirmacja Jedności Allah).Koniec cytatu z Hidaayat al-Hayaari, str. 130 Dobre uczynki które wymazują grzech uwzględniają wudoo’, pięć codziennych modlitw, Hajj i Umrah. Największym dobrym uczynkiem jest Tawheed (afirmacja Jedności Allah) i…

 • Codzienność,  Dobre uczynki

  Filantropia – sposobem na powiększenie majątku

   Czasem przychodzi taka myśl, że dawanie jałmużny uszczupla nasz stan posiadania, zbliża do ubóstwa, odbiera ten rodzaj spokoju i pewności, której doświadcza się w blasku bogactwa. Myśl taka powstaje za sprawą szatana i wzrasta w umysłach płytkich i chciwej natury. Jest faktem, ze jałmużna to środek uzyskania pożywienia i rozwoju. To zdawanie bogactwa jest długą i szeroką drogą. Ten, kto rozdaje dary Allaha szczodrze obiema rękami, będzie miał zawsze ręce pełne jego darów. Jest on wciąż otoczony łaską i błogosławieństwem Allaha. Jeden hadis mówi: „ O trzy sprawy mogę złożyć przysięgę. Żadne ludzkie bogactwo nie może być pomniejszone jałmużną. Cierpliwość w obliczu zagrożenia jest poważana przez Allaha. Temu, kto daje…