Codzienność,  Etykieta

Zasady dotyczące noszenia pierścionków zaręczynowych i obrączek ślubnych.

Jakie są zasady dotyczące obrączek ślubnych dla mężczyzn? Jeżeli dozwolone, czy mogą one być wykonane z jakiegokolwiek innego materiału niż złoto? Jakie metale, inne niż złoto, są mężczyznom zabronione?


Wszelka chwała należy się Allahowi

W kwestii mężczyzn noszących złoto, bez względu na to, czy jest to obrączka czy cokolwiek innego, nie jest to dozwolone pod żadnym pozorem, gdyż Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z Nim) zabronił złota mężczyznom tej Ummy. Zobaczył On (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z Nim) mężczyznę ze złotą obrączką, wziął ją z jego dłoni i powiedział: „Czy którykolwiek z Was wziąłby węgiel z ognia i trzymał w swojej dłoni?” (Przekazane przez Muslim, al-Libaas wa’l-Zeenah, 3897). Dlatego też nie jest dozwolone dla muzułmanina noszenie złotych obrączek. Jeżeli chodzi jednak o srebro lub jakiekolwiek inne metale, nawet drogocenne, są one dozwolone dla mężczyzn. 

W kwestii obrączek ślubnych, które są zakładane z okazji zawarcia związku małżeńskiego – nie jest to zwyczaj muzułmański. Istnieje wierzenie, że generuje to miłość pomiędzy małżonkami i zdjęcie obrączki i nienoszenie jej będzie miało wpływ na związek małżeński, tak więc jest to uznawane za formę shirk (przyp. tłum. bałwochwalstwo) i wierzenia jaahili (przyp. tłum. sprzed islamu). W związku z powyższym nie jest dozwolone noszenie obrączek ślubnych pod żadnym pozorem.
 
Po pierwsze, ze względu na naśladowanie tych, którzy nie postępują właściwie; jest to zwyczaj zaczerpnięty przez muzułmanów od nie-muzułmanów.

Po drugie, jeżeli towarzyszy temu wierzenie, że ma to wpływ na związek małżeński, wtedy jest to shirk. Laa hawla wa laa quwwata illa Billaah (nie ma mocy i nie ma siły z wyjątkiem Allaha).
(Z fatwy wydanej przez Szejka Saalih al-Fawzaan).

Szejk Ibn ‘Uthaymeen został zapytany o zasady dotyczące noszenia pierścionków zaręczynowych. Odpowiedział: Pierścionek zaręczynowy jest po prostu rodzajem pierścionka i z zasady nie ma w nim niczego złego, chyba że towarzyszy mu jakiekolwiek wierzenie, tak jak w przypadku ludzi gdzie mężczyzna graweruje swoje imię na pierścionku i daje go swojej narzeczonej i kiedy ona graweruje swoje imię na pierścionku, który daje jemu, wierząc, że wytworzy to między nimi silną więź. W takiej sytuacji, ten pierścionek jest haram, gdyż oznacza on przywiązanie do czegoś, co nie ma sensu i podstaw w Islamie. Podobnie, w przypadku pierścionków zaręczynowych nie jest dozwolone, aby mężczyzna zakładał go na dłoń swojej narzeczonej, gdyż nie jest ona jeszcze jego żoną i wciąż jest mu obca (nie-mahram), ze względu na to, że nie staje się ona żoną do czasu zawarcia kontraktu małżeńskiego.
(al-Fataawa al-Jaami’ah li’l-Mar’ah al-Muslimah, vol. 3, str. 914-915)


Źródło: https://islamqa.info/en/21441

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *