Słuszna wojna a terroryzm i samobójcze zamachy bombowe

Walka w islamie dozwolona jest pod ściśle określonymi warunkami i w określonych granicach. Muzułmanin powinien iść na wojnę tylko po uzyskaniu zezwolenia rządu, np., gdy jego kraj został zaatakowany lub jest zagrożony najazdem. Wojna musi zostać otwarcie wypowiedziana. Muzułmanie powinni skłaniać się ku pokojowi zawsze, kiedy jest to możliwe. Potwierdzają to m.in. poniższe wersety ze […]

Czy islam był szerzony mieczem ? Czy „Koran i krzywa szabla” jest godłem muzułmanów? Czy muzułmanie byli imperialistami i grabieżcami?

Czy islam był szerzony mieczem ? Czy „Koran i krzywa szabla” jest godłem muzułmanów? Czy muzułmanie byli imperialistami i grabieżcami? Niektórzy lubią potwierdzającą odpowiedź na te pytanie. Inni przeczą, jeszcze inni wahają się niezdecydowanie lub nie posiadają własnej opinii. Jakie jest więc stanowisko świętego Koranu w tych kwestach? Co nam mówią dzieje Proroka Muhammada (pokój […]

Jihad w Islamie i jego zasady

.Dosłowne znaczenie słowa JIHAD TO staranie, wysiłek, aby osiągnąć zamierzony cel, natomiast znaczenie Koraniczne to walka z samym sobą, ze swoimi słabościami i swoimi pieniędzmi w sprawie Boga. {Wiernymi są tylko ci, którzy uwierzyli w Boga i Jego Posłańca – potem nie mieli wątpliwości – i walczyli swoimi majątkami i swoimi osobami na drodze Boga. […]

Co Islam mówi o Terroryźmie?

  W imię Allah, Miłosiernego, Litościwego Jedną z charakterystycznych cech czasów, w których żyjemy jest przytłaczająca obecność przemocy w naszych społeczeństwach. Czy jest to bomba wybuchająca na rynku lub porwanie samolotu, gdzie niewinni ludzie są przetrzymywani w celu osiągnięcia celu politycznego, żyjemy w czasach w których manipulowanie i utrata życia niewinnych ludzi stała się powszechna. […]

Jaka jest prawda o muzułmańskich wojnach (Dzihadzie) ?

Świat źle zinterpretował walkę muzułmanów wobec agresji jako świętą wojnę. Prawda jest taka że islam nie uznaje pojęcie „święta wojna”. Islam uznaje wojnę jako sprawiedliwą bądź też niesprawiedliwą. Słowo „dżihad” pochodzi od terminu ‘juhd’, co oznacza „dokładanie starań, podejmowanie największego wysiłku” i dzieli się na dwa rodzaje wysiłku: duchowy i walkę w wojnie usprawiedliwionej i […]

Islam i wojna oraz główne czynniki rozpowszechniania sie islamu

Islam spotyka się z krytyką ze względu na to, że dopuszcza wojnę prowadzoną w celu położenia kresu panowania niesprawiedliwości i tyranii, a przez to wybawienia prześladowanych i ustanowienia środowiska społeczno-politycznego, w którym islam i inne religie mogą być praktykowane w sposób swobodny. Ta krytyka jest niesprawiedliwa, gdyż opiera się na takiej samej argumentacji, jak gdyby […]

Czy islam rozprzestrzenił się za pomocą miecza ?

Jednym z podstawowych praw ustanowionym przez Boga jest prawo do wyboru religii przez człowieka: „Nie ma przymusu w religii” (Koran, 2:256). W związku z tym, islam kładzie nacisk na fakt, że wiara człowieka w islam lub też odrzucenie jej, zależy od własnej woli i szczerego przekonania człowieka. Wyrażone jest to w następującym wersecie Koranu „Przeto […]

Dlaczego Bóg nakazał muzułmanom walczyć ?

Przyjrzyjmy się poniższemu wersetowi Koranu: „Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Boga i w Dzień Ostatni, który nie zakazują tego, co zakazał Bóg i Jego Posłaniec, i nie poddają się religii prawdy – spośród tych, którym została dana Księga – dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką i nie zostaną upokorzeni”. Koran 9:29 Ludzie, którzy […]