Charakter i Emocje,  Codzienność

18 źródeł Barakah!

Gdybyśmy mieli szukać Islamskiej definicji Produktywności, to można by prawdopodobnie porównać słowo „barakah” lub błogosławieństwo. Będąc w stanie osiągnąć więcej z kilku źródeł, robiąc więcej w krótkim czasie, i generować dużo przy niewielkim wysiłku z pewnością jest błogosławieństwem od Allah (Subhanahu Wa Ta’ala). Ale Barakah w jakiś sposób zaczęła stawać się utraconym skarbem w tych dniach; wszyscy jej szukają, ale nikt nie wydaje się jej znaleźć! Zawsze słyszysz jak ludzie skarżą się/narzekają, że nie ma barakah w ich życiu, nie ma barakah w ich śnie, nie ma barakah w ich pieniądzach i całej reszcie.

W tym artykule, spróbujemy rozwiązać tę tajemnicę In Shaa Allah: dowiemy się, czym Barakah jest i gdzie można ją znaleźć! Czym jest Barakah?

Znany Daee wyjaśnia to w następujący sposób:

والبركة: هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء; فإنها إذا حلت في قليل كثرته, وإذا حلت في كثير نفع, ومن أعظم ثمار البركة في الأمور كلها إستعمالها في طاعة الله عز وجل.

„Barakah jest powiązaniem Bożej dobroci do rzeczy, więc jeśli występuje w czymś małym, to zwiększa ją. A jeśli występuje ona w czymś daje temu wiele korzyści. I największymi owocami Barakah we wszystkim rzeczach jest użycie barakah w posłuszeństwie Allah (Subahanahu Wa Ta’ala) „

Źródła Barakah

Jestem osobą mocno wierzącą, że Barakah nie jest zagubionym skarbem, jest ona tuż przed naszymi oczami! Ten skarb jest dostępny i gotowy, aby być przekazany do tego, który na niego pracuje. Poniżej wymienię kilka źródeł Barakah. Nie jest to lista wyczerpująca, dlatego mam nadzieję, że może przyczynisz się do niej ze swoimi uwagami In Shaa Allah, więc będziemy mogli poszerzyć naszą wiedzę na temat tego wielkiego skarbu na Productive Muslim.com!

1. Dobre Intencje

Jeśli chcesz aby Barakah została do czegoś dołączona, musisz mieć dobre intencje.

Dokładniej, upewnij się, że czyn jest przeznaczony ze względu na Allaha (Subhanahu Wa Ta’ala). Patrząc ponownie na definicję Barakah, możesz się domyślać, że bez zamiaru na to co mamy i co robimy przez wzgląd na Allaha, „Boskiej dobroci” nie będzie można znaleźć w naszych czynach.

2. Pobożność i Wiara w Allah

Allah mówi w Koranie: „A jeśliby mieszkańcy tych miast uwierzyli i byli bogobojni, to otwarlibyśmy dla nich z pewnością błogosławieństwa nieba i ziemi….” (Koran, Sura Al-A’raf 7:96 – tłum.Bielawski). I On mówi w Koranie: „A temu, kto się boi Boga, On przygotuje jakieś wyjście.I da mu zaopatrzenie stąd, skąd on się nawet nie spodziewa.”(Koran, Sura Al-Talaq, 65:2-3 – tłum.Bielawski).

3. Pokładanie ufności w Allah

Allah mówi w Koranie: „I da mu zaopatrzenie stąd, skąd on się nawet nie spodziewa. A temu, kto ufa Bogu, On sam wystarczy! Oto Bóg powoduje spełnienie swojego rozkazu! Bóg ustanowił miarę dla każdej rzeczy. ” (Koran,Sura Al-Talaq 65: 3,-tłum.Bielawski)

Prorok Muhammad (pokój z nim) powiedział: „Gdybyś tylko pokładał w Allah prawdziwe zaufanie, On mógłby zapewnić zaopatrzenie dla was tak jak On to robi z ptakami: One wylatują rano głodne i wracają po południu z pełnymi żołądkami. (Ahmad, An-Nasa’i Ibn Majah, Al-Hakim i At-Tirmidhi)

4. Czytanie Koranu

Jest to fontanna/źródło Barakah! Ale Subhana Allah, rzadko z niego pijemy! Allah mówi w Koranie: „To jest Księga, którą zesłaliśmy, błogosławiona; stwierdzająca prawdziwość tego, co zostało przed nią zesłane;…” (Koran,Sura Al-An’am 6:92-tłum.Bielawski).

Czytaj więc Koran i patrz jak błogosławieństwa i Barakah Allah wkraczają do twojego życia. Im dalej jesteśmy od tej Księgi Przewodnika, tym mniej Barakah będziemy mieć w naszym życiu.

5. Mówienie Bismillah

Kiedy mówisz „Bismillah” przed rozpoczęciem jakiejkolwiek czynności, wzywasz imię Allah wykonując tę czynność; nie tylko ta aktywność będzie błogosławiona, ale szatan nie będzie miał w niej udziału! Więc zawsze mów „Bismillah” zanim cokolwiek zrobisz! Subhana Allah, łatwo nam zapomnieć powiedzieć „Bismillah”. Czasami jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że to mówimy, że nie pamiętamy czy to powiedzieliśmy, czy nie! Staraj się być świadomy mówiąc: „Bismillah” i rozumieć, co mówisz, przed wykonaniem danej czynności.

6. Jedzenie z Ludźmi

Każdy, kto miał doświadczenie zapraszać gości do swojego domu będzie wiedział jedną rzecz. Bez względu na to, że myślisz jak mało jedzenia przygotowałeś dla swoich gości, to zawsze jest go więcej niż wystarczająco! (Uwaga: to nie jest pretekst aby być skąpym, gdy zapraszasz gości często, w rzeczywistości powinniśmy postępować zgodnie z Sunną naszego Proroka Ibrahima (pokój z nim), którego, gdy odwiedzili aniołowie przygotował duży posiłek dla nich). Co mam tutaj na myśli to błogosławieństwo, które występuje podczas jedzenia razem, potwierdzone w hadisie Proroka Muhammada (pokój z nim), który powiedział: „Jedzcie razem, bo błogosławieństwo jest w Jamma’a (zgromadzenie lub bycie razem) … „a w innym hadisie:” Ktokolwiek ma wystarczająco dużo jedzenia dla dwóch osób, powinien wziąć trzecią, a kto ma wystarczająco dużo jedzenia dla czterech osób, powinien podjąć nim piątego lub szóstego (lub powiedział coś podobnego) „(Bukhari, Tom 4, Księga 56. Numer 781).

7. Uczciwość w Handlu

Jest to dla wszystkich ludzi biznesu (uwzględniając eBayers!). Nie należy zakładać, że kłamstwa i oszukiwanie ludzi uczyni nasz handel opłacalnym. Wręcz przeciwnie, to usunie błogosławieństwo od twojego handlu. Prorok Muhammad (pokój z nim) powiedział: „Kupujący i sprzedający mają możliwość odwołania lub potwierdzenia transakcji, chyba że się rozdzielą, a jeśli mówili prawdę i jasno mówili o wadach towarów, wówczas będą pobłogosławieni w transakcji, a jeśli kłamali i ukrywali pewne fakty, ich transakcja zostanie pozbawiona błogosławieństwa Allaha „. (Bukhari, Tom 3, Księga 34, Number 293)

Tak, trudno jest być uczciwym, kiedy starasz się coś sprzedać, ale uwierzcie mi, że warto.

8. Dua

Proś Allah o barakah! Jeśli wziąć pod uwagę niektóre z Dua Proroka Muhammeda (niech pokój będzie z nim) można zauważyć, że Prorok wykorzystywał Dua dla barakah. Zawsze mówimy: „Niech Allah cię błogosławi!” No cóż, wiecie co? To źródło Barakah! Również, gdy jesteś zaproszony do czyjegoś domu, Prorok Muhammad (pokój z nim) zalecał nam, aby robić następujące Dua dla gospodarza: „O Allah,błogosław im, to w co ich zaopatrzyłeś, przebacz im, i zmiłuj się nad nimi. „

9. Halal Dochód / Pieniądze

Prorok Muhammad (pokój z nim) powiedział: „O ludzie, Allah jest dobry i dlatego On akceptuje tylko to, co jest dobre” (Uczeni mówią, że odnosi się to do Halal dochodów i ważności tego).

Uczony stwierdził również, że kto zjada Haram, jego kończyny będą nieposłuszne Allah, czy mu się to podoba czy nie, i że ten, kto spożywa Halal i dąży do uzyskania dochodu Halal, jego kończyny będą robić dobrze i otrzyma on pozwolenie na poszukiwanie dobroci.

Ta koncepcja twoich kończyn będących „pobłogosławionymi” i umożliwiająca czynienie dobra jest prawdziwym błogosławieństwem i Barakah do którego wszyscy powinniśmy dążyć. Przypomina mi się historia starego człowieka, który skoczył na dużą odległość, tak że młody człowiek nie był go w stanie przeskoczyć. Gdy młody mężczyzna zapytał starca jak to zrobił, odpowiedział: „To są nasze kończyny: chroniliśmy je przed popełnianiem grzechów, gdy byliśmy młodzi, więc Allah utrzymał je dla nas na starość”.

10. Podążanie za Sunną Proroka Mohammeda we wszystkim

Mówiłem to wcześniej i powiem to jeszcze raz, najbardziej Produktywnym Człowiekiem w historii ludzkości jest nasz ukochany Prorok Muhammad (pokój z nim). Dlatego też, w prosty sposób podążanie za jego stylem życia i aktami Sunny o których tak często słyszymy, uzyskujemy doskonałe źródło Barakah!

Niektóre z tych aktów Sunny obejmują: jedzenie SUHUR, jedzenia prawą ręką z boku talerza, wyjście na Eid Salah, oblizywanie palców po zakończeniu posiłku, spanie na prawej stronie, używanie Miswak i wiele innych. Zwróć uwagę na te akty Sunna i podążaj za nimi, aby naśladować życie najbardziej błogosławionego człowieka na ziemi, które jest z pewnością źródłem błogosławieństwa!

11. Modlitwa Istikhara

Modląc się istikhara we wszystkich sprawach, a następnie pozostawiając wynik Allah, jak i przyjmując Jego Dekret jest doskonałym źródłem Barakah. Prorok Muhammad (pokój z nim) nauczył nas tego pięknego Dua, które pomaga nam podejmować decyzje i nie żałować wyborów jakich dokonujemy w następującym hadisie:

Przekazane zostało, że Jabir Ibn Abdullah powiedział: „Prorok (pokój z nim) zalecił nam modlić się o kierownictwo we wszystkich naszych problemach, tak jak chciałby nas nauczyć rozdział z Koranu. On (niech pokój będzie z nim) mówił: „Jeśli ktoś z was zamierza podjąć jakąś sprawę to niech modli się dwie jednostki nadobowiązkowe (dwa rak’ah opcjonalnie nafil) modlitwy po której powinien wznosić suplikację/błaganie:

„O Allah, proszę Cie o wskazówkę z Twojej wiedzy, z Twojej mocy i proszę Cię o Twoją niezmierzoną szczodrość albowiem Ty możesz a ja nie. Ty wiesz a ja nie wiem, i Ty znasz to co niewidzialne. O Allah! Jeśli Wiesz, ze sprawa ta (…) jest dobra dla mojej religii, mojego życia i życia przyszłego, wówczas przeznacz ją dla mnie, ułatw ją dla mnie i pobłogosław ją dla mnie. Allahu, a jeśli wiesz, że to jest dla mnie złe w mojej religii oddal ją ode mnie i pozwól mi być z dala od niej. I przeznacz mi to co dobre, i spraw abym był z tego zadowolony „.

Ten, kto szuka wskazówek od swego Stwórcy i radzi się swoich współwyznawców, a potem pozostaje mocny w swej determinacji nie żałuje, Allaha powiedział: „(…) I zasięgaj ich rady w każdej sprawie! A kiedy poweźmiesz decyzję, to zaufaj Bogu!… „[Koran 3: 159, tłum.Bielawski]

12. Dziękując Allah w czasie dostatku

Allah mówi w Koranie: „(…)”Jeśli będziecie wdzięczni, to Ja obdarzę was więcej; (…) (Koran, Sura Ibrahim 14:7, tłum.Bielawski)”.

Uczony powiedział mi kiedyś, że jeśli ktoś przyjrzy się temu wersowi, arabskie słowo które jest użyte do potwierdzenia, że Wola Allah sprzyja osobie, która jest mu Wdzięczna jest w rzeczywistości w postaci przysięgi – „La azidannakum”. Więc Allah obiecuje osobie, która jest Mu wdzięczna wzrost w dobroci i błogosławieństwie, a Allah nigdy nie łamie Jego obietnic.

13. Dobroczynność

W hadisie Qudsi (nr 11) Allah mówi: „Synu Adama, wydawaj (na dobroczynność, jałmużnę), a Ja wydam na ciebie”.Kiedykolwiek jesteś „spłukany”, lub czujesz że Barakah jest zabrana z twojego życia i pilnie potrzebujesz, aby powróciła , najszybszą drogą zdobycia Barakah w twoim życiu jest uzyskanie jej poprzez rozdawanie jałmużny. Na przykład, powiedzmy Barakah została usunięta z twojego życia z powodu grzechu jaki popełniłeś; dobroczynność oczyszcza twoje grzechy, dodaje dobre uczynki i jest źródłem Barakah.

Nie mogę opisać natychmiastowej gratyfikacji dawania jałmużny i Barakah jaka po niej następuje. Spróbuj teraz!

14. Zawiązywanie więzi pokrewieństwa

Przekazane przez Abu Huraira: Prorok powiedział: „Przekazał Abu Hurajra: Prorok rzekł: „Bóg zakończył dzieło stworzenia, a gdy stworzył rahm (łono), rzekło: Uciekam się do Ciebie przed wszystkimi, którzy zrywają ze mną więzy. I Bóg rzekł: »Czy zadowoli cię, jeśli zacieśnię więzy z tymi, którzy będą je zacieśniać z tobą, i zerwę więzy z tymi, którzy z tobą je zerwą?« Odpowiedziało: Tak, mój Panie. I Bóg rzekł: »Zatem to jest dla ciebie»”. Posłaniec Boga dodał: „Recytujcie, jeśli chcecie: {Do czego was doprowadziło nieposłuszeństwo; roznosicie zgorszenie po ziemi i gwałcicie więzy krwi [zrywacie więzi pokrewieństwa i braterstwa] tak święte.}”(Bukhari, tom 6. Księga 60. Numer 354)

15. Wstawanie wcześnie rano

Prorok Muhammad (pokój z nim) powiedział: ” Allah uczynił wczesne godziny błogosławionymi dla mojej Ummah” (Ahmed).

Ten Hadith właśnie zachęcił mnie do utworzenia Productive Muslim.com! Takie skarby produktywności są źródłem błogosławieństw, których powinniśmy poszukiwać, aby nasze życie było produktywne. Wczesne wstawanie jest ważnym krokiem do uzyskania błogosławieństwa i dobrego samopoczucia przez cały dzień.

Spróbuj obudzić się na Tahajjud, a następnie pracuj w godzinach przed Fajr Salah. Jeśli nie możesz, to przynajmniej obudź się na Fajr i pozostań aż do świtu, zanim wrócisz do snu. Godziny te są wypełnione Barakah. Jeśli jesteś w stanie iść do pracy w tych godzinach to zrób to, wykonasz o wiele więcej pracy niż cały dzień razem wzięty!

16. Małżeństwo

Allah mówi w Koranie: „Żeńcie samotnych spośród was, jak też ludzi prawych spośród waszych niewolników i niewolnic. Jeśli są biedni, to wzbogaci ich Bóg Swoją łaską. Bóg jest Wszechobejmujący, Wszechwiedzący!. „(Koran, Sura An-Nur 24:32,tłum.Bielawski)

17. Salah

Allah mówi w Koranie: „Nakaż swojej rodzinie modlitwę i bądź w niej wytrwały! My nie żądamy od ciebie żadnego zaopatrzenia; to My damy tobie zaopatrzenie! A ostateczny wynik przypada bogobojności!” (Koran, Sura Taha 20:132 – tłum.Bielawski). Aby zilustrować ten punkt dotyczący Salah dalej, po prostu wyobraź sobie życie bez tego wielkiego aktu ibadah. Skąd Barakah będzie pochodzić? Dla tych z was, którzy wciąż są niezdecydowaniu w swoim Salah, proszę wrócić na właściwy tor; to jest twoje życie do ostatecznego miejsca przeznaczenia w zaświatach, a także codzienny pokarm dla duszy.

18. Proszenie Allah o przebaczenie

Prorok (pokój z nim) powiedział: „Jeśli ktoś ciągle prosi Allah o przebaczenie, Allah wyznaczy mu wyjście z każdej trudnej sytuacji, oraz uwolni z każdego lęku i zapewni mu to czego się nie spodziewa. „

___________________________________________________________________________

Źródło: http://productivemuslim.com/18-sour…

Autor: Abu Productive is the nickname of the founder & CEO of ProductiveMuslim.com, Mohammed Faris. He is an international speaker, author, and coach dedicated to boosting productivity in the Ummah. He’s also the author of the book „The ProductiveMuslim: Where Faith Meets Productivity” Get your copy here (ProductiveMuslimBook.com)

Tłumaczył: A. Soliman

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *