Codzienność,  Etykieta

Czy jest dozwolone muzułmaninowi jeść żelatynę ?

Wa alaykum As-Salaamu Warhmatullahi Wabarakaatuh.
W Imię Allah, Najbardziej Miłosiernego, Najbardziej Litościwego. 
Wszelka Chwała i Podziękowania należą się tylko Allah, pokój i błogosławieństwo Jego Posłańcowi.

Wszechmogący Allah pobłogosławił swoje sługi poprzez stworzenie dla nich różnego rodzaju zaopatrzenia na ziemi i On pozwolił im jeść wszystko, co jest Halal (dozwolone) i dobre. Allah mówi:

„O ludzie! Jedzcie z tego, co jest na ziemi dozwolone i dobre, i nie chodźcie śladami szatana! Zaprawdę, on jest dla was wrogiem jawnym! ” (Al-Baqarah: 168)

Jakkolwiek, Allah zabrania ograniczoną liczbę produktów, które są złe i mogą być szkodliwe dla zdrowia. On Wszechmogący mówi:

„Powiedz: Ja nie znajduję w tym, co mi zostało objawione, niczego zakazanego dla człowieka w jego pożywieniu z wyjątkiem tego, co jest martwe, albo rozlanej krwi, albo mięsa świni – bo to jest obrzydliwe albo tego, co zostało złożone na ofiarę czemuś innemu niż Bogu. A kto został zmuszony, nie będąc ani buntownikiem, ani przestępcą, to, zaprawdę, twój Pan jest przebaczający, litościwy!”(Al-An`aam: 145)

Prorok, niech pokój i błogosławieństwo Allaha będzie z nim, zabronił jeść muzułmanom jakiekolwiek zwierzę mięsożerne z kłami i każdego ptaka posiadającego pazury (Przekazane przez Muslim). Zabronił również jedzenia mięsa udomowionych osłów. (Przekazane przez Al-Bukhari)

Jeśli chodzi o islamskie zasady dotyczące żelatyny , dr Su`aad Salih, profesor Fiqh na Uniwersytecie Al-Azhar, wydał następującą fatwę:

Żelatyna jest kruchą substancją otrzymywaną w procesie gotowania kości, kopyt i tkanek zwierzęcych. Tak więc zależy to od samego zwierzęcia. Jeśli jest to zwierzę, którego mięso jest Halal, takiego jak krowa, wielbłąd, owca itp, wtedy żelatyna jest Halal, i tak jest w przypadku wszystkich wytworzonych z niego produktów spożywczych. Jednakże, jeżeli mięso zwierzęcia jest haram tak jak w przypadku świni, wtedy wytworzona żelatyna jest niedozwolona.

Tak więc żelatyna jest Halal dopóki nie pochodzi od zwierzęcia które jest Haram (niedozwolone) do spożycia. To jest orzeczenie w sprawie żelatyny otrzymywanej ze zwierząt. Jeżeli chodzi o warzywa i sztuczną żelatynę, są one Halal i nie ma nic złego w ich jedzeniu i używaniu ich.

Co do żelatyny otrzymywanej ze zwierząt, które nie zostały poddane ubojowi zgodnie z Prawem Shari`ah szejk `Abdus-Sattar F. Sa`eed, profesor egzegezy Koranu na Uniwersytecie Al-Azhar, wydał następującą fatwę:

Jeśli zwierzę jest ubite przez jednego z Ludzi Księgi, lub jeżeli rzeźnik jest nieznany, wtedy mięso jest Halal i żelatyna jest również Halal. Jednakże, jeśli zwierzę zostało ubite poprzez porażenie prądem, uduszenie lub w inny nielegalny sposób, wtedy mięso jest Haram (niedozwolone) i żelatyna również jest Haram, ponieważ jest produktem z niedozwolonego zwierzęcia.

Allah Wszechmogący Wie najlepiej.


Źródło

Tłumaczenie: Siostra Ania

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *