Wiek ludzi w Raju

PYTANIE: Ile lat będą mieć ludzie w Raju ? Czy będą się starzeć, czy pozostaną tacy sami jak w momencie wejścia do Raju? I czy możecie mi powiedzieć dlaczego? Bardzo dziękuję.


ODPOWIEDŹ:

Chwała Allahowi.

Allah przygotował Raj jako nagrodę dla Swych bliskich przyjaciół, którzy są mu posłuszni  na tym świecie oraz którzy są cierpliwi wypełniając Jego nakazy i unikając tego, czego On zakazał. On umieścił w nim (Raju) wszystko, co jest im drogie, jak rzekł (interpretacja znaczenia):

[Koran 43:71] {Będzie w nich to, czego zapragną dusze, i czym rozkoszują się oczy. I będziecie tam przebywać na wieki.}
 
Przekazano, że Abu Hurajra (oby Allah był z niego zadowolony) powiedział: „Wysłannik Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim) powiedział (że Allah powiedział): „Przygotowałem dla Moich prawych sług coś, czego żadne oko nie widziało, i żadne ucho nie słyszało i nigdy nie przeszło człowiekowi przez myśl.” Recytuj jeśli chcesz: [Koran 32:17] {Żadna dusza nie wie, jaka radość trzymana jest dla nich w ukryciu w nagrodę za to, co czynili}.” [al-Buchari, 3244; Muslim 2824]

Dlatego wierzymy, że sytuacja w jakiej znajdą się ci, którzy wejdą do Raju jest najlepszą i najdoskonalszą sprawą pod każdym względem, czy znane są nam jej szczegóły czy nie. Aczkolwiek poznanie niektórych szczegółów sprawia, że muzułmanin jest bardziej zainteresowany i umotywowany do robienia dobrych uczynków.Jeden z aspektów tej doskonałej sytuacji odnosi się do wieku ludzi w Raju.

Istnieje hadis, który mówi, że wejdą oni do Raju ‘w wieku 33 lat’ [at-Tirmizi, 2545; sklasyfikowany jako dobry (hasan) przez al-Albani w Takhrij al-Mishkat, 5634].

Ibn al-Qajjim (oby Allah się nad nim zmiłował) powiedział odnośnie wieku: „Kryje się za tym oczywista mądrość, gdyż jest to najlepszy wiek, kiedy człowiek najlepiej jest w stanie cieszyć się z fizycznych przyjemności, oraz wiek, kiedy zdrowie i siła człowieka są najdoskonalsze. [Hadi al-Arła, str. 111].

Jeśli chodzi o to, czy będą się oni starzeć […] to udowodniono z przekazów od Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha z nim), że „nigdy nie utracą swej młodości” [at-Tirmizi, 2539; sklasyfikowany jako dobry (hasan) przez al-Albani w Sahih at-Tirmizi, 2062]

Czy tak, czy tak, z zasady ustanowionej powyżej pewnym jest, że znajdą się w najdoskonalszym stanie/sytuacji i pozostaną młodzi na zawsze, a ich uciecha wzrośnie i nigdy się nie umniejszy, i będą żyli dobrze i nic nie zepsuje ich radości.

Prosimy Allaha przez Jego Łaskę i Miłosierdzie […], by pomógł nam postępować zgodnie z Jego religią i na rzecz Jego religii, aż spotkamy Go, gdy będzie z nas zadowolony, gdyż On jest Najbardziej Miłosierny z tych, którzy okazują miłosierdzie.

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.