Codzienność,  Śmierć

As –Sirat – most wiodący do raju

As-Sirat w języku arabskim oznacza drogę. Ten termin w islamie ma także, jeszcze drugie znaczenie – symbolizuje most w dniu Sądu Ostatecznego, przez który musi przejść każdy człowiek.

As-Sirat jest ostatnim przystankiem prowadzącym do raju. Wyobraź sobie, że teraz wchodzisz na ten most, który znajduje się nad piekłem. Każdy człowiek będzie widział piekło. Czytamy w Koranie: „Nie ma wśród was takiego, kto by tam nie miał przybyć. To jest rozstrzygające postanowienie twojego Pana!” (tłumaczenie koranu 19:71).

As –Sirat ma długość równą długości piekła. Ile ma kilometrów ? – nie wiemy, znamy natomiast jego głębokość, bo raz Wysłannik Allaha (pokój z Nim) był z przyjaciółmi i usłyszeli hałas. Wysłannik zapytał ich czy wiedzą co to za hałas? I czy mówił im, że był to kamień, który spadał na dno piekła przez 70 lat. Jeżeli taka jest głębokość gehenny, to wyobraźcie sobie jaka jest jej długość, na pewno ciągnie się przez miliony milionów lat. Jak będziemy przechodzić przez As-Sirat? Ile spędzimy na nim czasu ?

Prorok (pokój z Nim) opisuje As-Sirat i mówi: „Ten most jest cienki jak włos i ostry jak miecz”. Ludzie udający się na Sąd Ostateczny, zwany również Dniem Rozliczenia będą jechać, iść piechotą bądź czołgać się po ich twarzach. Jak wyjaśniał Prorok (pokój z Nim)- że Allah dał człowiekowi nogi, aby chodzić więc może spowodować, że będzie chodził swoją twarzą.

Jak będziemy przechodzić przez As-Sirat? Pod tym mostem są ciemności, jest piekło, które przeraża, słyszymy to przerażenie, Allah rzekł: „Posłyszą jej ryk, ona bowiem gotuje i omal nie wybuchnie z wściekłości” (tłumaczenie koranu 67:7). To piekło rzuca ogniem, jak czytamy w koranie: „Rzuca on iskry” (tłumaczenie koranu 77:32). Przemierzając As-Sirat będziemy nieść nasze grzechy: „I oni poniosą ciężary na swoich barkach. Jakże złe jest to co oni poniosą”.

Ale czy muzułmanie, których grzechy przewyższają dobre uczynki zostaną w piekle już na zawsze ? Gdy wierzący będą przechodzić przez al-sirat, zostaną zatrzymani na moście pomiędzy Rajem a Piekłem, gdzie będą mogli wyrównać ze sobą rachunki. Potem, gdy zostaną już oczyszczeni, dostaną pozwolenie, by wejść do Raju. Abu Said al-Chudri przekazał, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Gdy wierzący zostaną uratowani od Ognia Piekielnego, zostaną zatrzymani na moście pomiędzy Rajem a Piekłem. Tam wyrównają rachunki za wszystkie krzywdy, które sobie nawzajem uczynili i gdy zostaną oczyszczeni otrzymają pozwolenia na wejście do Raju. Na Tego, w Którego ręce znajduje się dusza Muhammada, każdy z nich rozpozna swoje miejsce w Raju łatwiej, niż rozpoznaje swoje miejsce na tym świecie.” [al- Buchari, 6535] Al-Hafiz Ibn Hadżar powiedział: „Gdy wierzący zostaną uratowani od Ognia Piekielnego” oznacza: gdy zostaną uratowani od spadnięcia do Piekła, po przekroczeniu al-sirat. Al-Qurtubi powiedział: Ci wierzący to tacy, o których Allah wie, że wyrównanie rachunków nie wykorzysta ich wszystkich dobrych uczynków. Może ludzie z al–Araf są między nimi – w związku z bardziej poprawną opinią przedstawioną powyżej. Z tych osób wyłączone są dwie grupy wierzących; ci, którzy wejdą do Raju bez rozliczenia i ci, którzy są przeklęci ze względu na swoje uczynki. „[…] zostaną zatrzymani na moście pomiędzy Rajem a Piekłem […]” Ludzie będą  przechodzić przez As- Sirat w zależności od swoich uczynków. Pomiędzy nimi będą ludzie, którzy zostaną uratowani – ich dobre uczynki przeważą nad złymi, lub są im równe lub Allah przebaczył im. Niektórzy z nich spadną do Piekła, i to będą to ci, których złe uczynki przeważą nad dobrymi, poza tymi, którym Allah przebaczył. Wierzący, którzy spadną, będą podlegać karze tak długo, jak Allah zechce, potem zostaną stamtąd wydobyci dzięki wstawiennictwu i innym zasługom. „[…] gdy zostaną oczyszczeni […]”- oznacza oczyszczeni i wolni od grzechów i przewinień.

Muzułmanin, który popełnił grzechy i wierzył w Allaha – i nie został z jakiegoś powodu z nich oczyszczony, wejdzie do Piekła, aby tam mógł zostać całkowicie oczyszczony, ale nie zostanie tam na zawsze. Zostanie stamtąd zabrany dzięki wstawiennictwu i miłosierdziu Allaha. 
Szeich Abd al–Aziz powiedział: Grzesznicy, którzy np. zabili niezgodnie z prawem, byli nieposłuszni wobec rodziców, korzystali z lichwy, pili alkohol i zmarli w tych grzechach i są muzułmanami, będą razem z podobnymi sobie podlegali woli Allaha, tak jak Allah mówi (interpretacja znaczenia):

„… lecz On przebacza, komu chce, inne przewinienia” (tłumaczenie Koranu 4:116

Jeśli Allah wybaczy im, to ze względu na ich dobre uczynki – czyli wiarę w Jednego Boga (tałhid), ich uczciwość wobec Allaha, ich bycie muzułmanami oraz ze względu na wstawiennictwo innych.

Allah może także ukarać ich nie przebaczając – wówczas pójdą do Piekła i tam zostaną ukarani w stopniu odzwierciedlającym ich grzechy i potem zostaną stamtąd zabrani zgodnie z tym, co powiedział Prorok, że będzie mógł wstawić się za grzeszników ze swojej ummy i, że Allah pozwoli mu wstawić się za grupę ludzi – i zostaną oni wydobyci z Piekła, potem znów wstawi się za kolejną grupą i za kolejną i kolejną. Tak więc Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) użyje swego wstawiennictwa cztery razy. Również anioły, wierzący i al-afrat (dzieci, które zmarły przed osiągnięciem dojrzałości) będą się wstawiać za grzeszników, a Allah zabierze z Piekła kogo zechce wysłuchując ich wstawiennictwa. Potem będzie jeszcze część wierzących w islam, która pozostanie w Piekle i oni zostaną wydobyci z niego tylko dzięki łasce i miłosierdziu Allaha bez niczyjego wstawiennictwa, aż nie pozostanie w Piekle nikt, poza niewierzącymi. [Madżmu Fatawa ła Magalat Ibn Baz, 9/380]

Zostało przekazane przez Abu Hurajra, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „…aż do momentu, gdy Allah skończy wydawać wyroki na swoje sługi i zechce zabrać z Piekła tych, którzy wierzyli, że nie ma Boga prócz Boga Jedynego. I rozkaże aniołom by ich zabrali, a oni poznają ich dzięki śladom po sudżud. Allah zabronił ogniowi spalić znaki po sudżud. Tak więc anioły ich przyprowadzą, a zostali oni spaleni i wówczas zostanie na nich wylana woda życia i wyrosną oni tak jak nasiona rosną po powodzi.” [al-Buchari, 6574; Muslim, 172]

Abu Said powiedział, że Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział: „Ludzie, którzy zostaną na zawsze w Piekle ani tam nie umrą ani nie będą tam żyć. A ludzie, którzy wejdą do Piekła przez swoje grzechy, umrą tylko raz – i gdy staną się jak węgiel, zostanie wydane pozwolenie na wstawiennictwo i wówczas będą zabierani z Piekła grupa po grupie. I zostaną zgromadzeni nad rzekami Raju i zostanie powiedziane: ’O mieszkańcy Raju bądźcie dla nich hojni i wtedy wyrosną tak jak nasiona po powodzi.’” [Muslim, 185]

Aisza, żona Proroka, niech Allah będzie z niech zadowolony raz płakała, kiedy Proroka spytał ją dlaczego płacze – ta odpowiedziała, że wspomina dzień zmartwychwstania. Czy będziemy wspominać w tym że dniu naszą rodzinę i bliskich ? Prorok (pokój z Nim) powiedział: „Tak, ale tylko w trzech miejscach: na wadze, na pokazanej swojej księdze i na As-Sirat. To znaczy, że jeśli przez As-Sirat bliska twojemu sercu osoba, mama, brat przejdzie obok ciebie – nie zwrócisz na niego uwagi.

Wysłannik Allaha (pokój z Nim) przekazał że są ludzie, którzy przejdą przez owy most szybko jak mrugnięcie oka, inni szybko jak wiatr, jak błysk pioruna, jak trzepot skrzydeł ptaka, jak jeżdżący konno, jak pieszy, lub na czworakach, uczepieni mostu.

W Koranie czytamy: „W Dniu, kiedy zobaczysz wiernych mężczyzn i kobiety, jak światło ich idzie przed nimi i po ich prawej stronie: dla was dzisiaj radosną wieść Ogrody, gdzie w dole płyną strumyki, będziecie tam przebywać na wieki. To jest osiągnięcie ogromne” (tłumaczenie koranu 57:12)

„W Dniu, kiedy będą mówili obłudnicy, mężczyźni i kobiety, do tych którzy uwierzyli: Poczekajcie na nas abyśmy wzięli nieco z waszego światła, będzie im powiedziane: powracajcie do tyłu i szukajcie światła” (tłumaczenie koranu 57:13).

Rozbłyśnie światło, i każdy będzie miał swoje światło w zależności od swojej wiary. Niektórzy będą mieli światło wielkości gór, czy wielkości ludzkiego cienia, kija a nawet palca. Światło czasami będzie gasnąć, a człowiek będzie oczekiwał „powrotu światła”. Czy dla nas światło będzie gasnąć czy ciągle się świecić?

Teraz jesteśmy w życiu doczesnym, dlaczego nie odmawiasz modlitwy o czasie ? Dlaczego zaniedbujesz modlitwę fajr ? Dlaczego obgadujesz innych i zaniedbujesz swoje obowiązki w islamie ? Każdego dnia recytujemy podczas modlitwy „Prowadź nas drogą prostą”, czyli drogą tego życia.

Jeden z przyjaciół Proroka (pokój z Nim) relacjonował, że pewnego dnia Prorok (pokój z Nim) narysował na podłoży linie prostą i mówił, że to jest droga Allaha, potem narysował na prawo i lewo od tej linii duzo innych krzywych i mówił, że to są drogi na których początku jest Szatan prowadzący do piekła i recytował werset z Koranu: „To jest Moja droga prosta. Postępujcie więc po niej i nie chodźcie po innych drogach, aby one nie oddzieliły was od Jego drogi” (tłumaczenie Koranu 6:153).

Zastanów się proszę nad swoim życiem i zmień w nim wszystko co złe za nim będzie za późno.

Prosimy Allaha, aby prowadził nas drogą prostą. Amin


Na podstawie „Al. Hakima” nr. 02/2010, str. 5-7

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *