Charakter i Emocje,  Codzienność

Do tych, którzy są w rozpaczy…

Musisz zaufać Allahowi i mieć pozytywna nadzieje w Niego, bo zaprawdę Allah jest taki w jaki sposób Jego sługa myśli o Nim. Nigdy nie trać nadziei, nie wątp w pocieszenie i Miłosierdzie Allaha, ale raczej zaufaj w Wiecznie Żyjącego, Samoistnego i Najbardziej Miłosiernego i proś Allaha o zapewnienie ci wsparcia, sukcesu i siły oraz aby otworzył dla ciebie drzwi do rozwiązania problemów.

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) pewnego dnia wszedł do Meczetu i zobaczył Abu Umammah i powiedział: „O Abu Umammah, dlaczego siedzisz w meczecie kiedy nie ma czasu modlitwy? On odpowiedział: „O Proroku, smutek i długi przezwyciężyły mnie.” Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) odpowiedział: „Nie powinienem cię nauczyć pewnych słów, jeśli powiesz je, Allah usunie twoje troski i ureguluje twoje długi?” „Powiedz: O Allahu, szukam schronienia u Ciebie przed lękiem i troską, słabością i lenistwem, skąpstwem i tchórzostwem, ciężarem długów i opanowaniem (pokonaniem) przez człowieka.”

Piękne, błogosławione słowa i modlitwa, która jest wysłuchana z Woli Allaha. Nie ma sługi Allaha, który wypowie te słowa, wierzy w nie i w ich znaczenie, aby Allah nie pomógł mu i nie znalazł wyjścia z kłopotów.

Abu Umammah powiedział: „Powiedziałem te słowa i Allah uwolnił mnie od zatroskania i ciężaru długów.”

O Allahu, szukam schronienia u ciebie przed al-hamm. Al-hamm to jest to, co ciąży na twoim umyśle, o tym, co mogłoby się stać. A al-hazan jest z tego, co już wystąpiło, wiec obie sytuacje zostały skierowane odnośnie trosk o tym, co się wydarzyło i co może się wydarzyć.

Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) nakazał szukać schronienia u Boga przed tym: „O Allahu, szukam schronienia u Ciebie przed al-hamm”, ponieważ ludzie są słabi i otoczeni troskami tego świata, jak tylko człowiek pokona jedne troski, zaraz wpada w inne i gdy jest uwolniony od trudności to przychodzą inne.

{Zaprawdę, stworzyliśmy człowieka w udręce!} [Quran, interpretacja znaczenia 90:04]

Ale nikt nie jest w stanie odpędzić zmartwienia i usunąć troski, jak tylko Wiecznie Żyjący, Samoistny, Ten, Którego ani drzemka ani sen nie dosięga. Allah chce dobra dla was, kiedy was testuje i che dać wam cierpliwość, abyście zobaczyli poprzez nieszczęścia i żeby wasze serca zwróciły się ku Allahowi. Allah chce dobrze dla was, kiedy zwraca waszą uwagę ku Niemu, a wy zwracacie się w bólu do Niego i skarżycie się Jemu o swoim smutku.

 

Allah jest bardziej Miłosierny dla was niż wy dla siebie samych.

Jeśli sługa prosi ze szczerym sercem i głęboką wiarę Allaha, Allah nie zawiedzie go, a bramy niebios otworzą się dla niego. Jeśli prosi Allaha szczerze, a jego obawy opanowały jego ciało przez chorobę jego ciała lub ból i kiedy doktor zdiagnozował jego chorobę, a trudności pokonały go lub problemy w jego rodzinie opanowały go, do tego stopnia,  że jego problemy i zmartwienia doprowadzają go do płaczu i czynią go smutnym i jeśli kieruje szczerze i z pewnością swoje akty czci prosto do Allaha, żali się tylko Jemu, to jest to sens testów. Celem testów jest to, że uciekasz się tylko do Allaha, że skarżysz się tylko Jemu i że odwracasz się ku Allahowi i pamiętasz o Wielkości Allaha.

Jeśli problemy są ogromne to pamiętaj o Allahu, Który jest Najpotężniejszy, pamiętaj, że Allah słucha i widzi ciebie i że jest Miłosierny. Allah chce jedynie, abyś poprzez cierpienie i cierpliwość zbliżył się i zwrócił jedynie do Niego. Bo najszczęśliwszym człowiekiem na tym świecie jest ten, kto zwrócił swą twarz ku Allah i kto podporządkował swoje serce Jemu.

{A kto lepiej wyznaje religię aniżeli ten, kto poddał swoje oblicze Bogu, czyniąc przy tym dobro} [Quran, interpretacja znaczenia 4:125]

Oznacza to, że jest on pewien, ze rozwiązanie pochodzi od Allah. Zaprawdę, gdy Allah zarządził zakończenie twoich kłopotów, pomoc przyjdzie z najmniej oczekiwanej strony.

Jeśli ludzie starają się ciebie poniżać, wiedz, że to nie oni są tymi, którzy poniżają czy wywyższają. A jeśli ludzie drwią z ciebie, a ty ich prosisz o pomoc, wiedz, ze oni nie posiadają mocy, aby pomóc, czy zaszkodzić nawet sobie i nie mają mocy, aby dać, wziąć lub przywrócić życia. I jeśli trudności i kłopoty pokonają cię, pamiętaj, ze masz Pana, Który nie zawiedzie cię i że masz Pana, który przyjmuje wszystkie żale i Który słyszy to, co jest najbardziej ukryte w sercu. Pamiętaj, że Allah ukazuje miłosierdzie, kocha cię i kocha kiedy wołasz Go i kiedy zwracasz się ku Niemu i składasz prośby do Niego.

 

{On jest Tym, który wysłuchuje uciśnionego, kiedy Go wzywa, który odsuwa zło i który czyni was namiestnikami na ziemi. Czy istnieje jakiś inny bóg obok Boga?} [Quran, interpretacja znaczenie 27:62]

 

Allah wspomniał o trudnościach Hioba i powiedział:

{I Hioba…kiedy wzywał on swojego Pana: „Oto dotknęło mnie utrapienie, a Ty jesteś Najmiłosierniejszy z miłosiernych!” I wysłuchaliśmy go, i odsunęliśmy od niego utrapienie, które go dręczyło; i daliśmy mu jego rodzinę dwakroć liczniejszą; przez Nasze miłosierdzie i jako napomnienie dla czcicieli.} [Quran, interpretacja znaczenia 21:83-84]

Niektórzy uczeni mówią, że: „i jako napomnienie dla czcicieli” oznacza, że jeśli będziesz wołał do Allaha z pewnością jaką miał Hiob, to otrzymasz ten sam wynik. To jest to, co powinno się pamiętać podczas każdych przeciwności. Jedynie pewność, że Allah jest bardziej miłosierny dla ciebie niż ty sam dla siebie, może odsunąć twoje zmartwienia. Jeśli jesteś szczery wobec Allaha, On nie zawiedzie. On przychodzi z pomocą poprzez sposoby jakich się nie spodziewasz.

Nie ma człowieka, który zwraca się do Allaha ze szczerością i pewnością w chwilach trudności, żeby Allah nie dał mu dwóch z tych rzeczy:

 

  • Jeśli Allah wie, że jest lepiej dla człowieka usunąć jego kłopoty, usunie je natychmiast, lub

 

  • Jeśli Allah wie, że dla człowieka jest lepiej, aby trudności przedłużyły się, podaruje mu pewność, iman (wiarę) i poddanie się, tak że człowiek poczuje trudności jako błogosławieństwo i radość.

Zawsze miej nadzieję w Allaha Subhan wa ta’la.

Źródło: na podstawie wykładu Sh. Muhammada Al-Shinqitee

Tłumaczenie: Izabela Sanak

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *