Charakter i Emocje,  Codzienność

Nie złość się…

W imię Allah Miłosiernego, Litościwego

Przekazane przez Abu Huraira
że człowiek powiedział do Proroka, salallahu alayhi wasallam: „Doradź mi!” Prorok powiedział, „Nie złość się.” Mężczyzna zapytał (o to samo) po raz kolejny, a Prorok powiedział w każdym przypadku, „Nie złość się i nie wściekaj.” (Sahih al-Bukhari 6116. Księga 78, Hadis 143. Odniesienie angielskie:  Tom 8, Księga 73, Hadis 137)

Komentarz

Hadis ten jest powiązany także z innymi uczonymi hadisów. W innej narracji jest powiązany następująco :
Pewien człowiek przyszedł do Wysłannika Allaha salallahu alayhi wasallam i powiedział: „Wysłanniku Allaha, naucz mnie kilku słów, z którymi mogę żyć. Niech nie będzie ich zbyt wiele dla mnie, abym ich nie zapomniał.” Wysłannik Allaha salallahu alayhi wasallam, powiedział: „Nie złosć się.” [Abu Dawud]

Niektórzy uczeni twierdzą, że Prorok salallahu alayhi wasallam, wiedział, że człowiek, który go pytał zwykł złościć się często i dlatego Prorok salallahu alayhi wasallam, dał mu tę konkretną poradę. Pogląd ten może prowadzić do zawężenia i ograniczenia korzyści z hadisów, natomiast jest bardzo wyczerpujący, daleko idący i mający zastosowanie do wszystkich Muzułmanów, ponieważ każdy jest przedmiotem gniewu.

Istnieją inne wersety Koranu i hadisów, które podkreślają potrzebę unikania złości. Allah wymienia walory muttaqin:

„I na wyścigi spieszcie ku przebaczeniu od Waszego Pana i ku Ogrodowi – którego rozległość jest jak niebiosa i ziemia – przygotowanemu dla ludzi bogobojnych; dla tych, którzy rozdają, i w radości, i w utrapieniu; dla tych, którzy powstryzmują gniew i przebaczają ludziom – a Bóg kocha ludzi czyniących dobro.” [Sura Al-Imran (3): Aya 133-134, tłum. wg. J.Bielawskiego]

W innym hadisie, Abu Hurairah przekazuje, że Wysłannik Allaha salallahu alayhi wasallam, powiedział:
„Silna osoba to nie jest osoba, która rzuca przeciwników na ziemię. Silny człowiek jest osobą, która powstrzymuje się w chwili gniewu.” [Al-Bukhari; Księga 47, Nr 47.3.12]

I z Du’a (suplikacji) Proroka, salallahu alayhi wasallam:
„Proszę Cię O Allah, o prawdziwą mowę w czasach radości i gniewu” [Nasaai i Ahmad]

Lekcje

Istnieją cztery poglądy, z czego dwa z nich są od wcześniejszych uczonych i pozostałe dwa są od współczesnych uczonych, o interpretacji Proroka salallahu alayhi wasallam, stwierdzenia „Nie złość się”:

1. Człowiek powinien uczyć się, jak zmienić swój charakter i dostosować charakterystykę hojności, dobroci, spokoju, skromności, cierpliwości i wybaczenia. Jeżeli dana osoba adaptuje te cechy, to może ona być w stanie powstrzymać się kiedy czuje narastący gniew.
2. Nikt nie powinien działać w oparciu o gniew lub będąc zagniewanym.
3. Jeżeli dana osoba ma zamiar się gniewać/złościć, powinnna kontrolować samego siebie, być cierpliwa i nie złościć się. Jest to współczesny pogląd Szejka Al-Bitar.
4. Ustaz Jamaluddin Zarabozo mówi, że tekst można interpretować w następujący sposób: Muzułmanin musi pomyśleć przed podjęciem działań lub mówienia. Jak tylko pojawi się uczucie złości w sobie, to jest potrzeba, aby pomyśleć, dlaczego pojawia się złość i czy jest to konieczne, by się złościć. Podczas zadawania tych pytań, osoba musi pamiętać Allah i Życie Ostateczne (Akhira). Sprawi to, że osoba uspokoi się i nie będzie złościć.

Wszystkie te interpretacje mogą być stosowane jako różne strategie w zakresie radzenia sobie z gniewem w różnych sytuacjach.

Jeśli dana osoba jest zła, to konieczne jest, aby dokonała muhasabah to jest rozliczenia siebie z popełnionych błędów, co do nich doprowadziło, jak im zapobiec w przyszłości. Jest to ważny trening dl, aby poprawiać siebie.

W różnych hadisach, Prorok salallahu alayhi wasallam, uczy nas w jaki sposób kontrolować nasz gniew. Na przykład:

Prorok salallahu alayhi wasallam, powiedział: „Znam słowo, powiedzenie którego spowoduje odprężenie, gdy ktoś to powie: Jeśli mówi:” Szukam schronienia u Allah od Szatana , to cały jego gniew odejdzie.” [Al-Bukhari; Księga 4, nr 502]

Prorok salallahu alayhi wasallam, powiedział: „Znam wyrażenie, które jeśli ktoś powtórzy, będzie mógł pozbyć się tego uczucia gniewu.” Oni zapytali: „Co to jest, Wysłanniku Allaha?” On odpowiedział: „Powinien powiedzieć: „I szukam schronienia u Allaha od przeklętego diabła „[Abu Dawud; Księga 41, nr 4762]

Dlatego jednym z kluczy do kontrolowania siebie w czasie gniewu jest szukanie schronienia u Allah od Szatana. Podobnie, Szatan promuje zło ludziom poprzez wpływanie na ich postrzeganie.

Wpływanie na ludzką percepcję jako szatański sposób promowania zła i tworzenia sporów między wierzącymi został wymieniony w wielu wersetach Koranu, na przykład:

„I powiedz moim sługom, żeby mówili to co jest lepsze. Zaprawdę szatan wznieca spory pomiędzy nimi; zaprawdę szatan jest dla człowieka wrogiem oczywistym!” [Sura Al-Isra (17): Aya 53, tłum.wg. J.Bielawskiego]

W rzeczywistości, jeśli ktoś używa niejasnych słów w swojej mowie, wtedy Szatan ‚Podszeptuje’ błędną interpretację lub zrozumienie dla słuchaczy przemówienia, co może mieć wpływ na relacje między nimi. To jest jak relacje w rodzinie, między braćmi, siostrami i przyjaciółmi są zrywane.

W innych hadisach, Proroka salallahu alayhi wasallam, uczy nas, jak radzić sobie z gniewem:
„Gniew pochodzi od diabła, diabeł został stworzony z ognia, i ogień gaśnie tylko od wody, więc gdy jeden z was staje się zły, powinien wykonać ablucję.” [Abu Dawud; Księga 41, nr 4766]

Abu Dharr przekazał: Wysłannik Allaha salallahu alayhi wasallam, powiedział do nas: ” Kiedy jeden z was staje się zły podczas gdy stoi, powinien usiąść. Jeśli gniew odchodzi od niego, to dobrze; w przeciwnym razie powinien się położyć.” [Abu Dawud; Księga 41, nr 4764]

W innym hadisie, Prorok salallahu alayhi wasallam, powiedział:

„Jeśli ktoś z was staje się zły, to powinien milczeć.”
Jest to ważna rada, ponieważ podczas gniewu, większość naszych działań i wypowiedzi może nie być prawidłowa.

Przekazał Abdur Rahman bin Abi Bakra: Abu Bakr napisał do swojego syna, który był w Sijistan: Nie oceniaj między dwiema osobami, gdy jesteś zły, bo słyszałem jak Prorok salallahu alayhi wasallam, mówił: „Sędzia nie powinien oceniać między dwiema osobami, podczas gdy jest on w złym nastroju. ” [Al-Bukhari; Tom 9, nr 272]

Hadis ten jest związany z poprzednim hadisem (hadisem 15) – określa on, aby sędzia unikał niesprawiedliwego dokonywania oceny.
Jednakże istnieje godny pochwały gniew jak wiadomo z przykładów Proroka salallahu alayhi wasallam. Nigdy nie był zły, z wyjątkiem, gdy przykazania Allah są łamane. Jednakże, jeśli chcemy się złościć przez wzgląd na Allaha, to musimy być ostrożni, że:

a. naprawdę nie złościmy się dla siebie czy dla naszych własnych interesów.
b. trzeba to robić w odpowiedni sposób, tak jak nie popełniać złych czynów lub mówić wulgarnych słów podczas złości.
c. możemy osiągnąć korzyści w sposób zamierzony przez shari’ah. Jeśli działanie prowadzi do większych szkód niż korzyści, to należy unikać w oparciu o zasadę ważenia pomiędzy korzyścią i szkodą.

Na przykład, gdy udzielamy rady, powiedzmy to w dobry sposób, wykorzystując dobre słowa uważajmy, aby nie wejść do kłótni.

Jest dobrze wiadomym, że gniew powoduje wiele problemów zdrowotnych, zwłaszcza jeżeli nie jest on kontrolowany. Istnieją mądrości za wskazaniami shari’ah i tutaj możemy znaleźć, że kontrolowanie naszego gniewu może być korzystne dla naszego zdrowia.

Wniosek

Społecznie ten hadis promuje lepsze relacje między ludźmi. Musimy powstrzymać gniew i być cierpliwymi. Może nie podoba nam się coś w tym życiu, ale może przynieść korzyści o których nie wiemy. Nasza cierpliwość wobec innych, którzy byli szorstcy dla nas może później doprowadzić ich do myślenia i zmiany na lepsze. Muzułmanie muszą wprowadzać modele dla innych, aby się z nich uczyć.


Źródło: http://ahadith.co.uk/hadithwithcommentary.php?id=456&cid=11

Tłumaczenie na język polski: Ania Iman Soliman

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *