Modlitwa

Jak ustalić właściwy czas modlitwy fajr ?

Czas modlitwy Fajr rozpoczyna się, kiedy drugi brzask (świt) zaczyna się, następuje to wtedy, kiedy biała linia rozprzestrzenia się poziomo wzdłuż prawego i lewego horyzontu. Czas kończy się z chwilą wschodu słońca.

Pierwszy brzask (świt) jest fałszywym brzaskiem, wygląda jak biel występująca pionowo na niebie, jak filary. Występuje to mniej więcej 20 minut przedprawdziwym brzaskiem (świtem) (al-fajr al-saadiq), czas ten zwiększa się lub zmniejsza w zależności od sezonu.

Jest wiele hadisów, które mówią o tych dwóch brzaskach: prawdziwym i fałszywym.

Prorok (pokój i błogosławieństwo Boga z nim) powiedział: „Istnieją dwa brzaski, brzask kiedy jedzenie jest haram (zabronione), a modlitwa jest dozwolona oraz brzask, kiedy modlitwa (chodzi o Fajr) jest zabroniona, a jedzenie dozwolone.”

[Przekazane przez al-Hakim i al-Bayhaqi z hadisu Ibn Abbaasa, sklasyfikowany jako sahih (autentyczny) przez al-Albani w Sahih al-Jaami, 4279]

I Prorok (pokój i błogosławieństwo Boga z nim) powiedział: „Istnieją dwa brzaski. Jeśli chodzi o brzask, który jest jak ogon wilka, to czyni on modlitwę zabronioną, a jedzenie dozwolone. Natomiast brzask, który występuje poziomo na niebie, czyni on modlitwę dozwoloną a jedzenie zabronione.”

[Przekazane przez al-Hakim i al-Bayhaqi z hadisu Jaabir, sklasyfikowany jako autentyczny przez al-Albani w Sahih al-Jaami, 4278]

Prorok (pokój i błogosławieństwo Boga z nim) powiedział: „Nie pozwól, aby Azan Bilal’a powstrzymał cię przed jedzeniem suhoor lub pionowy brzask, ale dopiero brzask, który występuje poziomo na horyzoncie.”

[Przekazany przez Aby Dawood i al-Tirmidhi, skalsyfikowany jako autentyczny przez al-Albani w Sahih al-Tirmidhi, 568]

Dzięki wyjaśnieniu, jakie dał nam Prorok (pokój z nim) wiemy, że definicja Fajr jest oparta na obserwacji, a nie na astronomicznych kalkulacjach lub rozkładzie modlitw, szczególnie, kiedy autor jest nieznany i jest udowodnione, że nie podaje właściwego czasu.

Wydaje się, że większość rozkładów modlitw nie daje właściwej godziny Fajr i są oparte na fałszywym brzasku. To oznacza, że występuje ryzyko, że modlitwy muzułmanów są nieważne, szczególnie tych, którzy modlą się w domu zaraz po usłyszeniu Azanu. (jeśli jest on błędnie ustalony)

Sheikh al-Albani powiedział:

“Widziałem wiele razy w moim domu, w górach Hamlaan w południowo-wschodniej części Ammanu, że adhaan na Fajr w niektórych krajach arabskich jest podany 20-30 minut przed czasem prawdziwego świtu, czyli jest to również przed czasem fałszywego świtu. Często słyszałem iqaamah dla Fajr jest ogłaszana w niektórych meczetach w chwili, gdy zaczyna się prawdziwy świt, a ogłaszają adhaan przed tym czasem. I mogą przyspieszyć modlitwę FARD przed nadejściem czasu Fajr, w ciągu miesiąca Ramadanu. „

(z al-Silsilah al-Saheehah, 5/25) 

Brat, który zadał to pytanie i wszyscy muzułmanie nie powinni się modlić Fajr dopóki nie są pewni lub wydaje im się, że najprawdopodobniej brzask nastał, jeśli mogą powinni opóźnić Azan do tej godziny.

Sheikh Ibn Utaymeen powiedział:

Uczeni zatwierdzili, że są trzy różnice między fałszywym brzaskiem a prawdziwym (drugim) :

  1. Pierwszy brzask jest pionowy a nie poziomy, rozciąga się od wschodu do zachodu (po drugiej stronie łuku na niebie), podczas gdy drugi świt rozciąga się z północy na południe (po całym horyzoncie).
  2. Pierwszy poranek ciemnieje, czyli to światło pojawia się na krótką chwilę, potem gaśnie, natomiast drugi świt nie ciemnieje,ale zwiększa się i rośnie jaśniejsze światło
  3. Drugi świt rozciąga się wzdłuż horyzontu bez ciemności między nim a horyzontem, natomiast pierwszy poranek jest oddzielony od horyzontu i jest ciemność między nim a horyzontem.

Al-Sharh al-Mumti‘, 2/107, 108 

Hadis przekazany przez Abu Barzah al-Aslami: Prorok (pokój z nim) miał w zwyczaju kończyć modlitwę Fajr w czasie, kiedy osoba mogła rozpoznać osobę siedzącą obok. Recytował w tym czasie 60 i 100 wersów.

[Sahih al-Buhari (547) i Sahih Muslim (647)

Możliwe, że Prorok (pokój z nim) robił tak, aby upewnić się, że brzask nastał i nie zaczynać modlitwy na podstawie przypuszczenia. Prorok (pokój i błogosławieństwo Boga niech będą z nim) zawsze czekał aż zostanie zweryfikowane z pewnością, że brzask nastał z wyjątkiem jednej okazji, kiedy był w Muzdalifah, kiedy pomodlił się wcześniej niż miał w zwyczaju.


Źrodlo

Tłumaczenie:  Izabela Sanak

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *