Codzienność,  Śmierć

Wiek ludzi w Raju

 Ile lat będą mieć ludzie w Raju ? Czy będą się starzeć, czy pozostaną tacy sami jak w momencie wejścia do Raju? I czy możecie mi powiedzieć dlaczego? Bardzo dziękuję.


Chwała Allahowi.

Allah przygotował Raj jako nagrodę dla Swych bliskich przyjaciół, którzy są mu posłuszni  na tym świecie oraz którzy są cierpliwi wypełniając Jego nakazy i unikając tego, czego On zakazał. On umieścił w nim (Raju) wszystko, co jest im drogie, jak rzekł (interpretacja znaczenia):

[Koran 43:71] {Będzie w nich to, czego zapragną dusze, i czym rozkoszują się oczy. I będziecie tam przebywać na wieki.}

 

Przekazano, że Abu Hurajra (oby Allah był z niego zadowolony) powiedział: „Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział (że Allah powiedział): „Przygotowałem dla Moich prawych sług coś, czego żadne oko nie widziało, i żadne ucho nie słyszało i nigdy nie przeszło człowiekowi przez myśl.” Recytuj jeśli chcesz: [Koran 32:17] {Żadna dusza nie wie, jaka radość trzymana jest dla nich w ukryciu w nagrodę za to, co czynili}.” [al-Buchari, 3244; Muslim 2824]

Dlatego wierzymy, że sytuacja w jakiej znajdą się ci, którzy wejdą do Raju jest najlepszą i najdoskonalszą sprawą pod każdym względem, czy znane są nam jej szczegóły czy nie. Aczkolwiek poznanie niektórych szczegółów sprawia, że muzułmanin jest bardziej zainteresowany i umotywowany do robienia dobrych uczynków.Jeden z aspektów tej doskonałej sytuacji odnosi się do wieku ludzi w Raju.

Istnieje hadis, który mówi, że wejdą oni do Raju ‘w wieku 33 lat’ [at-Tirmizi, 2545; sklasyfikowany jako dobry (hasan) przez al-Albani w Takhrij al-Mishkat, 5634].

Ibn al-Qajjim (oby Allah się nad nim zmiłował) powiedział odnośnie wieku: „Kryje się za tym oczywista mądrość, gdyż jest to najlepszy wiek, kiedy człowiek najlepiej jest w stanie cieszyć się z fizycznych przyjemności, oraz wiek, kiedy zdrowie i siła człowieka są najdoskonalsze. [Hadi al-Arła, str. 111].

Jeśli chodzi o to, czy będą się oni starzeć […] to udowodniono z przekazów od Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim), że „nigdy nie utracą swej młodości” [at-Tirmizi, 2539; sklasyfikowany jako dobry (hasan) przez al-Albani w Sahih at-Tirmizi, 2062]

Czy tak, czy tak, z zasady ustanowionej powyżej pewnym jest, że znajdą się w najdoskonalszym stanie/sytuacji i pozostaną młodzi na zawsze, a ich uciecha wzrośnie i nigdy się nie umniejszy, i będą żyli dobrze i nic nie zepsuje ich radości.

Prosimy Allaha przez Jego Łaskę i Miłosierdzie […], by pomógł nam postępować zgodnie z Jego religią i na rzecz Jego religii, aż spotkamy Go, gdy będzie z nas zadowolony, gdyż On jest Najbardziej Miłosierny z tych, którzy okazują miłosierdzie.


Źródło

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *