Charakter i Emocje

 • Charakter i Emocje

  Pojęcie życia

  Życie jest wspaniałą demonstracją Bożej mądrości i wiedzy oraz żywym odbiciem Jego stworzenia i siły. On jest Dawcą i stworzycielem życia. Nic nie zostało stworzone przez przypadek i nikt nie stworzył sam siebie oraz kogoś jeszcze. Życie jest drogim i wspaniałym kapitałem. Żadna wrażliwa i normalna osoba nie zamierza go utracić przez przypadek. Również ci, którzy czują się zdesperowani i zrozpaczeni oraz próbują popełnić samobójstwo, do ostatniej minuty starają się odzyskać ich egzystencję i pragną złapać drugą szansę życia. Allah obdarzył człowieka życiem i tylko On jest Odpowiedzialnym za jego odebranie, nikt poza Nim nie jest uprawiony do zniszczenia go. Tłumaczy to dlaczego islam zakazuje samobójstw i samozagłady oraz zaleca…

 • Charakter i Emocje

  Aspekt Moralny Islamu

  Islam został objawiony po to, by udoskonalić system moralny. Prorok (SAAWS) powiedział: Zostałem wysłany, by udoskonalić i dopełnić szlachetne cechy moralności. (Hakim) Każda dobra cecha jest przez islam wychwalana a każda zła jest potępiana. Allah mówi: Trzymaj się przebaczenia! Nakazuj dobro, a odsuwaj się od nieświadomych! (7:199) Pewnego razu Prorok (SAAWS) zadał swym towarzyszom pytanie, czy wiedzą, kim jest bankrut? Towarzysze odparli, że jest nim ten, kto stracił swój majątek. Wtedy Prorok (SAAWS) wyjaśnił im: …Bankrut to muzułmanin, który przychodzi do Boga w Dniu Sądu z modlitwami, jałmużną i postem, ale po drodze skrzywdził jednego, zagarnął własność drugiego, przelał krew innego i uderzył tamtego. Wtedy Bóg odda poszkodowanym z jego…

 • Charakter i Emocje,  Codzienność

  Jak osiągnąć szczęście?

  Każdy pragnie osiągnąć szczęście, zrobiono wiele filmów, napisano wiele książek, porad na ten temat. Ogólne przesłanie brzmi, że jeśli dobrze wyglądasz, jesteś bogaty i sławny, to wówczas musisz być szczęśliwy. BOGACTWO Niektórzy ludzie myślą, że jeśli zdobędą dobrą sytuację materialną, będą mieć dobre auto, piękny dom itp., wówczas osiągną szczęście. Ale w rzeczywistości, czym więcej mamy, tym więcej pragniemy zdobyć. Tak jak powiedział Prorok (sallah Allahu alejhi wa sallam), że jeśli syn Adama miałby nawet górę złota, to nadal chciałby więcej. Bogactwo wiążę się również ze stresem wynikającym z obawy przed utraceniem tego majątku i z chęci ciągłej ochrony tego, co mamy.  Jeśli człowiek potrafi wypośrodkować chęć posiadania majątku, to…

 • Charakter i Emocje,  Codzienność

  Do tych, którzy są w rozpaczy…

  Musisz zaufać Allahowi i mieć pozytywna nadzieje w Niego, bo zaprawdę Allah jest taki w jaki sposób Jego sługa myśli o Nim. Nigdy nie trać nadziei, nie wątp w pocieszenie i Miłosierdzie Allaha, ale raczej zaufaj w Wiecznie Żyjącego, Samoistnego i Najbardziej Miłosiernego i proś Allaha o zapewnienie ci wsparcia, sukcesu i siły oraz aby otworzył dla ciebie drzwi do rozwiązania problemów. Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) pewnego dnia wszedł do Meczetu i zobaczył Abu Umammah i powiedział: „O Abu Umammah, dlaczego siedzisz w meczecie kiedy nie ma czasu modlitwy? On odpowiedział: „O Proroku, smutek i długi przezwyciężyły mnie.” Prorok (salla Allahu alejhi wa sallam) odpowiedział: „Nie powinienem cię…

 • Charakter i Emocje,  Codzienność

  Zastąpienie surowości łagodnością

  Ludzie reagują bardzo różnie w sytuacjach smutku i bólu. Niektórzy dają się sprowokować całkiem zwykłym rzeczom, nie zważają na nic i w pospiechu podejmują nierozważne kroki. Lecz są także tacy, którzy przechodząc przez nieszczęście i troski życia, nie zapominają zachowywać się z powagą, mądrze, tolerancyjnie i z dobrym i manierami. To prawda, że pierwotna natura człowieka i jego wrodzony temperament odgrywają dużą rolę w tym, czy jest on porywczy czy spokojny, poważny lub popędliwy, prawy lub niegodziwy. Istnieje głęboki związek pomiędzy pewnością siebie a poważnym zachowaniem się w stosunku do innych i przebaczeniem ich błędów. W rzeczywistości im doskonalszym i większym jest człowiek, tym proporcjonalnie większe jest jego serce, tolerancja…

 • Charakter i Emocje,  Codzienność

  W jaki sposób możemy uzyskać spokój serca poprzez pamięć o Bogu ?

  ,,Ci, którzy uwierzyli i których serca się uspokajają przez wspominanie Boga – o tak! przez wspominanie Boga uspokajają się ich serca! ” (Koran 13: 28) Często zastanawiamy się co nam przeszkadza , dlaczego czujemy niepokój i poruszenie wewnętrzne albo dlaczego czujemy się smutni – wówczas aby znaleźć odpowiedz powinniśmy spojrzeć wgłąb naszego serca. Subhan Allah ( Chwała Bogu ) – nasze serca kamienieją , gdy nie pamiętamy o Bogu. Serce odżywiamy poprzez pamięć o Bogu a kiedy o tej pamięci zapominany wówczas bez doraźnego powodu czujemy się źle.Muzułmański uczony , Ibn al- Qayyim stwierdził : ,,Nie ma skamieniałości w sercu która nie uległaby zmiękczeniu poprzez pamięć o Bogu” Dla tych…

 • Charakter i Emocje,  Codzienność

  Utrzymuj swe serce wolne od wrogości i urazy

  Co byłoby lepszym sposobem pokrzepienia serc, usunięcia żalu i zapewnienia spokoju oczom aniżeli to, że człowiek spędza życie, mając serce pełne spokoju i zdrowia ? W jego piersi nie powinno być rozgoryczenia, zazdrości i urazu do innych. Powinien być zadowolony widząc ludzi cieszących się życiem i postrzegać to jako łaskę od Allaha, wiedzieć, że wszyscy są zależni od Niego, a także pamiętać słowa Posłańca Allah (sallallahu alayhi wa sallam): „O Allahu! Dary, którymi obdarzyłeś mnie i wszelkie stworzenia, wypływają tylko z Twojej przychylności, w której nie masz towarzyszy, Cała chwała i wdzięczność należą się Tobie” (Abu Daud). A kiedy człowiek spotyka osobę w smutku i kłopotach, powinien jej współczuć i…

 • Charakter i Emocje,  Codzienność

  Sabr – cierpliwość

  „Cierpliwość jest światłem” (Muslim) W warunkach kryzysów i ich skomplikowanego, długotrwałego przebiegu jedynie cierpliwość oświetla muzułmaninowi drogę, chroni przed zbłądzeniem i depresją. Cierpliwość jest cnotą przydatną muzułmaninowi w jego wierze i życiu doczesnym, toteż musi on wyćwiczyć w sobie zdolność stawiania czoła przeciwnościom i oczekiwania na pomyślny ich koniec, jakkolwiek długo należałoby spokojnie zaczekać na ten moment, wierząc, że na pewno nastąpi. Allah uważał za konieczne poddanie ludzi próbie, co w rezultacie przygotowuje ich do sytuacji nieoczekiwanych – może nawet tragicznych, aby mogli odważnie stawiać im czoła. „My na pewno będziemy was doświadczać, aby poznać tych spośród was, którzy są gorliwi w walce, tych, którzy są wytrwali i badać wiadomości…

 • Charakter i Emocje,  Codzienność

  Prawdziwe znaczenie „sabr”

  Cierpliwość jest tylko małą częścią „sabr”, zawiera również wyrozumiałość, wytrzymałość, niezłomność, wytrwałość, powstrzymanie się. Wszystkie te znaczenia tworzą prawdziwe znaczenie „sabr” po arabsku. Bóg stworzył ludzi i umieścił nas na tej ziemi, aby nas sprawdzić. Powodem dlaczego tu jesteśmy na tej ziemi jest zdanie testu, jakim Bóg zdecydował nas poddać. Dlatego powinniśmy być świadomi tego w każdym momencie naszego zycia. Każda minuta jest testem od Boga. Musimy go zdać i ochronić siebie przed niepowodzeniem. Bóg wciąż nas ostrzega i przypomina nam. Prosi nas, abyśmy szukali pomocy pozostając „sabr”, co oznacza pozostanie cierpliwym, praktykowanie powściągliwości, bycie wyrozumiałym, wytrzymałym itd.  Bóg w Koranie mówi: {Proście o pomoc w cierpliwości i w modlitwie!…

 • Charakter i Emocje,  Codzienność

  Kto jest bankrutem?

  Przekazal Abu Huraira ( niech Allah będzie z niego zadowolony), że Prorok Boga (salla Allahu alejhi wa sallam) zapytał się: „Wiecie kto jest bankrutem?” Oni (Towarzysze Proroka) odpowiedzieli: „Bankrutem wśród nas jest ten, który nie ma ani dirham ani bogactwa.” Rasul Allah (salla Allahu alejhi wa sallam) powiedział: „ Biednym w moim społeczeństwie będzie ten, który przyjdzie w Dniu Sądu Ostatecznego z modlitwą, postem i zakatem, ale dlatego że uciskał i obrażał innych, wypowiadał oszczerstwa na temat innych, bezprawnie konsumował pieniądze innych, przelewał krew i bił innych, jego dobre uczynki zostaną oddane tym, którzy cierpieli z jego powodu. A jeśli jego dobre uczynki skończą się, wtedy złe uczynki zostaną dodane…