Innowacje

Obchodzenie Mawlid al-Nabi (urodzin Proroka Muhammada)

Chwała Bogu. Nie ma nic w Koranie na podstawie czego moglibyśmy stwierdzić, że powinniśmy obchodzić Mawlid urodziny Proroka (pokój i błogosławieństwo Allah z nim). Sam Prorok nie robił tego ani też nie zalecił nikomu innemu tego robić, ani za jego życia ani po śmierci. Wręcz przeciwnie, powiedział im, aby nie przesadzali w wychwalaniu go, tak jak zrobili to chrześcijanie z Jezusem. Powiedział: “Nie przesadzajcie w wychwalaniu mnie, tak jak chrześcijanie przesadzili w wychwalaniu syna Marii. Ja jestem jedynie sługą, wiec mówcie: „Sługa Allaha i Wysłannik.’” [al-Buchari]. Prorok nie uczynił dzień jego urodzin dniem do celebrowania. Zapytano go o post w poniedziałki, a on odpowiedział: „To jest dzień, w którym się urodziłem i dzień w którym powierzono mi misję (wysłannicą) i kiedy po raz pierwszy doświadczyłem objawienia.” [Muslim, al-Nisaa’i i Abu Dawud] Powszechnie wiadomo, że Prorok miał w zwyczaju pościć w poniedziałki oraz w czwartki dlatego, że w te dni wszystkie nasze uczynki wędrują do Pana. Prorok powiedział: „Odnośnie postu w poniedziałek i czwartek, czyny wiernych przedstawiane są Allahowi w poniedziałki i czwartki, a chciałbym, aby moje czyny przedstawiane były, kiedy poszczę”. [Nasai] Tak więc Prorok nie pościł w poniedziałek tylko raz w roku kiedy wypadały jego urodziny, ale robił to regularnie.

Wiemy również że Towarzysze (oby Allah był z nich zadowolony) byli ludźmi, którzy kochali Proroka najbardziej jak tylko mogli. Czy przekazano choć raz, aby Abu Bakr, który był mu najbliższym z ludzi i tym, który miłował go najbardziej, obchodził jego urodziny ? Czy przekazano, aby Umar, który panował przez dwanaście lat, lub Uthmaan, to robili? Czy przekazano, aby Ali, czyli jego krewny i zięć, to robił? Czy przekazano, aby którykolwiek z Towarzyszy to robi? Nie, na Allaha! Czy jest tak, ponieważ nie byli świadomi tego wagi, lub – czy nie kochali prawdziwie Proroka? Nikt nie powiedziałby takiej rzeczy, poza tym, który zbłądził i sprowadza innych z drogi prostej. 

Czy którykolwiek z imamów, Abu Hanifah, Malik, al-Szafii, Ahmad, al-Hasan al-Basri czy też Ibn Sirin – robili to lub zalecali innym bądź też przekazali, że celebrowanie urodzin Proroka jest rzeczą dobrą? Ależ nie, na Allaha! Nie wspomniano o tym nawet podczas pierwszych i najlepszych trzech wieków. Prorok powiedział w hadisie (sahih): „Najlepszymi z ludzi jest moje pokolenie (lub mój wiek), potem ci, którzy przyjdą po nich, a następnie ci, którzy przyjdą po nich. Potem nadejdą ludzie, którzy nie będą zwracać uwagi na to, czy ich świadectwo poprzedza ich przysięgi czy na odwrót (tzn. nie będą brali przysiąg na poważnie).” [al-Bukhaari, Muslim i al-Tirmidhi]. Obchodzenie urodzin Proroka pojawiło się wiele wieków później, kiedy wiele cech prawdziwej religii uległo zanikowi i rozprzestrzeniła się innowacja. 

Czyli obchody te stały się oznaka umiłowania Proroka? Ale jak może to być możliwe, że Towarzysze, imamowi i ludzie żyjący w najlepszych trzech wiekach nie byli tego świadomi, ale tylko ci, którzy przyszli po nich, byli świadomi tego wagi ? Koran mówi nam, ze umiłowanie Proroka okazuje się przez podążanie za wskazówką, którą przyniósł. Allah mówi: 

„Powiedz ( Muhammadzie): „Jeśli kochacie Boga, to postępujcie za mną! Wtedy i Bóg będzie was miłował i przebaczy wam wasze grzechy. Bóg jest przebaczający, litościwy!”

Powiedz: „Słuchajcie Boga i Posłańca! A jeśli się odwrócicie… zaprawdę, Bóg nie kocha niewiernych!” Koran 3:31-32

Pierwszy werset objasnia, że miłość jest jedynie stwierdzeniem, ale dowodem szczerości jest podążanie za tym, co przyniósł nam Prorok. Drugi werset potwierdza wagę oraz konieczność posłuszeństwa Allahowi i Jego Wysłannikowi. A zatem Allah rozpoczął werset od bardzo surowego ostrzeżenia, w którym ci, którzy odmawiania posłuszeństwa opisywani są jako niewierzący, a Allah nie miłuje niewierzących. Prośmy Allaha aby uchronił nas przed tym. Prorok poinformował nas o niebezpieczeństwie bycia mu nieposłusznym, i niebezpieczeństwie dodawania czegokolwiek do tego, co przyniósł. Obchodzenie mawlid czy jego urodzin jest właśnie dodatkiem do tego, co przyniósł – co, do tego zgodni są wszyscy uczeni. Powiedział: “Najlepsza z mów jest Księga Allaha, a najlepsza wskazówką jest oczywiście wskazówka Muhammada. Najgorszymi z rzeczy są te, które sa innowacjami (w religii), i każda innowacja to zbłądzenie.” [Muslim i al-Nisaai] 

Prosimy Allaha by uchronił nas przed innowacjami (bidah) i pobłogosławił nas pomagając nam w podążaniu droga prosta. I Allah wie najlepiej. Błogosławieństwo Allaha niech będzie z naszym Prorokiem Muhammadem. 

Pamiętajcie !

„Każda nowa (wymyślona) praktyka jest innowacją, a każda innowacja prowadzi do zbłądzenia”. [Buchari, Muslim]

Na podstawie fatwy Szeicha Muhammeda Salih Al-Munadżdżid

Źródło

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *