Modlitwa

Azan oraz Ikam – wezwanie na modlitwę

AZAN to werbalne ogłoszenie nastania czasu konkretnej modlitwy. Azan wykonywany jest w ściśle określony sposób, w celu wezwania ludzi na modlitwę zbiorową. Azan jest cechą charakterystyczną społeczeństwa muzułmańskiego i praktyki religijnej Islamu. Wykonywanie azanu jest obowiązkowe.

Brzmienie azanu:

Allahu Akbar                                                       Allah jest Najwyższy
Allahu Akbar                                                       Allah jest Najwyższy
Allahu Akbar                                                       Allah jest Najwyższy
Allahu Akbar                                                       Allah jest Najwyższy
Aszhadu an la ilaha illa llah                                Zaświadczam, iż nie ma boga poza Allahem 
Aszhadu an la ilaha illa llah                                Zaświadczam, iż nie ma boga poza Allahem
Aszhadu anna Muhammadan Rasulu llah           Zaświadczam, iż Muhammad jest Wysłannikiem Allaha 
Aszhadu anna Muhammadan Rasulu llah           Zaświadczam, iż Muhammad jest Wysłannikiem Allaha
Chajja Ala s-salat                                                Śpieszcie się na modlitwę
Chajja Ala s-salat                                                Śpieszcie się na modlitwę
Chajja Ala-ll-falah                                              Podążajcie po nagrodę
Chajja Ala-ll-falah                                              Podążajcie po nagrodę
Allahu Akbar                                                      Allah jest Najwyższy
Allahu Akbar                                                      Allah jest Najwyższy
La ilaha illa llah                                                  Nie ma boga prócz Allaha

W wezwaniu na modlitwę poranną (fadżr) czasami azan wykonywany jest dwa razy, w celu ułatwienia wiernym wybudzenia się ze snu. Muezin (wzywający na modlitwę) dodaje w azanie na modlitwę fadżr – po ,,Chajja Ala-ll-falah’’:
As-salatu khajrun min an-nałm                    Modlitwa jest lepsza od snu
As-salatu khajrun min an-nałm                    Modlitwa jest lepsza od snu

IKAMA brzmi podobnie jak azan, wypowiada się ją bezpośrednio przed rozpoczęciem obowiązkowej modlitwy, w celu ułatwienia wiernym ustawienia się w meczecie w równych rzędach. Jest to ogłoszenie wiernym, iż zaraz rozpocznie się modlitwa obowiązkowa.

Brzmienie Ikamy:

Allahu Akbar                                                       Allah jest Najwyższy
Allahu Akbar                                                       Allah jest Najwyższy
Aszhadu an la ilaha illa llah                                Zaświadczam, iż nie ma boga poza Allahem
Aszhadu anna Muhammadan Rasulu llah       Zaświadczam, iż Muhammad jest Wysłannikiem Allaha
Chajja Ala s-salat                                                Śpieszcie się na modlitwę
Chajja Ala-ll-falah                                               Podążajcie po nagrodę
Kad katami ssalat                                                Rozpoczęła się modlitwa
Kad katami ssalat                                                Rozpoczęła się modlitwa
Allahu Akbar                                                       Allah jest Najwyższy
Allahu Akbar                                                       Allah jest Najwyższy
La ilaha illa llah                                                   Nie ma boga prócz Allaha

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *