Innowacje

  • Innowacje

    Obchodzenie Mawlid al-Nabi (urodzin Proroka Muhammada)

    Chwała Bogu. Nie ma nic w Koranie na podstawie czego moglibyśmy stwierdzić, że powinniśmy obchodzić Mawlid urodziny Proroka (pokój i błogosławieństwo Allah z nim). Sam Prorok nie robił tego ani też nie zalecił nikomu innemu tego robić, ani za jego życia ani po śmierci. Wręcz przeciwnie, powiedział im, aby nie przesadzali w wychwalaniu go, tak jak zrobili to chrześcijanie z Jezusem. Powiedział: “Nie przesadzajcie w wychwalaniu mnie, tak jak chrześcijanie przesadzili w wychwalaniu syna Marii. Ja jestem jedynie sługą, wiec mówcie: „Sługa Allaha i Wysłannik.’” [al-Buchari]. Prorok nie uczynił dzień jego urodzin dniem do celebrowania. Zapytano go o post w poniedziałki, a on odpowiedział: „To jest dzień, w którym się…

  • Innowacje

    Kult zmarłych, świętych

    Podrozdział ten dotyczy jednego z rodzajów politeizmu (szirk) – kultu zmarłych, czci religijnej oddawanej zmarłym (nekrolatria), uwielbieniu, wznoszeniu suplikacji, próśb do zmarłych, wierze w ich moce – wstawiennictwa, udzielania błogosławieństw, pomocy; dotyczy również kultu patronów, świętych – zmarłych osób pobożnych, religijnych, uczonych; w kościołach chrześcijańskich – osób kanonizowanych, ogłoszonych po śmierci przez Kościół jako zbawione i mogące być przedmiotem kultu (np. święty Paweł), pod opiekę których oddaje się kraje, miasta, obiekty. Kult zmarłych obejmuje również wszelkiego rodzaju praktyki nie ustanowione przez Allaha w Koranie, Proroka w sunnie (np. pielgrzymowanie do grobów) oraz wywodzące się z praktyk pogańskich (np. stypa – poczęstunek po pogrzebie, uczta pogrzebowa; która u ludów pierwotnych była ucztą…