Dua

  • Dua

    Dlaczego nie otrzymujemy odpowiedzi na nasze Dua?

    W Imię Allah Miłosiernego, Litościwego   Modlitwa do kogoś innego niż Allah:   Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) nauczał swojego kuzyna Ibn ‚Abbasa, niech Allah będzie z niego zadowolony: „Gdy prosisz, poproś Allah; i kiedy szukasz pomocy, szukaj pomocy u Allah.” (Tirmidhi) Dlatego, Zawsze proś Allah bezpośrednio nie szukając żadnego pośrednika między nami a Nim.   Allah mówi: „A kiedy zapytają ciebie Moi słudzy o Mnie, to zaprawdę, Ja jestem bliski! Odpowiadam na wezwanie każdego wzywającego, kiedy Mnie wzywa; niech więc oni odpowiedzą na Moje wezwanie i niech we Mnie uwierzą!” (2: 186)   Bycie niedbałym:   Wykonując Dua, powinniśmy zebrać swoje serce, skoncentrować się i świadomie myśleć o Tym, którego prosimy…

  • Dua

    Zasady wykonywania du’a w językach innych niż Arabski w modlitwie.

    Chwała Allahowi.   Po pierwsze:Jeśli wyznawca może dobrze powiedzieć du’a po Arabsku, to nie jest dopuszczalne, żeby wykonywał du’a w jakimkolwiek innym języku.Ale jeśli wyznawca nie jest w stanie wykonać du’a w języku arabskim, nie ma powodu, dlaczego nie powinien wykonać du’a w swoim własnym języku, tak długo jak tylko rozpocznie naukę języka Arabskiego w międzyczasie.W odniesieniu do wykonywania du’a „w językach innych niż arabski po modlitwie, nie ma nic w tym złego, zwłaszcza jeśli to sprawi, że wyznawca będzie bardziej skupiony na swoim dua.   Szejk al-Islam Ibn Tajmijja powiedział:Dopuszczalne jest, aby wykonywać du’a w języku Arabskim oraz w językach innych niż Arabski. Allah zna zamiary wykonującego suplikację i…