Czy jest dozwolone muzułmaninowi jeść żelatynę ?

Pytanie:

Drodzy Uczeni, As-Salaam Alaykum. Czy jest dozwolone Muzułmaninowi jeść żelatynę? Jazakum Allah khayran.


Odpowiedź:
Wa alaykum As-Salaamu Warhmatullahi Wabarakaatuh.
W Imię Allah, Najbardziej Miłosiernego, Najbardziej Litościwego.
Wszelka Chwała i Podziękowania należą się tylko Allah, pokój i błogosławieństwo Jego Posłańcowi.

Drogi bracie w Islamie, chcielibyśmy najpierw podziękować ci za pokładane w nas zaufanie, mając nadzieję, że nasze wysiłki, które są wyłącznie przez wzgląd na Allah, spełnią Twoje oczekiwania.

Wszechmogący Allah pobłogosławił swoje sługi poprzez stworzenie dla nich różnego rodzaju zaopatrzenia na ziemi i On pozwolił im jeść wszystko, co jest Halal (dozwolone) i dobre. Allah mówi:

„O ludzie! Jedzcie z tego, co jest na ziemi dozwolone i dobre, i nie chodźcie śladami szatana! Zaprawdę, on jest dla was wrogiem jawnym! ” (Al-Baqarah: 168)

Jakkolwiek, Allah zabrania ograniczoną liczbę produktów, które są złe i mogą być szkodliwe dla zdrowia. On Wszechmogący mówi:

„Powiedz: Ja nie znajduję w tym, co mi zostało objawione, niczego zakazanego dla człowieka w jego pożywieniu z wyjątkiem tego, co jest martwe, albo rozlanej krwi, albo mięsa świni – bo to jest obrzydliwe albo tego, co zostało złożone na ofiarę czemuś innemu niż Bogu. A kto został zmuszony, nie będąc ani buntownikiem, ani przestępcą, to, zaprawdę, twój Pan jest przebaczający, litościwy!”(Al-An`aam: 145)

Prorok, niech pokój i błogosławieństwo Allaha będzie z nim, zabronił jeść muzułmanom jakiekolwiek zwierzę mięsożerne z kłami i każdego ptaka posiadającego pazury (Przekazane przez Muslim). Zabronił również jedzenia mięsa udomowionych osłów. (Przekazane przez Al-Bukhari)

Jeśli chodzi o islamskie zasady dotyczące żelatyny , dr Su`aad Salih, profesor Fiqh na Uniwersytecie Al-Azhar, wydał następującą fatwę:

Żelatyna jest kruchą substancją otrzymywaną w procesie gotowania kości, kopyt i tkanek zwierzęcych. Tak więc zależy to od samego zwierzęcia. Jeśli jest to zwierzę, którego mięso jest Halal, takiego jak krowa, wielbłąd, owca itp, wtedy żelatyna jest Halal, i tak jest w przypadku wszystkich wytworzonych z niego produktów spożywczych. Jednakże, jeżeli mięso zwierzęcia jest haram tak jak w przypadku świni, wtedy wytworzona żelatyna jest niedozwolona.

Tak więc żelatyna jest Halal dopóki nie pochodzi od zwierzęcia które jest Haram (niedozwolone) do spożycia. To jest orzeczenie w sprawie żelatyny otrzymywanej ze zwierząt. Jeżeli chodzi o warzywa i sztuczną żelatynę, są one Halal i nie ma nic złego w ich jedzeniu i używaniu ich.

Co do żelatyny otrzymywanej ze zwierząt, które nie zostały poddane ubojowi zgodnie z Prawem Shari`ah szejk `Abdus-Sattar F. Sa`eed, profesor egzegezy Koranu na Uniwersystecie Al-Azhar, wydał następującą fatwę:

Jeśli zwierzę jest ubite przez jednego z Ludzi Księgi, lub jeżeli rzeźnik jest nieznany, wtedy mięso jest Halal i żelatyna jest również Halal. Jednakże, jeśli zwierzę zostało ubite poprzez porażenie prądem, uduszenie lub w inny nielegalny sposób, wtedy mięso jest Haram (niedozwolone) i żelatyna również jest Haram, ponieważ jest produktem z niedozwolonego zwierzęcia.

Allah Wszechmogący Wie najlepiej.

Źródło

Tłumaczenie: Siostra Ania

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.